Екскурсії (вартість)

Укра­їн­ською мовою:

Англій­ською, німе­цькою, фран­цузь­кою, іта­лій­ською, росій­ською мова­ми:

Ува­га! Після 17:00 вар­тість екс­кур­сії збіль­шу­є­ться на 50%.

Вар­тість вхі­дно­го кви­тка опла­чу­є­ться окре­мо

Замов­ле­н­ня екс­кур­сій: 066–091-10–76, 044–361-98–48

Правила прийому організованих груп українських школярів:

Супро­во­джу­ю­чі несуть пов­ну від­по­від­аль­ність за орга­ні­за­цію гру­пи та пове­дін­ку шко­ля­рів на тери­то­рії коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да»!

Про­во­ди­ти екс­кур­сії без екс­кур­со­во­да «Мама­є­вої Сло­бо­ди» ЗАБОРОНЕНО!

Примітки!

Якщо гру­па від­ві­дує тери­то­рію «Мама­є­вої Сло­бо­ди» без екс­кур­сії, то всі доро­слі опла­чу­ють вхі­дний кви­ток.

Теле­фон адмі­ні­стра­ції – (044) 361–98-48

 

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»