26 вересня відбулися – Українські вечорниці у старосвітському стилі спільно з гуртом Костянтина Чечені
Опубліковано: 21 Вер 2009 16:08

26 вере­сня на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» від­бу­ду­ли­ся – Укра­їн­ські вечор­ни­ці у ста­ро­пан­сько­му (ста­ро­світ­сько­му) сти­лі спіль­но з гур­том Костян­ти­на Чече­ні.

У суспіль­ній сві­до­мо­сті 17 сто­лі­т­тя образ коза­ка уосо­блю­вав іде­ал укра­їн­ця як тако­го. Таким чином істин­но «укра­їн­ське» муси­ло нести на собі при­кме­ти «коза­цько­го» і нав­па­ки. Чим силь­ні­ше вияв­ля­є­ться націо­наль­не нача­ло, тим біль­ше воно пов’язується із козач­чи­ною.

Коза­цтво і музи­ка… Кожен інту­ї­тив­но від­чу­ває гли­бин­ний зв’язок цих понять. І справ­ді, укра­їн­ська пісня, бала­да, дума оспі­ву­ва­ли сво­го націо­наль­но­го героя. Фор­му­ю­чи його образ в суспіль­ній уяві.

Над­зви­чай­но висо­ка роль козач­чи­ни в роз­ви­тку про­фе­сій­но­го музи­чно­го мисте­цтва у добу націо­наль­но­го від­ро­дже­н­ня – най­яскра­ві­шим вира­зни­ком яко­го є музи­ка «коза­цько­го баро­ко», або ж «ста­ро­світ­ська» музи­ка сере­дньо­ві­чної Укра­ї­ни.

До Вашої ува­ги на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» про­по­ну­є­ться вико­на­н­ня дав­ньої Укра­їн­ської музи­ки в євро­пей­сько­му кон­текс­ті гур­том Костян­ти­на Чече­ні. Гурт висту­пає з 1980 року. Репер­ту­ар від сере­дньо­віч­чя до пізньо­го баро­ко. Ста­ро­світ­ська музи­ка вико­ну­є­ться інстру­мен­та­ми: лютня, гуслі, кобза, бан­ду­ра, колі­сна ліра.

Люди спіль­но зану­ри­лиссь у дух шля­хе­тно­го сере­дньо­віч­чя!!!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»