4 жовтня відбувся черговий день зйомок новорічного мюзиклу «Козаки…» спільний проект телеканалу Інтер та студії «Квартал 95»
Опубліковано: 05 Жов 2009 15:41

Вже тиждень “Сту­дія Квар­тал 95”  зні­мав на “Мама­є­вій Сло­бо­ді” ново­рі­чний мюзикл з робо­чою назваю “Коза­ки…”.

Чер­го­вий, най­більш наси­че­ний, а від так най­ці­ка­ві­ший зні­маль­ний день був 04 жов­тня…

Ідея ново­рі­чно­го мюзи­клу «Коза­ки» насту­пна: з «Мама­є­вої Сло­бо­ди» три коза­ки – три при­я­те­лі, котрих гра­ють Воло­ди­мир Зелен­ський, Євген Кошо­вий, Юрій Коряв­чен­ков від­прав­ля­ю­ться в Москву з метою вла­шту­ва­ти осо­би­сте жит­тя одно­го з дру­зів, добув­ши у Кате­ри­ни ІІ «горіл­ки з буль­ба­шка­ми», яку вони повин­ні при­вез­ти батьку дів­чи­ни, котра мешкає на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» з наго­ди свя­тку­ва­н­ня Ново­го року. По доро­зі на дру­зів чека­ють без­ліч при­год: це і гла­мур­ний ата­ман роз­бій­ни­ків, мужні кова­лі, при­кор­дон­ни­ки, котрі нага­ду­ють сьо­го­дні­шню тамо­жню. Біль­ше того в пого­ню за ними від­прав­ля­є­ться трій­ця кон­ку­рен­тів-нев­дах.

Не менш ціка­ві пер­со­на­жі чека­ють на коза­ків і в росій­ській сто­ли­ці: еман­си­по­ва­на імпе­ра­три­ця з мамою нім­ке­нею, її фаво­рит, гусар, граф Орлов.

На зні­маль­но­му май­дан­чи­ку також можна поба­чи­ти таких відо­мих акто­рів як Оле­ксій Макла­ков, Нон­на Гри­ца­є­ва, Оле­ксандр Оле­шко, Оль­га Вол­ко­ва, Антон Макар­ський, Федір Доброн­ра­вов, Воло­ди­мир Горян­ський, Оле­ся Желє­зняк, Филип Кір­ко­ров, Сер­гій Звє­рєв, Тіма­ті, Джа­ма­ла, «Віа гра», “Чай вдво­ем”, “Диско­те­ка Ава­рия”, “Бум бокс”, “Квест пистолс” та бага­то інших.

Зйом­ки ново­рі­чно­го мюзи­клу на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» будуть про­хо­ди­ти крім 4 жов­тня ще 12,13 та 25 жов­тня.

Має­мо надію, що фільм за уча­сті зірок з «Квар­тал 95» дій­сно буде жар­тів­ли­вим та додасть нам гар­но­го настрою під час свя­тку­ва­н­ня Ново­го 2010 року.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»