Чекаємо Вас на «Козацьку ніч», аби спільно відсвяткувати передноворічний бенкет, Святвечір, Різдво, Щедрий вечір (Старий Новий рік) та Ордань (Водохреща) в козацькому селищі «Мамаєва Слобода»!
Опубліковано: 16 Гру 2015 11:34

Напередодні веселих новорічних свят, щиро, як це здавна вміли робити українці, хочемо запросити Вас у мандрівку крізь час стежками козацького селища «Мамаєва Слобода» прямісінько до «Шинку – коса над чаркою»!

В стра­во­писі (меню) «Шинку – коса над чар­кою» нара­хо­ву­є­ться понад 150 страв та хміль­них напоїв коза­цької доби.

Раніше про ці ста­ро­винні укра­їн­ські страви можна було про­чи­тати лише в «Ене­їді» Івана Котля­рев­ського. Але з часу від­кри­ття у 2009 році коза­цького селища «Мама­єва Сло­бода», Ви та Ваші друзі можете здій­снити ман­дрівку в часі, замо­вивши собі в шинку на Сло­боді облю­бо­вану страву, зва­рену чи спе­чену за сере­дньо­ві­чними реце­птами та техно­ло­гі­ями. Таким чином Ви довід­а­є­тесь як «наби­вала собі кен­дюха (шлу­нок)» укра­їн­ська шля­хта, що вжи­вали Запо­розькі козаки, а також які страви їли пов­сяк­день та про свято поспо­литі, цебто укра­їн­ські селяни у XVII-XVIII сто­лі­т­тях. Шпун­дра, тетеря, вере­щака, соло­маха, щерба, хляки, лемі­шка, шулик та загреби, варе­нуха, запі­канка, чикил­диха, або ж вер­гуни? Навіть для вуха суча­сного укра­їнця ці назви зву­чать дещо дивно та вичурно! На жаль, мало хто з суча­сних укра­їн­ців їв, або хоча б чув про ці та деся­тки інших страв, із чудер­на­цькими назвами, наїд­ків та хміль­них трун­ків коза­цького краю? А вони є в стра­во­писі та бен­ке­тному меню «Шинку – коса над чар­кою»!

Варто було б окремо ска­зати про посуд «Шинку – коса над чар­кою», котрий також виго­тов­ле­ний за істо­ри­чними зраз­ками взя­тими в музеях Укра­їни, це і гли­няні полу­ми­ски й двій­нята з таре­лями, дзбани та штофи з бари­лами та постав­цями з кольо­ро­вого гутного скла, дерев‘яні різьблені коза­цькі ложки, стя­бла та коновки! Проте цей уні­каль­ний посуд ліпше поба­чити та пома­цати вла­сними руками ніж про це зараз Вам роз­по­від­ати…

Хочемо осо­бливо звер­нути увагу на те, що спо­руда «Шинку – коса над чар­кою» від­тво­рена за рестав­ра­цій­ними кре­сле­н­нями, тобто вона саме така, як і була колись у XVII-XVIII сто­лі­т­тях. До цього нема чого більш додати, хіба що ска­зати, що шинок осві­тлю­є­ться «живим вогнем» сві­чок. Також сві­тло потра­пляє в шинок через кру­глі «гутного» скла шибки у вікнах, адже в добу сере­дньо­віччя «листо­вого» скла, як у суча­сних вікнах ще не було. В залах шинку зна­хо­дя­ться роз­ма­льо­вані печі та обкла­дені кахлями груби з візе­рун­ками на ізраз­цях, дбай­ливо від­тво­ре­ними май­страми за архе­о­ло­гі­чними зраз­ками. Ці та інші деталі інтер’єру шинка від­тво­рю­ва­лись за опи­сами коза­цьких шин­ків хара­ктер­них для Над­дні­прян­щини, в тому числі й самого геть­мана Бог­дана Зино­вія Хмель­ни­цького, котрий три­мав аж два шинки у сво­єму родо­вому має­тку в місте­чку Субо­тів на Чиги­рин­щині.

При­йшовши до шинку, аби від­чути дух коза­цького сере­дньо­віччя, Ви маєте твердо знати, що «шинок», то слово укра­їн­ське і похо­дить воно від назви «шин­квас» – бар­ної стійки на якій нарі­зали (шин­ку­вали) заїдок, заку­ску по суча­сному! «Кор­чма», то є сере­дньо­ві­чна назва посто­я­лого чи заїжджого двору для подо­ро­жніх у мадяр, цебто слово угор­ське. На Росії заклади хар­чу­ва­ння колись нази­ва­лись «Тра­кті­рами» і ця ніби б то «ісконно москов­ська» назва закладу хар­чу­ва­ння насправді похо­дить від іта­лій­ського слова «тра­то­рія», як вла­сне і слово «кабак» «запо­зи­чене», а коза­цькою мовою вкра­дене моска­лями у казан­ських татар… 

«Шинок – коса над чар­кою» зна­хо­ди­ться пра­кти­чно в цен­трі сто­лиці міста Києва, за 7 км від вулиці Хре­ща­тик, в урочищі з якого бере поча­ток леген­дарна річка Либідь на тери­то­рії коза­цького селища «Мама­єва Сло­бода».

Напередодні 2016 року запрошуємо Вас в колі родичів чи друзів здійснити мандрівку крізь час, відсвяткувавши передноворічний бенкет, Святвечір, Різдво, Щедрий вечір (Старий Новий рік) та Ордань (Водохреща) в «Шинку – коса над чаркою», або ж в одній із хат на території козацького селища «Мамаєва Слобода»!

Про деталі пере­дно­во­рі­чної про­грами «Коза­цька ніч», а також можли­ві­сть реє­стра­ції та бро­ню­ва­ння місць для Вашої ком­па­нії чи фірми, можна довід­а­тись за тел.. 044–383-84–67; 099–259-32–48 або ж напи­сати листа – korporativms@gmail.com ; mamayevasloboda@gmail.com

Застеляйте столи та все килимами,
Та кладіть калачі з ярої пшениці,
Бо прийдуть до тебе три празники в гості,
А що перший празник – Рождество Христове,
А що другий празник – Святого Василя,
А третій же празник – Святе Водохреща!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»