Чекаємо Вас та Ваших малюків «Весну закликати», «Солов‘їний Великдень справляти»!
Опубліковано: 12 Бер 2012 12:39

За уявленнями наших прадідів на свято «Сорок Святих», що припадає на 22 березня, з вирію прилітає 40 різних видів пташок.

У цей день малюки, під­лі­тки та дівки веснян­ками зустрі­чали «Солов‘їний Велик­день». У цих веснян­ках, що дійшли до нас, напевне, ще з часів дав­ніх три­піль­ців, зву­чали звер­не­ння до лелек, ласті­вок, зозуль, жай­во­рон­ків, гусей та качок. Пта­хів закли­кали, запи­ту­ючи про долю май­бу­тнього вро­жаю, та про­хали при­не­сти лагі­дне та тепле літе­чко. Веснянки, що вико­ну­ва­лись на роз­та­лих від снігу галя­ви­нах, мали на меті при­ві­тати пта­шок, що повер­та­ю­ться з вирію – теплих країв, бо з повер­не­н­ням пер­на­тих повер­та­лось не тільки тепло, але й доста­ток на рідну коза­цьку землю. 

«…Чом же ж ти, соло­вейку,
Рано з вирію при­ле­тів,
Іще на горах сні­женьки лежать,
Іще по доли­нах кри­женьки сто­ять.
Ой я тії сні­женьки криль­цями роз­жену,
Ой я тії кри­женьки ніж­ками пото­пчу!»

Матері спо­за­ранку виго­тов­ляли риту­альне печиво. Печиво було різно­ма­ні­тної форми у вигляді всі­ля­ких пта­ше­чок із дзьо­би­ками, криль­цями, гре­бін­чи­ками  та хво­сти­ками. Їх ще нази­вали – «буслики», «сороки», «пти­чки», «пта­шки», «жай­во­ронки».  Інколи пта­ше­чок садо­вили на бублик, нібито на гні­зде­чко, або ж при­крі­плю­вали ще сире тісто до вишне­вих гіло­чок та дбай­ливо випі­кали у печі. Малюки, три­ма­ючи в руках таку зграйку «жай­во­рон­ків» чи «бусли­ків», нани­за­них на вишне­вий пру­тик чи при­крі­пле­них до бублика, весело гасали дов­кола хат, маха­ючи вишне­вими гіля­чками з печи­вом, та закли­кали весну. Діти вірили, що після таких закли­ків до пта­хів весна не заба­ри­ться. Крім своїх дітей коза­цькі неньки обда­ро­ву­вали вишне­вими гіл­ками з «жай­во­рон­ками» ще й сусід­ських дітла­хів. Адже вва­жа­лось, що обря­дове печиво у вигляді «пта­ше­чок», котре з‘їдають діти, допо­може пер­на­тим дру­зям вижити ще в сту­дені бере­зневі дні. Малюки нав­ми­сне зали­шали для пер­на­тих дру­зів на про­та­ли­нах кри­хти або ж  вішали пру­тики із пече­ними із тіста «жай­во­рон­ками» на гілки дерев у садку обіч хати. Задо­брю­ючи пта­хів, діти знали, що допо­ма­га­ють батькам у госпо­дар­ських спра­вах. Тож на їхньому подвір‘ї обов’язково добре пло­ди­ти­му­ться гуси, кури, качки, адже Божа Бла­го­дать від уми­ло­стив­ле­ння пта­хів, що повер­та­ю­ться з дале­ких країв, обов‘язково мала пере­йти й на дома­шню птицю.

22 березня козацьке селище «Мамаєва Слобода» на свято «Сорок Святих» чекає малюків та дорослих, аби спільно козацькою родиною «Солов‘їний Великдень» справляти! Адже на «Сорок Святих» не тільки соловейко із жайворонком, але й сорока іменинниця, так здавна вважалось на Наддніпрянщині.

Початок заходу 22 березня 2012 року о 12–00.

В про­грамі свя­тку­вань:

-          Вико­на­ння весня­нок спільно з фоль­клор­ними гур­тами «Добри­ве­чір» та «Вулиця»

-          Воді­ння хоро­во­дів та закли­ка­ння весни

-          Май­стер-клас із виго­тов­ле­ння та випі­ка­ння в печі укра­їн­ської хати «жай­во­рон­ків» та «бусли­ків»

-          Май­стер-клас із виго­тов­ле­ння шпа­кі­вень та сини­чни­ків

-          Для бажа­ю­чих буде пра­цю­вати коза­цька «Каз­кова хата»

Для тих, хто посе­ред тижня не зможе при­йти на «Солов’їний Велик­день», спо­ві­ща­ємо, що обряд «Закли­ка­ння пта­шок» із веснян­ками  та май­стер-класи із випі­ка­ння «жай­во­рон­ків» чи «бусли­ків» для бажа­ю­чих та орга­ні­зо­ва­них груп будуть про­во­ди­тись щоденно в період з 22 бере­зня по 1 кві­тня за попе­ре­днім замов­ле­н­ням.

З нагоди повер­не­ння пта­хів із вирію на рідну Вкра­їну «Мама­єва Сло­бода» ого­ло­шує про поча­ток нового про­е­кту – про­ве­де­ння май­стер-кла­сів із виго­тов­ле­ння шпа­кі­вень та сини­чни­ків (шпа­ківні та сини­чники виго­тов­ля­ти­му­ться під «суво­рим» нагля­дом Запо­розь­кого козака, при цьому батькам та дітям нада­ва­ти­му­ться усі необ­хі­дні інстру­менти та мате­рі­али, а саме: дошки, цвяхи, пилки, свер­дла, моло­тки). До уваги батьків – усі виго­тов­лені Вами спільно з дітьми «іменні» шпа­ківні та сини­чники Ви осо­би­сто змо­жете пові­сити у Чистий Четвер (12 кві­тня 2012 року) на одному із облю­бо­ва­них дерев, що росте на тери­то­рії коза­цької Сло­боди, або ж забрати виріб додому та пові­сити на дерево поруч із своєю осе­лею.

Теле­фони для довідок та попе­ре­днього запису на май­стер-класи: 361–98-48; 093–043-02–77, еле­ктронна адреса.: mamayevasloboda@gmail.com

Давайте спільно привчати дітей любити рідну природу!

«Ой чом ти, буслю, Не вилітаєш, Чом дітям весни не даєш»?

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»