Чистий четвер в Козацькій Спадковій Духовній Республіці на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 18 Кві 2011 16:08

Цьо­го року Чистий четвер при­па­дає на 21 кві­тня. Почи­на­ю­чи з Чисто­го четвер­га, всі три дні напе­ре­до­дні  Вели­ко­дня наші пра­ді­ди нама­га­лись голо­сно не роз­мов­ля­ти, не встря­ва­ти в супе­ре­чки, не жар­ту­ва­ти та не смі­я­тись – «Бо то вели­кий гріх…». Адже ці дні у всій коза­цькій Вкра­ї­ні були жало­бни­ми – «бо Ісус Хри­стос поку­ту­вав за наші грі­хи». Чистий четвер коза­ки вва­жа­ли за день духов­но­го очи­ще­н­ня.

Почи­на­ю­чи зі сві­тан­ку, ще до схід сон­ця, челядь, пахол­ки, коза­ки-під­по­мі­чни­ки, як і селя­ни та міща­ни (мешкан­ці міст), при­би­ра­ли подвір‘я біля хат. В самих же хатах все також ладна­ло­ся по-свя­тко­во­му. Все повин­но було бути чистим та чепур­ним. Ретель­но при­би­ра­ли усі­ля­кий мотлох у комо­рах, чисти­ли в хлі­вах та стай­нях. В селян­ських та коза­цьких госпо­дах, на горо­ді і в саду госпо­да­рі ретель­но згрі­ба­ли доку­пи торі­шнє листя, сухе гіл­ля та бади­л­ля бур‘янів – все це під­па­лю­ва­лось – «Аби очи­сти­ти свя­ту зем­лю від смер­ти і всі­ля­кої нечи­сти…». Наші пра­ді­ди роби­ли це з пев­ни­ми закли­на­н­ня­ми: «Смер­те, смер­те, іди на ліси, іди на без­вість, іди на моря, і ти, моро­зе, вели­кий і лисий, не при­ходь до нас із сво­єї комо­ри. Смерть з моро­зом тан­цю­ва­ла, тан­цю­ва­ла і спів­а­ла, і за море почва­ла­ла…».

Пра­ді­ди віри­ли, що цей день є най­кра­щим часом для наса­дже­н­ня дерев та сів­би різних ярих зер­но­вих куль­тур та горо­ху – «збіж­жя буде коло­си­сте і без бур‘янів». Саме тому най­ва­жли­ві­шим днем остан­ньо­го тижня перед Вели­ко­днем, який ще мав назву «Білий тиждень», є четвер, також він нази­вав­ся Вели­ким, Сві­тлим, Жив­ним, але най­ча­сті­ше Чистим.

Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі»  в Чистий четвер 21 квітня 2011 року в «Родовому козацькому гаю» планує провести захід із прибирання території, а також насадити саджанці дубів, привезені з батьківщини Григорія Сковороди та Тараса Шевченка.

У 2022 році Г.Сковороді випов­ню­є­ться 300 років з Дня наро­дже­н­ня, а в 2014 році – 200 років від дня наро­дже­н­ня Т.Г.Шевченка. Має­мо твер­де пере­ко­на­н­ня, що для кожно­го укра­їн­ця, котрий вва­жає себе нащад­ком дав­ніх коза­цьких родів, наса­дже­н­ня дубів в «Родо­во­му коза­цько­му гаю» на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» є пер­ши­ми кро­ка­ми до поча­тку від­зна­че­н­ня цих зна­ко­вих дат.

В наса­джен­ні дерев в «Родо­во­му коза­цько­му гаю» візьмуть участь:

Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі» оголошує, що початок насадження дубів в «Родовому козацькому гаю» розпочнеться після закінчення Служби Божої в Ставропігійній козацькій церкві Покрова Пресвятої Богородиці 21 квітня 2011 року в 11–00.

Наса­дже­н­ня дерев буде здій­сню­ва­тись під свя­то­чний пере­дзвін цер­ков­них дзво­нів.

Всі бажа­ю­чі, котрі вва­жа­ють за можли­ве долу­чи­тись до нашо­го захо­ду, змо­жуть при­вез­ти саджан­ці дубів із сво­їх родо­вих коза­цьких земель та виса­ди­ти їх на тери­то­рії «Мама­є­вої Сло­бо­ди» з тим, аби наші пра­прав­ну­ки через сотні років з гор­ді­стю могли ска­за­ти, що їх діди «сія­ли» не бур‘яни, а таки сади­ли гор­ді коза­цькі дуби в сер­ці сто­ли­ці Укра­ї­ни…

Батько Небесний, прости наші гріхи, ми каємось! Благослови добре діло зробити! Во ім‘я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»