Давайте спільно заколядуємо на Різдво! Фестиваль «Козацька Коляда» в «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 05 Січ 2016 15:08

Щиро запрошуємо Вас 7 січня 2016 року в «Мамаєву Слободу» на родинне Різдвяне дійство «Козацька Коляда»!

З нами коля­ду­ва­ти­муть пора­не­ні бій­ці АТО з Цен­траль­но­го Київ­сько­го вій­сько­во­го госпі­та­ля, волон­те­ри, укра­їн­ські теле­зір­ки, відо­мі гро­мад­ські дія­чі, попу­ляр­ні укра­їн­ські спів­а­ки та акто­ри, дитя­чі фоль­клор­ні гур­ти та наро­дні коле­кти­ви з Киє­ва та Чер­ні­гів­ської обла­сті, а також коза­ки та коза­чки «Мама­є­вої Сло­бо­ди».

 «Волон­тер­ський коля­дни­цький десант» пред­став­ля­ти­муть:

Наші уславлені волонтери та поранені воїни АТО з Київського військового госпіталю не тільки колядуватимуть, але й радо зустрічатимуть відвідувачів «Мамаєвої Слободи» власноруч приготовленими смаколиками, оберегами, картинами та патріотичними поробками воїнів АТО, а також проведуть майстер-класи: створення листа на фронт, розпис ластівок, ялинкових прикрас, футболок та багато інших цікавинок!

Поряд із волон­те­ра­ми та вої­на­ми АТО коля­ду­ва­ти­муть:

Давайте спільно підтвердимо, що нашому українському роду – нема переводу!

Беріть свою роди­ну, аби спіль­но з укра­їн­ськи­ми зір­ка­ми, волон­те­ра­ми, коля­дни­цьки­ми гур­та­ми «Мама­є­вої Сло­бо­ди» вивчи­ти пра­дав­ні укра­їн­ські коляд­ки! За тим, ста­не­мо один одно­го він­шу­ва­ти та віта­ти, Хри­ста Бога про­слав­ля­ти!

Чи бачи­ли Ви колись, як чуба­ті укра­їн­ські коза­ки три­ма­ю­чи «Зві­зду» вер­хи на конях коля­ду­ють!? Тож Ви та Ваші дітла­хи, змо­же­те здій­сни­ти ман­дрів­ку крізь час і як у дав­ни­ну, спіль­но з коля­дни­цьки­ми вата­га­ми, весе­ло та гамір­но коля­ду­ва­ти­ми­те під хата­ми Тита­ря, Сотни­ка, Гон­ча­ра, Кова­ля, Ворож­ки, коза­ка Джу­ри ну і зви­чай­но ж заві­та­є­те до «Шин­ку – Коса над чар­кою», що на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», де буде­те весе­ло госпо­да­рів він­шу­ва­ти, добра всім бажа­ти!

Коляд, коляд, колядниця, 

Добра з медом паляниця…

Колись, у слав­ну коза­цьку добу, коля­дни­цькі вата­ги зна­чну части­ну всьо­го нако­ля­до­ва­но­го від­да­ва­ли на цер­кву та різні гро­мад­ські потре­би. Так і ми зро­би­мо!

Тож про­дов­жу­ю­чи ці добрі пра­ді­дів­ські тра­ди­ції, коля­дни­цькі гур­ти «Мама­є­вої Сло­бо­ди» та київ­ські волон­те­ри спіль­но вирі­ши­ли: все нако­ля­до­ва­не під час захо­ду від­да­ти на потре­би пора­не­них бій­ців АТО та укрі­пле­н­ня обо­ро­но­зда­тно­сті укра­їн­сько­го вій­ська!

Родин­ний фести­валь «Коза­цька Коля­да» має на меті збе­ре­же­н­ня та роз­ви­ток Різдвя­них тра­ди­цій, духов­не єдна­н­ня укра­їн­ської гро­ма­ди від зеле­них Кар­пат і до синьо­го Дону.

Ми свя­то віри­мо, що ясна зір­ка вста­не над нашим рідним укра­їн­ським кра­єм та при­не­се у кожну осе­лю, у кожне прав­ди­во-щире укра­їн­ське сер­це мир, щастя та зла­го­ду!

В програмі заходу 7 січня:

11–30 – Хре­сний хід від коза­цької цер­кви Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці до капли­ці з різьбле­ною дерев‘яною іко­ною в ім‘я Божої Мате­рі.

12–00 – свя­тко­ві коляд­ки та щедрів­ки у вико­нан­ні цер­ков­но­го хору коза­цької цер­кви Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці на «Мама­є­вій Сло­бо­ді».

Далі на майдані та сцені козацької Слободи Вас та Ваші родини віншуватимуть колядками українські зірки, громадські діячі, відомі ансамблі та гурти, а також танцюватимуть та співатимуть жартівливих козацьких пісень фольклорні гурти з «Мамаєвої Слободи»: «Панночка-козачка», «Добривечір», «Калита», «Терлич-трава»!

Будемо колядувати, співати та танцювати – гарні мислі мати!

-     Різдвя­на шопка
-     Різдвя­ні роз­ва­ги для дітей та доро­слих
-     Май­стер-кла­си від наро­дних май­стрів
-     Співи та тан­ці біля вогни­ща
-     Ката­н­ня на запря­же­них кінь­ми санях чи возі, або ж вер­хи на коні спіль­но з коза­ка­ми

В той час, коли поруч зі сценою та біля хат Волон­те­ри та фоль­клор­ні коле­кти­ви й наро­дні гур­ти коля­ду­ва­ти­муть, спів­а­ти­муть та тан­цю­ва­ти­муть, біля возів від­бу­ва­ти­ме­ться ярма­рок наро­дних май­стрів.

На май­да­ні, на від­кри­то­му вогні, слобід­ські госпо­ди­ні жари­ти­муть та пари­ти­муть усі­ля­ку вся­чи­ну, а також готу­ва­ти­муть для Вас ста­ро­вин­ний щля­хет­ський гаря­чий хміль­ний напій «Мусу­лєс» (глін­твейн), або ж коза­цький трав‘яний чай «Гер­ба­та».
Також ви змо­же­те про­де­гу­сту­ва­ти тра­ди­цій­ні хміль­ні укра­їн­ські напої коза­цької доби (вишняк, слив’янку, дулів­ку, медо­ву­ху та варе­ну­ху).

За дода­тко­вою інфор­ма­ці­єю звер­тай­тесь тел. 044–361-98–48, або на ел.: mamayevasloboda@gmail.com

Нова радість стала, яка не бувала.
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Ангели співають, славу й честь звіщають,
На небесі і на землі мир проповідають…

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»