День «Гетьманського борщу із зеленої кропиви», а також шпаркого козацького гумору на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 13 Тра 2014 14:03

Наші з Вами прадіди, Запорозькі козаки, в добу середньовіччя, тримаючи в страху всю малу Азію, а також чималий кусень Європи та Сибіру, полюбляли уїдливо позбиткуватись та пожартувати над бузувірами, цебто тими, хто зневажав віру, мову, традиції та самобутню культуру «чубатих слов‘ян»

До нашого часу дійшов бойовий заклик Запорозьких козаків до православного люду України у ХVII ст.: „Хто хоче за віру християнську бути посадженим на палю, хто хоче бути четвертованим, колесованим, хто ладен стерпіти усілякі муки за святий хрест, хто не боїться смерті – приставай до нас. Не треба боятися смерті: від неї не вбережешся. Таке козацьке життя”.

…Саме тому, серед воро­гів  укра­їн­ської зем­лі сто­сов­но коза­ків побу­ту­ва­ла навіть така леген­да, буцім­то вони поми­ра­ли справ­жньою смер­тю не після пер­шої, не після дру­гої та й навіть не після тре­тьої, а лише після четвер­тої смер­тель­ної рани…

Ота­кі були наші пра­ді­ди – лица­рі Вой­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го!

Панове товариство, козаки та дівчата козачки з «Мамаєвої Слободи» запрошують Вас та Ваші родини згадати свій давній лицарський родовід.

А відтак, давайте спом‘янем, що і наш Бог не вбог, що і ми на своїй землі люди!

День, а вірніше сказати навіть два дні «Гетьманського борщу із зеленої кропиви» та шпаркого козацького гумору на «Мамаєвій Слободі» пройдуть 17 та 18 травня 2014 року. 

На кону, тоб­то на так зва­ній імпро­ві­зо­ва­ній сце­ні, пря­мі­сінь­ко біля «Шин­ку – коса над чар­кою» коза­цько­го таки сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» пани сту­деї, рів­но як і коза­ки та коза­чки,  чита­ти­муть вір­ші Сте­па­на Васи­льо­ви­ча Рудан­сько­го (1834–1873) про наше-таки, укра­їн­ське жит­тя-бут­тя.

Фоль­клор­ні коле­кти­ви спів­а­ти­муть та тан­цю­ва­ти­муть. Між тим в «Шин­ку – коса над чар­кою» готу­ва­ти­ме­ться зна­ме­ни­тий «Геть­ман­ський борщ із зеле­ної кро­пи­ви». Для гостей на май­да­ні «Мама­є­вої Сло­бо­ди» готу­ва­ти­ме­ться зна­ме­ни­тий коза­цький куліш. Охо­чі змо­жуть взя­ти осо­би­сту участь у інших коза­цьких роз­ва­гах та пусто­щах… Ви запро­сто, якщо у дітей Вашо­го батька кишка не тон­ка, змо­же­те побо­ро­тись із коза­цьким бога­ти­рем, або ж помі­ря­тись із коза­ка­ми вправ­ні­стю за кухоль пива.

Гості «Шин­ку – коса над чар­кою» змо­жуть взя­ти участь у числен­них май­стер-кла­сах із дав­ніх реме­сел та тру­до­вих нави­чок. Крім того, коза­ки «Мама­є­вої Сло­бо­ди» про­во­ди­ти­муть май­стер-клас із шаблю­ва­н­ня (фехту­ва­н­ня на шаблях), стріль­би з лука, мета­н­ня бойо­вої соки­ри та спи­са. Бажа­ю­чі спіль­но з коза­ка­ми змо­жуть пока­та­тись вер­хи на конях або ж на возі. 

Для бажа­ю­чих забро­ню­ва­ти сто­лик в «Шин­ку – коса над чар­кою» тел.: 044–361-98–48; 066–091-12–79 або ж замо­ви­ти екс­кур­сію, тел: 066–091-10–76.  Еле­ктрон­на адре­са: mamayevasloboda@gmail.com

До ува­ги постій­них від­ві­ду­ва­чів коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да»! Зараз ми про­во­ди­мо акцію щодо реа­лі­за­ції або­не­мен­тів на без­лі­мі­тне від­ві­ду­ва­н­ня коза­цько­го сели­ща впро­довж 90 днів. Про умо­ви при­дба­н­ня або­не­мен­тів Ви може­те довід­а­тись Тут.

Терпи, козак, горе – будеш пити мед!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»