День святого Миколая Чудотворця в козацькому селищі «Мамаєва Слобода»
Опубліковано: 17 Гру 2014 11:48

На Наддніпрянщині, яка безперечно є колискою всього козацтва, наші прадіди Запорозькі козаки, будучи не тільки вправними воїнами, але й дбайливими господарями, перед святом Миколая варили пиво…

Приготувавши кільканадцять діжок різноманітного пива, бувалі січовики скликали до своєї господи інших козаків. Тож, в день Святого Миколая Чудотворця, наші прадіди пили, гуляли, веселились та гарні мислі мали.

Вари­ти пиво на «Мико­ли» — зви­чай дуже дав­ній, бо ж скіль­ки жили на цій зем­лі укра­їн­ці, стіль­ки вони й вари­ли пиво! В одній із Над­дні­прян­ських коля­док тра­ди­ція пиво­ва­рі­н­ня пода­є­ться як один з «нарі­жних каме­нів» на яко­му три­ма­є­ться «світ пра­дав­ніх укра­їн­ців»:

«Чому так нема, як було дав­но,
Як було дав­но, а з пер­во­ві­ку:
Свя­тним Мико­лам пива не варять…»

Далі в коляд­ці спів­а­є­ться, що все лихо, яке є тепер поміж людьми, поста­ло тому, що «Свя­тим Мико­лам пива не варять…»

В наро­дніх леген­дах та пере­ка­зах свя­тий Мико­лай боро­нить людей перед сти­хій­ним лихом, а най­біль­ше — на воді. Всі оде­ські рибал­ки в сво­їх куре­нях мали образ свя­то­го Мико­лая. Вихо­дя­чи в море на про­ми­сел, рибал­ки бра­ли з собою образ Свя­то­го Чудо­твор­ця.

На Хар­ків­щи­ні запи­са­на така леген­да про свя­то­го Мико­лая:

«Свя­тий Мико­ла-Чудо­тво­рець на небі не сидить, а тут, на зем­лі, людям пома­гає. Не те, що Касян — за пани­ча убрав­ся і до Бога пішов жалі­ти­ся на людей: «Вони, — каже. — Мико­лу шану­ють, почи­та­ють, на його ім’я цер­кви буду­ють, а мене й не зга­ду­ють!»

Бог вислу­хав Кася­на та й каже до янго­лів: «Покли­чте мені свя­то­го Мико­лу. Ска­жіть, щоб зараз при­йшов!»

— Нема його на небі! — кажуть янго­ли.

— А де ж він?

— Пішов на Чор­не море людей ряту­ва­ти!

— Поче­кай, — каже Бог до Кася­на. — Мико­ла при­йде, тоді пого­во­ри­мо!

За якийсь час Бог зно­ву поси­лає янго­лів за свя­тим Мико­лою.

— Нема його, — кажуть янго­ли, — на зем­лі людей від поже­жі рятує!

Втре­тє поси­лає Бог янго­лів за свя­тим Мико­лою.

— Нема його, — кажуть янго­ли, — він кай­да­ни роз­би­ває, коза­ків з туре­цької нево­лі визво­ляє!

Аж за четвер­тим разом з’явився свя­тий Мико­ла перед Богом: в ста­рій сви­ті, мотуз­ком під­пе­ре­за­ний, чобо­ти в боло­ті і руки в гря­зі.

— Де ти був? — спи­тав Бог, а свя­тий Мико­ла йому від­по­від­ає:

— Пома­гав мужи­ко­ві воза з багна витя­гну­ти!

— Ось бач, — каже Бог до Кася­на, — за що його люди шану­ють? Він на небі не сидить, на зем­лі діло робить, а ти паном одя­гнув­ся і тут на небі кутки обти­ра­єш. Іди геть від мене!.. Будуть тебе люди боя­ти­ся, але не будуть шану­ва­ти».

Отож, нава­рив­ши пива, наші пра­ді­ди Запо­рож­ці, де б вони не жили: чи на Оде­щи­ні, чи на Хар­ків­щи­ні, сма­чно пообі­дав­ши зі сво­ї­ми побра­ти­ма­ми,  запря­га­ли най­лі­пші коні і на санях весе­ло їзди­ли дов­ко­ла села – «бо ж тре­ба зна­ти, чи слизь­кий сніг цьо­го року випав!»

Так і ми будемо робити цього року на «Мамаєвій Слободі»: варитимемо пиво, кататимемось на запряжених кіньми санях та віншуватимемо Святого Миколая!

З нагоди дня Святого Миколая Чудотворця на «Мамаєвій Слободі» відбудеться:

Ой, хто, хто Миколая любить?

Ой, хто, хто Миколаю служить?

Тому Святий Миколай

На всякий час помагай!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»