Дівочі вечорниці на Катерини в козацькому селищі «Мамаєва Слобода»
Дата події: 7 грудня 2017 року о 19:00

В День діво­чої Долі дів­ча­та-коза­чки «Мама­є­вої Сло­бо­ди» спіль­но з моло­ди­ця­ми-коза­чка­ми з міста Донецьк (фолк-театр «Диви­на»), запро­шу­ють на вечор­ни­ці, котрі прой­дуть в сели­щі «Коза­ка Мамая» – «Мама­є­вій Сло­бо­ді» на свя­то Кате­ри­ни! Поча­ток діво­цьких гулянь та гадань 7 гру­дня о 19–00.

Парубки та дівчата, ласкаво запрошуємо до нашого гурту в цей «вирішальний» день на вечорниці!

Вечор­ни­ці, досві­тки, моло­ді­жні склад­ки в коза­цькій Укра­ї­ні по оби­два бере­ги Дні­пра були тра­ди­цій­ни­ми для кін­ця листо­па­да – поча­тку гру­дня. Всі ці пару­бо­чо-діво­чі гуля­н­ня про­во­ди­ли­ся з одні­єю метою – задля май­бу­тньо­го щасли­во­го шлю­бу. Осо­бли­во помі­чним у цьо­му вва­жа­лось свя­то Свя­тої Кате­ри­ни – 7 гру­дня, або День діво­чої Долі.

Наші пра­ба­бу­сі, коли були ще дів­ка­ми, спо­ді­ва­ю­чись на щасли­ве заміж­жя, воро­жи­ли на Долю. Саме на Свя­тої Кате­ри­ни зрі­за­ли кіль­ка вишне­вих галу­зок, ста­ви­ли їх у воду в хаті на покут­ті перед обра­за­ми, і якщо до Ново­го року (Свя­тої Малан­ки) 31 гру­дня за ста­рим сти­лем, або 13 січня – за новим гіло­чки зацві­та­ли, то це озна­ча­ло, що дів­чи­на неза­ба­ром нео­дмін­но вийде заміж.

Тож спро­буй­те і ви обра­ти у «Мама­є­вій Сло­бо­ді» «ту саму» гіло­чку, наго­ду­ва­ти соба­ку спе­че­ни­ми в справ­жній укра­їн­ській печі чарів­ни­ми бала­бу­шка­ми, закли­ка­ти Долю, погра­ти у весе­лі наро­дні ігри, чи під супро­від тро­їстих музик потан­цю­ва­ти в шин­ку саме так, як це вмі­ли роби­ти наші пра­ді­ди коза­ки!

Хоче­мо, аби ви долу­чи­лись до від­тво­ре­н­ня дав­ніх добрих та щирих укра­їн­ських тра­ди­цій, поча­сту­ва­лись на вечор­ни­цях хміль­ним вишня­ком або духмя­ною слив‘янкою, а в тан­ку запаль­них тро­їстих музик так гепну­ли «лихом» об зем­лю, щоб у наших ворі­жень­ків кури пере­ста­ли нестись!..

Дресс код захо­ду – виши­ван­ка.

Нага­ду­є­мо, що коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» зна­хо­ди­ться май­же в цен­трі Киє­ва, за 7 км від вули­ці Хре­ща­тик за адре­сою: вул. Михай­ла Дон­ця, 2 (Від­ра­дний). Дуже зру­чно доби­ра­тись від метро Шуляв­ська тро­лей­бу­сом №27 – на сьо­мій зупин­ці вихо­ди­те))

З прийдешнім днем Святої Великомучениці Катерини – Днем дівочої Долі!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»