До свята «Сорок Святих» (22 березня) в одній із хат на «Мамаєвій Слободі» власноруч можна виготовити та спекти ритуальне печиво у вигляді «жайворонка», «сороки» чи «буслика»
Опубліковано: 11 Бер 2010 16:38

«На Сорок Свя­тих – соро­ка іме­нин­ни­ця»,  – каза­ли наші пра­ді­ди. Вва­жа­ло­ся що в день Соро­ка Свя­тих соро­ка кла­де в своє гні­здо 40 пру­ти­ків, а з вирію повер­та­ю­ться пер­на­ті –  сорок різних видів. Готу­ю­чись до цьо­го дня госпо­ди­ні пекли печи­во у фор­мі пта­ше­чок із дзьо­би­ка­ми та криль­ця­ми, гре­бін­чи­ка­ми та хво­сти­ка­ми. Нерід­ко їх садо­ви­ли на бублик, нена­че на гні­зде­чко. Очі таких пта­ше­чок роби­ли із родзи­нок або ж кали­но­вих ягід. Печи­во обли­ва­ли медом чи цуро­вою поли­вою. А ще госпо­ди­ні нани­зу­ва­ли «пта­ше­чок» на вишне­ві пру­ти­ки і так запі­ка­ли, щоб потім розда­ти сусід­ським дітла­хам. В різних обла­стях Укра­ї­ни це печи­во іме­ну­ва­ли по-різно­му, зде­біль­шо­го це були назви пта­хів – «жай­во­рон­ки», «бусли­ки», «соро­ки», «пти­чки», «пта­шки».

Хло­пча­ки та дів­ча­тка три­ма­ю­чи в руках нани­за­ні на пали­чки «бусли­ки» та «жай­во­рон­ки» весе­ло гаса­ли по коза­цьким сло­бо­дам та селам. На роз­та­лих від сні­гу виго­нах жар­тів­ли­во тан­цю­ва­ли та закли­ка­ли весну:

«Ой чом ти, буслю,

Не вилітаєш,

Чом дітям весни

Не даєш»?

Вва­жа­лось, що обря­до­ве печи­во у вигля­ді «пта­ше­чок», котре з’їдають дітла­хи є помі­чним у госпо­дар­ських спра­вах. А від­так добре пло­ди­ти­му­ться кури, гуси, качки. Божа бла­го­дать від уми­ло­стив­ле­н­ня пта­хів, що повер­та­ю­ться із вирію мала пере­йти й на дома­шню пти­цю.

На Над­дні­прян­щи­ні дів­ча­та вари­ли варе­ни­ки та часту­ва­ли ними паруб­ків: «Щоб мороз люби­сток не побив», бо ж здав­на на коза­цькій Вкра­ї­ні люби­сток вва­жав­ся зіл­лям що спри­яє щасли­во­му кохан­ню.

З дня «Соро­ка Свя­тих», що від­зна­чав­ся 22 бере­зня повин­но бути ще сорок моро­зів, раху­ю­чи ран­ко­вий та вечір­ній мороз за два.

Попу­ляр­ною стра­вою на «Сорок Свя­тих» була горо­хо­ва юшка, пекли пиріж­ки з горо­хом, готу­ва­ли варе­ни­ки з маком.

Люб’язно запро­шу­є­мо Вас при­дба­ти, або вла­сно­руч виго­то­ви­ти та спе­кти у справ­жні­сінь­кій укра­їн­ській печі в одній із хат «Мама­є­вої Сло­бо­ди», або ж «Шин­ку – коса над чар­кою» печи­во – «жай­во­ро­нок», «соро­ка» чи «буслик»  за пра­ба­бу­си­ни­ми реце­пта­ми.

Май­стер-кла­си будуть про­во­ди­тись з 13 бере­зня до 21 бере­зня в одній із хат на «Мама­є­вій Сло­бо­ді».

Домо­ви­тись про про­ве­де­н­ня май­стер-кла­су або ж при­дба­ти печи­во у вигля­ді “жай­во­рон­ка”, «бусли­ка» чи «соро­ки» можна за тел. 361–98-48; 093–872-48–77.

Під час про­ве­де­н­ня май­стер-кла­су доро­слі змо­жуть про­де­гу­сту­ва­ти в “Шин­ку-коса над чар­кою” тра­ди­цій­ні хміль­ні напої коза­цько­го краю (слив’янка, вишняк, медо­ву­ха, варе­ну­ха, чикил­ди­ха, дулів­ка тощо), а також попо­лу­дна­ти чи пове­че­ря­ти запа­шною горо­хо­вою юшкою з гри­бни­ми вушка­ми.

Тра­ди­цій­не печи­во у вигля­ді «пта­ше­чки» може бути не буден­ним суве­ні­ром-пода­рун­ком не тіль­ки для дітла­хів але й для доро­слих, адже ним можна полю­бу­ва­тись та пола­су­ва­ти.

Та й до того ж сама техно­ло­гія випі­ка­н­ня вла­сно­руч виго­тов­ле­но­го печи­ва «жай­во­рон­ка» в хаті з укра­їн­ською піч­чю може ста­ти для Вас та Ваших дру­зів весе­лою ман­дрів­кою у часі, коли наші пра­пра­ба­бу­сі були ще моло­ди­ця­ми й пекли сво­їм та сусід­ським діткам пун­ди­ки у вигля­ді пта­ше­чок…

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»