Екскурсія до «Головної Резиденції Святого Миколая» в Україні! «Мамаєва Слобода» чекає на дітлахів!
Опубліковано: 01 Лис 2016 13:44

Напе­ре­до­дні від­кри­ття «Голов­ної Рези­ден­ції Свя­того Мико­лая» в Укра­їні, дозвольте ласкаво запро­сити Вас, пані та панове, а також ваших дітла­хів на екс­кур­сію до садиби Титаря, куди вже в восьмий раз  при­буде Свя­тий Мико­лай!

Ого­ло­шу­ємо про під­го­товку до при­їзду Свя­того Мико­лая в Його Головну Рези­ден­цію, котра має осі­док на тери­то­рії «Мама­є­вої Сло­боди»!

З 5 листо­пада 2016 року дів­чата-коза­чки та козаки «Мама­є­вої Сло­боди» запро­шу­ють дітла­хів на екс­кур­сію стеж­ками коза­цького селища, а також май­стер-класи з випі­ка­ння в печі справ­жньої укра­їн­ської хати печа­тних медів­ни­ків «Мико­лай­чи­ків».

Цього ж дня від­кри­ває свої двері «Сві­тлиця», де роз­мі­щу­є­ться «Пошта Свя­того Мико­лая». Справ­жніми гуся­чими перами та кольо­ро­вим чор­ни­лом дітки змо­жуть напи­сати листа зі сво­їми сокро­вен­ними поба­жа­н­нями до самого Свя­того Мико­лая!

При­на­гі­дно нага­ду­ємо, що від­кри­ття «Голов­ної Рези­ден­ції Свя­того Мико­лая» вже тра­ди­ційно від­бу­де­ться 8 гру­дня 2016 року! Козаки та Свя­тий Мико­лай під­пи­шуть «Глейт» (охо­ронну гра­моту) про обо­рону всіх добрих справ Мико­лая на наших дідів­ських зем­лях від зеле­них Кар­пат і до синього Дону!

Всі зна­ють, що Мико­лая одне з най­більш весе­лих зимо­вих укра­їн­ських свят! На наших коза­цьких зем­лях зав­жди так було, що це свято не тільки для малечі, але й для доро­слих.

Раді спо­ві­стити, що вісім років тому, в 2009 році, Свя­тий Мико­лай обрав коза­цьке селище «Мама­єва Сло­бода» для свого офі­цій­ного осідку, цебто «Голов­ної Рези­ден­ції Свя­того Мико­лая» в Укра­їні!

Отож всі гайда до нас!

P.S. Попе­ре­дньо домо­ви­тись про від­ві­ду­ва­ння Рези­ден­ції Мико­лая, а також про­ве­де­ння май­стер-кла­сів, або ж при­дбати печа­тний медо­вий пря­ник – «Мико­лай­чик» можна за тел.: 066–728–00–34; 044–361–98–48; mamayevasloboda@gmail.com ,   dityms@gmail.com

Для замов­ле­ння екс­кур­сій про­симо теле­фо­ну­вати до екс­кур­сій­ного від­ділу: 066–091-10–76; або ж писати: tourexms@gmail.com

Мико­лай чекає на дитячі листи та малюнки за адре­сою:

«Головна Рези­ден­ція Свя­того Мико­лая» в Укра­їні
Коза­цьке селище «Мама­єва Сло­бода»
вул. Михайла Донця, 2
м. Київ
03061

З наступаючим веселим зимовим святом!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»