Екскурсія до «Головної Резиденції Святого Миколая» в Україні! «Мамаєва Слобода» чекає на дітлахів!
Опубліковано: 01 Лис 2016 13:44

Напе­ре­до­дні від­кри­т­тя «Голов­ної Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая» в Укра­ї­ні, дозволь­те ласка­во запро­си­ти Вас, пані та пано­ве, а також ваших дітла­хів на екс­кур­сію до сади­би Тита­ря, куди вже в восьмий раз  при­бу­де Свя­тий Мико­лай!

Ого­ло­шу­є­мо про під­го­тов­ку до при­їзду Свя­то­го Мико­лая в Його Голов­ну Рези­ден­цію, котра має осі­док на тери­то­рії «Мама­є­вої Сло­бо­ди»!

З 5 листо­па­да 2016 року дів­ча­та-коза­чки та коза­ки «Мама­є­вої Сло­бо­ди» запро­шу­ють дітла­хів на екс­кур­сію стеж­ка­ми коза­цько­го сели­ща, а також май­стер-кла­си з випі­ка­н­ня в печі справ­жньої укра­їн­ської хати печа­тних медів­ни­ків «Мико­лай­чи­ків».

Цьо­го ж дня від­кри­ває свої две­рі «Сві­тли­ця», де роз­мі­щу­є­ться «Пошта Свя­то­го Мико­лая». Справ­жні­ми гуся­чи­ми пера­ми та кольо­ро­вим чор­ни­лом дітки змо­жуть напи­са­ти листа зі сво­ї­ми сокро­вен­ни­ми поба­жа­н­ня­ми до само­го Свя­то­го Мико­лая!

При­на­гі­дно нага­ду­є­мо, що від­кри­т­тя «Голов­ної Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая» вже тра­ди­цій­но від­бу­де­ться 8 гру­дня 2016 року! Коза­ки та Свя­тий Мико­лай під­пи­шуть «Глейт» (охо­рон­ну гра­мо­ту) про обо­ро­ну всіх добрих справ Мико­лая на наших дідів­ських зем­лях від зеле­них Кар­пат і до синьо­го Дону!

Всі зна­ють, що Мико­лая одне з най­більш весе­лих зимо­вих укра­їн­ських свят! На наших коза­цьких зем­лях зав­жди так було, що це свя­то не тіль­ки для мале­чі, але й для доро­слих.

Раді спо­ві­сти­ти, що вісім років тому, в 2009 році, Свя­тий Мико­лай обрав коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» для сво­го офі­цій­но­го осід­ку, цеб­то «Голов­ної Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая» в Укра­ї­ні!

Отож всі гайда до нас!

P.S. Попе­ре­дньо домо­ви­тись про від­ві­ду­ва­н­ня Рези­ден­ції Мико­лая, а також про­ве­де­н­ня май­стер-кла­сів, або ж при­дба­ти печа­тний медо­вий пря­ник – «Мико­лай­чик» можна за тел.: 066–728–00–34; 044–361–98–48; mamayevasloboda@gmail.com ,   dityms@gmail.com

Для замов­ле­н­ня екс­кур­сій про­си­мо теле­фо­ну­ва­ти до екс­кур­сій­но­го від­ді­лу: 066–091-10–76; або ж писа­ти: tourexms@gmail.com

Мико­лай чекає на дитя­чі листи та малюн­ки за адре­сою:

«Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая» в Укра­ї­ні
Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да»
вул. Михай­ла Дон­ця, 2
м. Київ
03061

З наступаючим веселим зимовим святом!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»