Фестиваль «Козацький Кіш» на свято Покрова Пресвятої Богородиці в «Мамаєвій Слободі»
Дата події: 14 жовтня 2017 року

Коза­ки та дів­ча­та-коза­чки «Мама­є­вої Сло­бо­ди» запро­шу­ють нащад­ків Запо­розь­ких коза­ків 14 жов­тня 2017 року спіль­но від­свя­тку­ва­ти свя­то Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці, котра є покро­ви­тель­кою укра­їн­сько­го коза­цтва та захи­сни­ків Вітчи­зни!

Також запро­шу­є­мо фоль­клор­ні коле­кти­ви та гур­ти, які мають бажа­н­ня взя­ти участь в нашо­му спіль­но­му свя­ті.

Отож, дай­тесь чути, де має­те бути, пра­вправ­ну­ки Запо­рож­ців, адже під Покро­вом Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці наші діди не боя­лись ні вогня, ні меча, ані тре­тьо­го боло­та!

Гай­да до нашо­го «Коза­цько­го Коша» в «Мама­є­ву Сло­бо­ду», котра роз­та­шо­ву­є­ться пра­кти­чно в цен­трі Киє­ва, за сім кіло­ме­трів від Май­да­на Неза­ле­жно­сті, за адре­сою: Київ, вул.. Михай­ла Дон­ця, 2

План захо­дів родин­но­го коза­цько­го свя­та в День Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці:

7–30 – свя­то­чний цер­ков­ний пере­дзвін на дзвін­ни­ці став­ро­пі­гій­ної коза­цької цер­кви в ім‘я Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці на «Мама­є­вій Сло­бо­ді»

8–00 – Боже­ствен­на літур­гія з наго­ди 1107-річни­ці з дня від­зна­че­н­ня Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці на зем­лях Укра­ї­ни-Руси

12–00 – поча­ток наро­дних гулянь з наго­ди Дня Укра­їн­сько­го коза­цтва

В програмі фестивалю «Козацький Кіш»:

Ласкаво запрошуємо до нашого «Козацького Коша» в Слободу самого “Козака Мамая”, бо ж нашому роду нема переводу!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»