«Гей, соколи!» – Великий фестиваль польської культури на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 08 Тра 2013 11:40

У рамках фестивалю  буде відкрито польову Польську амбасаду Малопольського, Шльонського та Свєнтокшиського воєводств. Найвідоміші в Польщі фольклорні колективи «Кракус» (Krakus),  «Істебна»  (Istebna), Свєнтокшиські чарівниці (відьми) впродовж двох днів співатимуть та вчитимуть всіх охочих традиційним польським танцям!

Козацьку Україну представлятимуть фольклорні гурти «Роксоланія», «Рожаниця», «Добривечір» та «Вулиця», а також найкращий на Євразійському континенті кінний каскадерський підрозділ козаків «Мамаєвої Слободи» під орудою Наказного отамана Олега Юрчишина. Козаки  продемонструють феєричну кінно-каскадерську джигітовку із презентацією  бойових стягів, зброї та гонору Польщі й України.

Кухарями з Малопольського воєводства та «Мамаєвої Слободи» у великих казанах на відкритому вогні готуватимуться страви обох народів: польський бігус та журик. Для знаменитого бігусу квашена капуста буде везтись прямісінького з польської столиці міста Варшави… Для гостей на майдані також готуватиметься козацький куліш, галушки та Гетьманський борщ із зелеої кропиви. На фестивалі представлятиметься шляхетський етикет Польщі з дегустацією старопанських хмільних напоїв та знаменитого козацького чаю «гербата». Гості фестивалю зможуть взяти участь у численних майстер-класах із давніх ремесел та трудових навичок. Також козаки «Мамаєвої Слободи» проводитимуть майстер-класи із шаблювання (фехтування на шаблях), стрільби з лука. Бажаючі спільно з козаками зможуть покататись верхи на конях, а також на возі, залізти на величезний стовп за подарунком, а також взяти особисту участь у інших козацьких розвагах та пустощах…

Організаторами Великого фестивалю польської культури «Гей, соколи!» є Polska Organizacja Turystyczna  та козацьке селище «Мамаєва Слобода». 

Уро­чи­сте від­кри­т­тя фести­ва­лю від­бу­де­ться 1 черв­ня 2013 року о 12–00. Фести­валь три­ва­ти­ме два дні, тоб­то 1 та 2 черв­ня 2013 року.

 

«Кра­кус» (Krakus) – най­дав­ні­ший сту­дент­ський наро­дний коле­ктив у  Поль­щі.

Був засно­ва­ний при Ака­де­мії гір­ни­чої спра­ви та мета­лур­гії в Кра­ко­ві у 1949 році. Ансамбль вико­нує ори­гі­наль­ний поль­ський фоль­клор, під­го­тов­ле­ний і худо­жньо ада­пто­ва­ний до вимог сце­ни. Пісні, тан­ці та обря­ди пред­став­ле­ні у сюї­тах: Кра­ків­ській, Сілезь­кій, Жешов­ській, Лові­чський, Сон­де­цький, Люблін­ський, Келе­цький, Бескид­ський – бар­ви­сто і яскра­во опи­са­ти кра­су і різно­ма­ні­тність цих регіо­нів. Пре­зен­тує водно­час  май­стер­ність, справ­жність і кра­су поль­ських наро­дних костю­мів. Наро­дні костю­ми міня­ти­му­ться, а моло­дість і енер­гія три­ма­ти­муть вас у поло­ні пісні і тан­цю!

Zespół pieśni i tańca KRAKUS – jest najstarszym studenckim zespołem folklorystycznym w Polsce. Powstał w Krakowie w roku 1949 przy Akademii Górniczo-Hutniczej. Zespół prezentuje oryginalny polski folklor ludowy, przetworzony i przystosowany artystycznie do wymogów sceny. Pieśni, tańce i obrzędy przedstawione w suitach: krakowskiej, śląskiej, rzeszowskiej, łowickiej, sądeckiej, lubelskiej, kieleckiej, żywieckiej i beskidzkiej, barwnie i żywo opisują urodę oraz rozmaitość tych regionów. Pokazują jednocześnie kunszt, autentyzm i piękno polskiego stroju ludowego. Stroje ludowe będą się zmieniać, a młodość i energia wyrażone w pieśni i tańcu będą niewolić widza!

 «Істе­бна» (Istebna)  – регіо­наль­ний гураль­ський коле­ктив з одно­ймен­но­го сілезь­ко­го села. Є най­дав­ні­шим з наро­дних коле­кти­вів Поль­щі. Істе­бна спів­ає і тан­цює з 1901 року!  Істе­бнян­ська говір­ка зму­сить вас заду­ма­ти­ся, чи справ­ді ви зна­є­те і розу­мі­є­те поль­ську мову.  Гура­лі най­біль­ше ціну­ють сво­бо­ду, – кажуть істе­бня­ни. – А най­біль­ша сво­бо­да – в горах.  Пісен­на сила гір Бески­дів зача­ро­вує! 

Zespół ISTEBNA – regionalny góralski zespół z polskiej wsi o tej samej nazwie. Jest najstarszym ludowym zespołem Polski. Istebna śpiewa i tańczy od roku 1901! Istebniańska gwara zmusi słuchacza do zastanowienia, czy aby na pewno zna i rozumie język polski J Górale najbardziej cenią sobie wolność, – mówią mieszkańcy Istebny. – A najwięcej wolności – w górach. Moc śpiewu gór Beskidów czaruje!

Не одну жме­ню магії сипнуть на свя­ті справ­жні Свєн­то­кши­ські чарів­ни­ці.

Свєн­то­кши­ське воє­вод­ство сла­ви­ться тим, що має най­стар­ші у Поль­щі гори, а також свою Лису гору… Там про­во­дя­ться щорі­чні Шаба­ші чарів­ниць (відьом). Утім свєн­то­кши­ські чарів­ни­ці – добрі моло­ді дів­ча­та, а не злі ста­рі відьми. Вони при­ча­ро­ву­ють над­зви­чай­ни­ми роз­по­від­я­ми про свій регіон та запаль­ни­ми тан­ця­ми.

(Пре­зен­та­ція Свєн­то­кши­сько­го воє­вод­ства)

Мало­поль­ські чер­во­ні кора­лі змо­же зібра­ти кожен, хто при­йде на Вели­кий фести­валь поль­ської куль­ту­ри у «Мама­є­вій Сло­бод». За кожну вір­ну від­по­відь у вікто­ри­ні  про Поль­щу змо­же­те отри­ма­ти одну нами­сти­ну. Скіль­ки нами­стин буде у вашо­му нами­сті?

(Пре­зен­та­ція Мало­поль­сько­го воє­вод­ства)

Niejedną klątwę rzuci podczas zabawy prawdziwa Świętokrzyska Czarownica

Województwo świętokrzyskie sławi się tym, że posiada najdawniejsze w Polsce góry, własną Łysą Górę i że co roku przeprowadza Szabat Czarownic. Świętokrzyskie Czarownice to dobre i młode dziewczyny, a nie złe i stare wiedźmy. One zaczarowują ciekawymi opowieściami o regionie świętokrzyskim oraz zaklinają tańcem.

(Prezentacja województwa świętokrzyskiego)

Małopolskie czerwone korale będzie mógł zrobić własnoręcznie każdy, kto przyjdzie na Wielki Festiwal Polskiej Kultury w Mamajewej Słobodzie. Za każdą dobrą odpowiedź pod czas quizu o Polsce będzie można otrzymać jeden koralik. Ile koralików zdołasz zebrać w swoich koralach?

(Prezentacja województwa małopolskiego)

Пані та панове, Polska Organizacja Turystyczna спільно з козаками та козачками «Мамаєвої Слободи» щиросердно запрошують на феєричне свято духу, аби познайомитись з самобутньою польською та українською культурами. Піснями та танцями, стравами та напоями, військовими традиціями та національними строями Малопольського, Шльонського та Свєнтокшиського воєводств, рівно як і з життям та побутом козаків Середньої Наддніпрянщини – землі, нареченої від віків Україною.

Ласкаво запрошуємо в козацьке селище «Мамаєва Слобода», котре розташоване майже в центрі столиці України – місті Києві, всього за сім кілометрів від вулиці Хрещатик, в урочищі з якого бере початок легендарна річка Либідь.

Нехай вічна буде слава, через шаблю маєм права!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»