«Головна Резиденція Святого Миколая» в Україні має осідок в козацькому селищі «Мамаєва Слобода»
Опубліковано: 02 Лис 2016 13:44

Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» ого­ло­шує, що з 8 гру­дня 2016 року, вже восьмий раз, офі­цій­но від­криє свої две­рі «Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая» в Укра­ї­ні.

Ця урочиста мить відбудеться після того, як козаки з «Мамаєвої Слободи» підпишуть зі Святим Миколаєм «Глейт» (охоронну грамоту) щодо продовження діяльності «Головної Резиденції Святого Миколая» в Україні на території козацького селища «Мамаєва Слобода» та оборони його добрих справ впродовж всього наступного 2017 року від зелених Карпат і до синього Дону. Цього року за сприяння Громадської організації «КримSOS» на офіційне відкриття «Головної Резиденції Святого Миколая» завітають діти-переселенці з українського Криму та Донбасу!

Хоче­мо при­на­гі­дно нага­да­ти, що Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» зна­хо­ди­ться пра­кти­чно в сер­ці сто­ли­ці Укра­ї­ни, всьо­го за сім кіло­ме­трів від вули­ці Хре­ща­тик! Саме тут восьмий рік поспіль і роз­мі­щу­є­ться «Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая»

Свя­тий Мико­лай з нетер­пі­н­ням чекає на дитя­чі малюн­ки та листи за адре­сою:

«Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая» в Укра­ї­ні
Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да»
вул. Михай­ла Дон­ця, 2
м. Київ
03061

Суча­сне укра­їн­ське коза­цтво вісім років тому – в 2009 році – запро­по­ну­ва­ло укра­їн­ській гро­ма­ді новий ета­лон свя­та Мико­лая. Наш укра­їн­ський Свя­тий Мико­лай має всі озна­ки укра­їн­ця, бо ж одя­гне­ний у свя­ще­ни­чі ризи та у під­би­тий бобро­вим хутром шля­хет­ський кун­туш. На голо­ві має геть­ман­ську шапку. Але крім зов­ні­шніх ознак він ще добра, щира, при­ві­тна люди­на, котра, на від­мі­ну від його англо-саксон­ських та росій­ських ана­ло­гів (Сан­та Кла­ус, Дєд Мороз), не махає крю­чко­ва­тою пали­цею (посо­хом), йду­чи по лісу, а ціл­ком у циві­лі­зо­ва­ній гостин­ній атмо­сфе­рі тра­ди­цій­ної Над­дні­прян­ської хати, оздо­бле­ної рушни­ка­ми, божни­ка­ми та іншим хатнім начи­н­ням, вико­нує на ста­ро­світ­ській лірі кан­ти 17–18 сто­лі­т­тя. Разом із дітьми, аби ті не були ліни­ви­ми чисто­плю­я­ми, випі­кає в печі справ­жні печа­тні пря­ни­ки – медів­ни­ки, або ж як їх всі нази­ва­ють «Мико­лай­чи­ки». Наш укра­їн­ський Мико­лай направ­ду духов­на осо­ба, бо ж при­вчає дітей бути мудри­ми, добри­ми, спів­чу­тли­ви­ми.

Дуже важли­вим є й те, що його добрі, гар­ні спра­ви та почи­на­н­ня були «взя­ті під охо­ро­ну» та пиль­ний нагляд укра­їн­ских коза­ків, адже «добро має бути з кула­ка­ми». Воїн – козак зав­жди був носі­єм всьо­го прав­ди­во укра­їн­сько­го, цеб­то лицар­сько­го.

Спо­ді­ва­є­мось, що цей новий під­хід, а насправ­ді повер­не­н­ня до дідів­ських тра­ди­цій свя­тку­ва­н­ня дня Свя­то­го Мико­лая, здо­бу­де під­трим­ку на всіх тере­нах коза­цької Укра­ї­ни від синьо­го Дону й до Кар­пат­ських гір.

Тож ще раз раді спо­ві­сти­ти, любі маля­та, хло­пчи­ки та дів­ча­та, що «Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая» в Укра­ї­ні, котра має свій осі­док на сади­бі Тита­ря у коза­цько­му сели­щі «Мама­є­ва Сло­бо­да» роз­по­чне свою робо­ту 8 гру­дня і пра­цю­ва­ти­ме до 28 гру­дня 2016 року.
Попе­ре­дньо домо­ви­тись про від­ві­ду­ва­н­ня Рези­ден­ції Мико­лая, а також про­ве­де­н­ня май­стер-кла­сів, або ж при­дба­ти печа­тний медо­вий пря­ник – «Мико­лай­чик» можна за тел.: 066–728-00–34; 044–361–98–48; dityms@gmail.com , mamayevasloboda@gmail.com  

Для замов­ле­н­ня екс­кур­сій про­си­мо теле­фо­ну­ва­ти до екс­кур­сій­но­го від­ді­лу: 066–091–10–76; або ж писа­ти: tourexms@gmail.com

Давайте дарувати один одному позитивні емоції та відроджувати дідівські традиції козацького краю!

 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»