«Головна Резиденція Святого Миколая» в Україні розпочинає свою роботу
Опубліковано: 01 Гру 2014 11:59

Праправнуки Запорозьких козаків!

Козаки та дівчата-козачки з «Мамаєвої Слободи» раді сповістити, що 8 грудня 2014 року, о 12–00, вже вшосте, офіційно буде відкрита «Головна Резиденція Святого Миколая» в Україні.

Почесна варта козаків-сердюків верхи на конях буде супроводжувати прибуття Святого Миколая до його Головної Резиденції в Україні. 

Урочиста мить відкриття «Головної Резиденції Святого Миколая» відбудеться після того, як козаки з «Мамаєвої Слободи» підпишуть зі Святим Миколаєм «Глейт» (охоронну грамоту) щодо продовження діяльності «Головної Резиденції Святого Миколая» та оборони його добрих справ впродовж всього наступного 2015 року на території від синього Дону і до зелених Карпат!

Вар­то вка­за­ти, що суча­сне укра­їн­ське коза­цтво шість років тому – в 2009 році – запро­по­ну­ва­ло укра­їн­ській гро­ма­ді новий ета­лон свя­та Мико­лая.

Наш укра­їн­ський Свя­тий Мико­лай має всі озна­ки укра­їн­ця, бо ж одя­гне­ний у свя­ще­ни­чі ризи та у під­би­тий бобро­вим хутром шля­хет­ський кун­туш. На голо­ві має геть­ман­ську шапку. Але крім зов­ні­шніх ознак він ще добра, щира, при­ві­тна люди­на, котра, на від­мі­ну від його англо-саксон­ських та росій­ських ана­ло­гів (Сан­та Кла­ус, Дєд Мороз), не махає крю­чко­ва­тою пали­цею (посо­хом), йду­чи по лісу, а ціл­ком у циві­лі­зо­ва­ній гостин­ній атмо­сфе­рі тра­ди­цій­ної Над­дні­прян­ської хати, оздо­бле­ної рушни­ка­ми, божни­ка­ми та іншим хатнім начи­н­ням, вико­нує на ста­ро­світ­ській лірі кан­ти 17–18 сто­лі­т­тя. Разом із дітьми, аби ті не були ліни­ви­ми чисто­плю­я­ми, випі­кає в печі справ­жні печа­тні пря­ни­ки – медів­ни­ки, або ж як їх всі нази­ва­ють “Мико­лай­чи­ки”. Наш укра­їн­ський Мико­лай направ­ду духов­на осо­ба, бо ж при­вчає дітей бути мудри­ми, добри­ми, спів­чу­тли­ви­ми.

Дуже важли­вим є й те, що його добрі, гар­ні спра­ви та почи­на­н­ня «взя­ті під охо­ро­ну» та пиль­ний нагляд укра­їн­ских коза­ків, адже «добро має бути з кула­ка­ми». Воїн – козак зав­жди був носі­єм всьо­го прав­ди­во укра­їн­сько­го, цеб­то лицар­сько­го.

Спо­ді­ва­є­мось, що цей новий під­хід, а насправ­ді повер­не­н­ня до дідів­ських тра­ди­цій свя­тку­ва­н­ня дня Свя­то­го Мико­лая, здо­бу­де під­трим­ку на всіх тере­нах коза­цької Укра­ї­ни від Синьо­го Дону й до зеле­них Кар­пат­ських гір.

Нага­ду­є­мо, що дитя­чі листи з про­ха­н­ня­ми та поба­жа­н­ня­ми до Свя­то­го Мико­лая слід направ­ля­ти за такою адре­сою: – 03061, м. Київ, вул. Михай­ла Дон­ця, 2, “Мама­є­ва Сло­бо­да”. “Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая” в Укра­ї­ні

Також раді спо­ві­сти­ти, що «Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая» вже має свою сто­рін­ку у фейс­бук – https://www.facebook.com/sviatyimykolay , де опри­лю­днює дитя­чі листи та зві­тує про пото­чну робо­ту.

Завітавши до «Головної Резиденції Святого Миколая» Ви крім того зможете замовити та відвідати численні майстер-класи, серед яких випікання печатних медових пряників «Миколайчиків» в печі української хати. Майстер-класи можна замовити починаючи з 08 грудня 2014 року по 28 грудня 2014 року.

Для батьків, які приведуть своїх діток самостійно, повідомляємо, що вони матимуть змогу відвідати Резиденцію в порядку «живої черги»!

Для організованих груп обов‘язкове попереднє замовлення!

Попе­ре­дньо домо­ви­тись про про­ве­де­н­ня май­стер-кла­сів, або ж при­дба­ти печа­тний медо­вий пря­ник – «Мико­лай­чик» можна за тел.: 361–98-48; 066–091-10–76, або ж за еле­ктрон­ною адре­сою: mamayevasloboda@gmail.com

Давайте дарувати один одному позитивні емоції та відроджувати дідівські традиції козацького краю!

З належною шанобою козаки та дівчата-козачки особистої канцелярії «Головної Резиденції Святого Миколая» в Україні.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»