«Головна Резиденція Святого Миколая» запрошує малюків на низку «Казкових майстер-класів»!
Дата події: з 1 листопада по 24 грудня 2017 року

Тож на малят з пер­ших чисел листо­па­да 2017 року  в хаті «Кова­ля», що зна­хо­ди­ться на тери­то­рії коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» очі­кує каз­ко­ва ман­дрів­ка в світ наших пра­ба­бусь та пра­ді­ду­сів!

«Каз­ко­ві май­стер-кла­си» будуть про­хо­ди­ти щосу­бо­ти та неді­лі з 12:00 по 16:00 (без попе­ре­дньо­го запи­су). Три­ва­лість одно­го май­стер-кла­су до пів­то­ри годи­ни. Дізна­тись про дета­лі, замо­ви­ти май­стер-клас у будній день можли­во лише за попе­ре­днім запи­сом. Довід­а­тись про гра­фік робо­ти, або ж попе­ре­дньо запи­са­тись до  «Голов­ної Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая» можна за тел.:

066–728-00–34; 044–361–98–48; свої запи­та­н­ня  ви може­те наді­сла­ти на пошто­ву скринь­ку dityms@gmail.com.

При­на­гі­дно нага­ду­є­мо, що «Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая» дев‘ятий рік поспіль, має осі­док,  на тери­то­рії коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да», котре зна­хо­ди­ться пра­кти­чно в цен­трі сто­ли­ці Укра­ї­ни, місті Киє­ві, лишень за сім кіло­ме­трів від Май­да­ну Неза­ле­жно­сті.

Отож під час «Каз­ко­во­го май­стер –кла­су» на малю­ків очі­ку­ють весе­лі при­го­ди, адже в справ­жній укра­їн­ській осе­лі «Кова­ля» дітла­хи запро­сто змо­жуть заліз­ти на піч, повов­ту­зи­тись на кожу­сі, дізна­тись про хатнє начи­н­ня, та осо­бли­во­сті інтер‘єру коза­цької сві­тли­ці, послу­ха­ти укра­їн­ську наро­дну каз­ку, посма­ку­ва­ти медя­ни­ка­ми (медо­ві кор­жи­ки), запив­ши їх духм‘яним трав‘яним чаєм.

Окрім цьо­го, маля­та, зру­чно вмо­стив­шись на лаві за сто­лом, змо­жуть напи­са­ти на «Пер­га­мен­ті» справ­жнім гуся­чим пером  листа до Свя­то­го Мико­лая! А вже потім діста­нуть з роз­ма­льо­ва­ної скри­ні, чарів­ну тор­би­ну, з якої  дітла­хи обе­руть собі пре­дме­ти, котрі під­ка­жуть тему для про­ве­де­н­ня «Каз­ко­во­го майстер–класу».

Дів­ча­та коза­чки та коза­ки, гото­ві запро­по­ну­ва­ти на вибір малят насту­пні май­стер-кла­си:

- роз­пи­су­ва­н­ня фар­ба­ми дерев‘яної наро­дної ігра­шки
– виго­тов­ле­н­ня духм‘яної вос­ко­вої сві­чки
– обе­ре­гу ляль­ки мотан­ки
– злі­пи­ти та з‘їсти  «Чарів­ні Варе­ни­ки»
– спе­кти в печі укра­їн­ської хати печа­тні медо­ві пря­ни­ки «Мико­лай­чи­ки», та бага­то, бага­то іншо­го…

Як ви бачи­те, під час «Каз­ко­во­го май­стер кла­су» у діто­чок буде чудо­ва можли­вість, весе­ло, кори­сно та пізна­валь­но про­ве­сти час, з від­ва­жним коза­ком та чарів­ною дів­чи­ною коза­чкою. Тому, ще раз, нага­ду­є­мо, що «Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая» буде пра­цю­ва­ти з 8 гру­дня по 24 гру­дня, року Божо­го 2017.

Чека­є­мо Вас та ваших малю­ків на «Каз­ко­вих май­стер-кла­сах», котрі будуть про­хо­ди­ти  в хаті «Кова­ля» впро­довж всьо­го пері­о­ду робо­ти «Голов­ної Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая».

Дітки, Святий Миколай з нетерпінням очікує на ваші листи, малюнки та добрі справи!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»