Хрестини в козацькій церкві Покрова Пресвятої Богородиці та родинний бенкет в «Шинку – коса над чаркою» на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 03 Тра 2017 16:04

Запро­шу­ємо батьків охре­стити дитинку в Став­ро­пі­гій­ній коза­цькій цер­кві Покрова Пре­свя­тої Бого­ро­диці.

Це перша в Укра­їні коза­цька цер­ква, спо­ру­джена у новому тися­чо­літті, поді­бна до тієї, що зна­хо­ди­лася на Запо­розь­кій Січі в часи визволь­них зма­гань Геть­мана Бог­дана-Зино­вія Хмель­ни­цького. Цей храм є пер­ли­ною укра­їн­ського цер­ков­ного зод­че­ства, яскра­вою пам’яткою мисте­цького доробку мину­лих віків, уні­каль­ним зраз­ком дерев’яної три­зру­бної і три­вер­хої коза­цької цер­кви. Серед київ­ських родин уже утвер­ди­лася думка: щоб хло­пчик виріс справ­жнім коза­ком і мужнім чоло­ві­ком, його треба хре­стити саме в нашій коза­цькій цер­кві, а дів­чата мають обов’язково поста­вити у ній сві­чку і моли­тися до ікони «Бого­ро­диці Слобід­ської Цариці коза­цької», щоби Вона послала їм гар­ного наре­че­ного.

З при­воду про­ве­де­ння обряду хре­ще­ння звер­тай­теся до насто­я­теля храму: 093–615–67–79; 098–519–81–79; 050–142–42–05 – отець Роман (з 9:00 до 20:00 години, без вихі­дних).

Щодо орга­ні­за­ції бен­кету  в «Шинку – коса над чар­кою» теле­фо­нуйте:
066–091-12–79; 044–361-98–48; або над­си­лайте запит – irynams2010@gmail.com
Ми спла­ну­ємо ваше свято інди­ві­ду­ально і вра­ху­ємо всі ваші поба­жа­ння!

Нага­ду­ємо, що коза­цьке селище «Мама­єва Сло­бода» зна­хо­ди­ться пра­кти­чно в цен­трі Києва, за 7 кіло­ме­трів від вулиці Хре­ща­тик, в урочищі з якого бере поча­ток леген­дарна річка Либідь.
Наша адреса: вул. М.Донця,2. Їхати тро­лей­бу­сом №27 від метро Шуляв­ська п‘ять зупи­нок (Від­ра­дний)

Будемо раді ство­рити для Вашої родини атмо­сферу дома­шнього свята!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»