«Клечальна неділя» або ж «Трійця» в козацькому селищі «Мамаєва Слобода»
Опубліковано: 19 Тра 2014 11:16

Трійцю у нас на козацькій Україні називали ще «Клечальною Неділею», або ж «Зеленими святами».

Свя­то має яскра­во вира­же­ний пра­дав­ній дохри­сти­ян­ський хара­ктер. Протослов‘янські обря­ди покло­ні­н­ня дере­вам збе­ре­гли­ся в укра­їн­ців у тако­му зви­чаї, як вста­нов­ле­н­ня «Віхи». Напе­ре­до­дні Трій­ці наші пра­ді­ди вста­нов­лю­ва­ли закле­ча­ний сма­ра­гдо­вою зелен­ню веле­тен­ський хрест, який і нази­вав­ся «Віха». На саму ж Трій­цю рясно закле­чу­ва­ли гіл­ка­ми дерев, усі­ля­ко­го зіл­ля та кві­тів воро­та, подвір‘я, при­чі­лок та хатні две­рі, а також всю осе­лю від божни­ка і до печі та при­тру­шу­ва­ли зелен­ню долів­ку… Укра­їн­ці вва­жа­ли, що на кожно­му листо­чку кле­ча­н­ня «гой­да­є­ться» душа пра­ді­да чи пра­ба­бу­сі, спо­сте­рі­га­ю­чи за нами…

Заходи з нагоди свята «Трійці» відбуватимуться впродовж двох днів.  
 
7 червня 2014 року: 

12–00 – встановлення віхи на березі озера Красавиця дівчатами-козачками «Мамаєвої Слободи». 

16–00 – Вечірня служба в козацькій ставропігійній церкві Покрова Пресвятої Богородиці

8 червня 2014 року:

7–30 – Сповідь та урочистий церковний передзвін з нагоди свята Трійці.

8–00 – Святкова Літургія та освячення зілля в козацькій ставропігійній церкві Покрова Пресвятої Богородиці 

12–00 – Відтворення давнього українського обряду «Водіння куста» дівчатами-козачками «Мамаєвої Слободи»

З наго­ди одно­го з най­ве­ли­чні­ших пра­во­слав­них свят – Дня Свя­тої Трій­ці, Ви та Ваші рідні мати­муть змо­гу пори­ну­ти у світ ста­ро­вин­них тра­ди­цій в урочи­щі обіч вито­ку леген­дар­ної річки Либідь на тери­то­рії коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да».

Отож, після служби в церкві, 8 червня 2014 року о 12–00 всі охочі зможуть прийти, взяти клечання (гілочки клена, берези, липи) та нарвати зілля, що росте довкруг озера Красавиця і спільно з та дівчатами-козачками заклечати та притрусити долівки хат Коваля та Гончара на «Мамаєвій Слободі» отим духмяним клечанням та зіллям татариння…

В обря­ді «Воді­н­ня Куста» бра­ли участь лише дів­ча­та. Вони зби­ра­ли­ся десь у гаю або лузі, оби­ра­ли серед себе висо­ку струн­ку най­гар­ні­шу дів­чи­ну та наря­джа­ли  Кустом.  Слобід­ські дів­ча­та-коза­чки, як це роби­ли в дав­ни­ну наші пра­ба­бу­сі, збе­ру­ться на бере­зі біля кри­ни­ці озе­ра Кра­са­ви­ця, з яко­го бере поча­ток річка Либідь. Вибе­руть най­гар­ні­шу та закле­ча­ють її з ніг до голо­ви в зеле­не листя, так щоб ніхто не міг впі­зна­ти. Обві­ша­ють зеле­ни­ми гіл­ка­ми з кле­ну, липи або в’язу. До них обов‘язково впле­туть шов­ко­ву тра­ву любис­тку та м’яти. З гілок зро­блять й вінок. Далі подру­ги «дів­чи­ни-Куста» обда­ру­ють нами­стом – «щоб жито коло­си­лось чисто», стрі­чкою – «щоб була гар­на моло­ди­чка».

У гур­ті із «Кустом» мала бути непар­на кіль­кість дів­чат — три, п’ять або сім. Узяв­шись попід руки, вони з тро­ї­цьки­ми пісня­ми йшли через все село, ходи­ли від хати до хати. Посе­ре­ди­ні — зама­є­ний зелен­ню «Куст», який увесь час мов­чав, вша­но­ву­ю­чи цим пра­щу­рів,  через те, що віру­ва­н­ня в «Куста» були пов’язані із куль­том помер­лих, які о цій порі ніби­то з’являлися на зем­лю й тим­ча­со­во пере­бу­ва­ли у трій­ча­ній зеле­ні…

Панове товариство! Правнуки та правнучки Лицарів степу – Запорозьких козаків! Чекаємо Вас, як 7 так і 8 червня на величне українське православне свято «Трійці», де під Благовіст церковних дзвонів козацької ставропігійної церкви Покрова Пресвятої Богородиці Ви на віч переконаєтесь, що «Нашому роду – нема переводу»! Адже доки ми зберігаємо наші спадкові  традиції, доти ми і залишаємось українцями.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»