«Коса над чаркою» — так віднині іменуватиметься шинок на «Слободі»
Опубліковано: 04 Гру 2009 16:11

Пано­ве това­ри­ство! Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» про­по­нує Вам ман­дрів­ку крізь час. «Шинок – коса над чар­кою» з уні­каль­ним посу­дом та  інтер’єрами доби сере­дньо­віч­чя, сма­чни­ми стра­ва­ми Над­дні­прян­щи­ни та хміль­ни­ми напо­я­ми, виго­тов­ле­ни­ми за пред­ків­ськи­ми реце­пта­ми, під супро­від тро­їстих музик, на кіль­ка годин, як на маши­ні часу пере­не­се Вас в сере­до­ви­ще наших пра­ді­дів коза­ків та шля­хти, аби Ви від­чу­ли смак пра­дав­ніх тра­ди­цій…

— Шин­кар­ко, агов!

— Чого тобі, коза­че? — озва­лась Чужа Моло­ди­ця.

— Варе­ну­хи!

— Скіль­ки?

— Скіль­ки в тебе є!

— І він, хизу­ю­чись, виси­пав на зали­тий горіл­кою стіл жме­ню таля­рів, дина­рів та чер­він­чи­ків. — На всі гро­ши­ки

— Сам стіль­ки виду­длиш, лебе­ди­ку?

— Частую всіх! — І він укло­нив­ся лице­ді­ям. — І вас, пано­ве! — І він від­дав чолом сиво­го­ло­во­му Рома­ню­ко­ві з поля­ка­ми та сер­ба­ми і всім, хто тра­пив­ся на пізню ту годи­ну в шино­чку Насті Пев­ної. — Про­шу, пано­ве това­ри­ство! — І Михай­лик, ще раз укло­нив­шись, сів до сто­лу. — Про­шу до гур­ту!

— А мене до чар­ки й не про­сиш? — спи­та­ла Чужа Моло­ди­ця, пуска­ю­чи біси­ки та згрі­ба­ю­чи в поділ біло­сні­жної мере­жа­ної запа­ски, що визи­рав з-під роз­ве­де­них уни­зу кути­ків пол­тав­ської пла­хти, Михай­ли­ко­ві дина­ри, чер­він­чи­ки й таля­ри. — А мене, соко­ли­ку, й не про­сиш?

— Ти й так хміль­на, — недба­ло кинув Михай­лик, нама­га­ю­чись при­тл­уми­ти почу­т­тя неви­ра­зно­го й гли­бо­ко захо­ва­но­го стра­ху, який поймав його перед цією жар­тів­ли­вою моло­ди­цею.

— Я ж не пила ні кра­плі! — дзюр­ко­тли­во засмі­я­лась Чужа Моло­ди­ця.

— А тобі й не тре­ба, — зни­зав пле­чи­ма одвер­то про­сто­ду­шний хло­пець. — Ти ж бо й сама п’янюча, мов горіл­ка!

Оле­ксандр ІЛЬЧЕНКО «Коза­цько­му роду нема пере­во­ду, або ж Мамай і Чужа Моло­ди­ця» – Укра­їн­ський химер­ний роман з наро­дних вуст.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»