«Козацька Коляда» – родинний Різдвяний фестиваль в «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 21 Гру 2015 13:06

Щиро, по-козацьки запрошуємо на Різдвяне свято!

Козаки та дівчата-козачки з «Мамаєвої Слободи» спільно з Волонтерами запрошують Вас 7  січня 2016 року на родинне Різдвяне дійство – «Козацька Коляда»! Бо ж нашому українському роду – нема переводу!

Беріть свою роди­ну, аби спіль­но з коля­дни­цьки­ми гур­та­ми «Мама­є­вої Сло­бо­ди» вивчи­ти пра­дав­ні укра­їн­ські коляд­ки! За тим, ста­не­мо один одно­го він­шу­ва­ти та віта­ти, Хри­ста Бога про­слав­ля­ти!

Чи бачи­ли Ви колись, як чуба­ті укра­їн­ські коза­ки три­ма­ю­чи «Зві­зду» вер­хи на конях коля­ду­ють!? Тож Ви та Ваші дітла­хи, змо­же­те здій­сни­ти ман­дрів­ку крізь час і як у дав­ни­ну, спіль­но з коля­дни­цьки­ми вата­га­ми, весе­ло та гамір­но коля­ду­ва­ти­ми­те під хата­ми Тита­ря, Сотни­ка, Гон­ча­ра, Кова­ля, Ворож­ки, коза­ка Джу­ри ну і зви­чай­но ж заві­та­є­те до «Шин­ку – Коса над чар­кою», що на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», де буде­те весе­ло госпо­да­рів він­шу­ва­ти, добра всім бажа­ти!

Коляд, коляд, колядниця, 

Добра з медом паляниця…

Колись, у слав­ну коза­цьку добу, коля­дни­цькі вата­ги зна­чну части­ну всьо­го нако­ля­до­ва­но­го від­да­ва­ли на цер­кву та різні гро­мад­ські потре­би. Так і ми зро­би­мо!

Тож про­дов­жу­ю­чи ці добрі пра­ді­дів­ські тра­ди­ції, коля­дни­цькі гур­ти «Мама­є­вої Сло­бо­ди» та київ­ські волон­те­ри спіль­но вирі­ши­ли: все нако­ля­до­ва­не під час захо­ду від­да­ти на потре­би пора­не­них бій­ців АТО та укрі­пле­н­ня обо­ро­но­зда­тно­сті укра­їн­сько­го вій­ська!

Родин­ний фести­валь «Коза­цька Коля­да» має на меті збе­ре­же­н­ня та роз­ви­ток Різдвя­них тра­ди­цій, духов­не єдна­н­ня укра­їн­ської гро­ма­ди від зеле­них Кар­пат і до синьо­го Дону.

Ми свя­то віри­мо, що ясна зір­ка вста­не над нашим рідним укра­їн­ським кра­єм та при­не­се у кожну осе­лю, у кожне прав­ди­во-щире укра­їн­ське сер­це мир, щастя та зла­го­ду!

В програмі заходу 7 січня:

11–30 – Хре­сний хід від коза­цької цер­кви Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці до капли­ці з різьбле­ною дерев‘яною іко­ною в ім‘я Божої Мате­рі.

12–00 – свя­тко­ві коляд­ки та щедрів­ки у вико­нан­ні цер­ков­но­го хору коза­цької цер­кви Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці на «Мама­є­вій Сло­бо­ді».

Далі на сцені та майдані козацької Слободи Вас та Ваші родини віншуватимуть  колядками, танцюватимуть та співатимуть жартівливих козацьких пісень фольклорні гурти: «Панночка-козачка», «Добривечір», «Калита», «Терлич-трава» та всі охочі колядницькі колективи, котрі зголосяться приїхати на наш захід!  

Будемо колядувати, співати та танцювати – гарні мислі мати!

-     Різдвя­на шопка
–     Різдвя­ні роз­ва­ги для дітей та доро­слих
–     Май­стер-кла­си від наро­дних май­стрів
–     Співи та тан­ці біля вогни­ща
–     Ката­н­ня на запря­же­них кінь­ми санях чи возі, або ж вер­хи на коні спіль­но з коза­ка­ми

В той час, коли на голов­ній сце­ні Волон­те­ри та фоль­клор­ні коле­кти­ви й наро­дні гур­ти коля­ду­ва­ти­муть, спів­а­ти­муть та тан­цю­ва­ти­муть, біля возів від­бу­ва­ти­ме­ться ярма­рок наро­дних май­стрів.

На май­да­ні, на від­кри­то­му вогні, слобід­ські госпо­ди­ні жари­ти­муть та пари­ти­муть усі­ля­ку вся­чи­ну, а також готу­ва­ти­муть для Вас ста­ро­вин­ний щля­хет­ський гаря­чий хміль­ний напій «Мусу­лєс» (глін­твейн), або ж коза­цький трав‘яний чай «Гер­ба­та».
Також ви змо­же­те про­де­гу­сту­ва­ти тра­ди­цій­ні хміль­ні укра­їн­ські напої коза­цької доби (вишняк, слив’янку, дулів­ку, медо­ву­ху та варе­ну­ху).

Користуючись нагодою, щиро запрошуємо фольклорні колективи й колядницькі ватаги долучитись до спільного заходу Волонтерів та козаків «Мамаєвої Слободи», щодо збору коштів на потребу поранених бійців АТО та українського війська!

Тим фоль­клор­ним коле­кти­вам та волон­те­рам, хто хотів би долу­чи­тись до уча­сті у родин­но­му свя­ті під назвою: «Коза­цька Коля­да» про­си­мо звер­та­тись за дода­тко­вою інфор­ма­ці­єю за тел. 044–361-98–48, або на ел.: mamayevasloboda@gmail.com

Нова радість стала, яка не бувала.
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Ангели співають, славу й честь звіщають,
На небесі і на землі мир проповідають…

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»