«Козацька Кутя» – родинний Різдвяний фестиваль в «Мамаєвій Слободі»
Дата події: 7 січня 2018 року

Щиро, по-козацьки запрошуємо Вас 7 січня 2018 року на родинне Різдвяне дійство – «Козацька Кутя» !

А 8 січня у нас  коза­цьке попра­зни­ча…

Поча­ток захо­дів на Різдво о 12:00

У нас на фести­ва­лі ви змо­же­те вибра­ти та ску­шту­ва­ти не тіль­ки коза­цьку кутю заправ­ле­ну ситою із липо­во­го меду та пере­тер­тим у макі­трі маком, але й кутю за тра­ди­цій­ни­ми реце­пта­ми Воли­ні, Гали­чи­ни, Поді­л­ля, Київ­щи­ни, Сло­бо­жан­щи­ни та Донеч­чи­ни !

Родин­ний фести­валь «Коза­цька Кутя» має на меті збе­ре­же­н­ня Різдвя­них тра­ди­цій, та єдна­н­ня укра­їн­ської гро­ма­ди від зеле­них Кар­пат і до синьо­го Дону!

Бо ж нашому українському роду – нема переводу!

Беріть свою роди­ну, аби спіль­но з коля­дни­цьки­ми гур­та­ми «Мама­є­вої Сло­бо­ди» вивчи­ти пра­дав­ні укра­їн­ські коляд­ки! За тим, ста­не­мо один одно­го він­шу­ва­ти та віта­ти, Хри­ста Бога про­слав­ля­ти!

На виго­ні, що поруч із «Шин­ком – Коса над чар­кою» роз­та­шу­вав­ся ото­че­ний воза­ми коза­цький Кіш (табір), саме тут всі охо­чі вата­ги коля­ду­ва­ти­муть, а коза­ки та моло­ди­ці при­про­шу­ва­ти­муть Вас ску­шту­ва­ти різно­ма­ні­тні види куті…  Тож Ви та Ваші дітла­хи, змо­жуть здій­сни­ти ман­дрів­ку крізь час і як у дав­ни­ну, спіль­но з коля­дни­цьки­ми вата­га­ми, весе­ло та гамір­но поко­ля­ду­ва­ти під хата­ми Тита­ря, Сотни­ка, Гон­ча­ра, Кова­ля, Ворож­ки, коза­ка Джу­ри, ну і зви­чай­но ж заві­та­є­те до «Шин­ку – Коса над чар­кою», що на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», де буде­те весе­ло госпо­да­рів він­шу­ва­ти, добра всім бажа­ти!

Коляд, коляд, колядниця, 
Добра з медом паляниця!

Ми свя­то віри­мо, що ясна зір­ка вста­не над нашим рідним укра­їн­ським кра­єм та при­не­се у кожну осе­лю, у кожне прав­ди­во-щире укра­їн­ське сер­це мир, щастя та зла­го­ду!

В про­гра­мі захо­ду 7 січня:

На вули­цях та біля хат коза­цької Сло­бо­ди, Вас та Ваші роди­ни він­шу­ва­ти­муть  коляд­ка­ми, тан­цю­ва­ти­муть та спів­а­ти­муть жар­тів­ли­вих коза­цьких пісень фоль­клор­ні гур­ти: «Пан­но­чка-коза­чка», «Тер­лич-тра­ва» та всі охо­чі коля­дни­цькі коле­кти­ви, котрі зго­ло­ся­ться при­їха­ти на наш захід!  

Буде­мо коля­ду­ва­ти, спів­а­ти та тан­цю­ва­ти – гар­ні мислі мати!

Також для Вас:

-     Різдвя­на шопка
–     Різдвя­ні роз­ва­ги для дітей та доро­слих
–     Май­стер-кла­си від наро­дних май­стрів
–     Співи та тан­ці біля вогни­ща
–     Ката­н­ня на запря­же­них кінь­ми санях чи возі, або ж вер­хи на коні спіль­но з коза­ка­ми

На май­да­ні про­хо­ди­ти­ме ярмар­ка наро­дних май­стрів. На від­кри­то­му вогні біля коза­цько­го табо­ру, слобід­ські госпо­ди­ні жари­ти­муть та пари­ти­муть усі­ля­ку вся­чи­ну,  готу­ва­ти­муть для Вас ста­ро­вин­ний щля­хет­ський гаря­чий хміль­ний напій «Мусу­лєс» (глін­твейн), та коза­цький трав‘яний чай «Гер­ба­та». За бажа­н­ням Ви змо­же­те про­де­гу­сту­ва­ти тра­ди­цій­ні хміль­ні укра­їн­ські напої коза­цької доби (вишняк, слив’янку, дулів­ку, медо­ву­ху, спо­ти­кач та варе­ну­ху).

Кори­сту­ю­чись наго­дою, щиро запро­шу­є­мо фоль­клор­ні коле­кти­ви й коля­дни­цькі вата­ги долу­чи­тись до нашо­го Різдвя­но­го родин­но­го фести­ва­лю «Коза­цька Кутя»!

За дода­тко­вою інфор­ма­ці­єю про­сим звер­та­тись за тел. 044–361–98–48, 066–091-12–79 або на ел.: mamayevasloboda@gmail.com

Нова радість стала, яка не бувала.
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Ангели співають, славу й честь звіщають,
На небесі і на землі мир проповідають…

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»