Козацька Ордань (Водохреща) в селищі «Козака Мамая»
Опубліковано: 15 Січ 2014 10:58

Здав­на так велось на коза­цькій Вкра­ї­ні, що наші пра­ді­ди Запо­розь­кі коза­ки на Ордань роз­стрі­лю­ва­ли з рушниць та гар­мат «нечи­сту силу», котра чим­дуж виска­ку­ва­ла з води, саме в ту мить, коли свя­ще­ник зану­рю­вав у воду хре­ста.  Нині, для нас, укра­їн­ців, така тра­ди­ція є дуже потрі­бна, адже «нечи­стої сили» роз­пло­ди­лось на наших зем­лях сила-силен­на. Тож тра­ди­ція наших пра­ді­дів, Запо­розь­ких коза­ків, сим­во­лі­чно роз­стрі­лю­ва­ти з гар­мат, мушке­тів та рушниць усі­ля­ку нечисть буде нами мате­рі­а­лі­зо­ва­на спов­на, біля Ордан­ської опо­лон­ки в озе­рі на «Мама­є­вій Сло­бо­ді». Також наші пра­ді­ди мали добру тра­ди­цію, після слу­жби в цер­кві й купа­н­ня в кри­жа­ній опо­лон­ці, якщо це було на Запо­розь­кій Січі, діли­тись на верх­ні та нижні куре­ні (по течії Дні­пра) і по-дру­жньо­му бити­ся нав­ку­ла­чки «Лава на лаву» (стін­ка на стін­ку) за «Ордан­ський Орден». «Ордан­ським Орде­ном» наші пра­ді­ди нази­ва­ли вирі­за­ний у вигля­ді хре­ста кри­жа­ний хрест.

Коза­ки, що мешка­ли на воло­сті (тепер Чер­ка­щи­на та Київ­щи­на), також на Ордань вла­што­ву­ва­ли бата­лії: бились «Лава на лаву»  – село про­ти села, або ж куток про­ти кутка.  Пере­мо­же­на сто­ро­на вистав­ля­ла пере­мож­цям мого­рич. Потім, як годи­лось у наших пра­ді­дів, були весе­лі гуля­н­ня. Під супро­від тро­їстих музик всі дру­жньо тан­цю­ва­ли та спів­а­ли…

В Ставропігійній козацькій церкві «Покрова Пресвятої Богородиці» о
6–30 – Сповідь 
7–00 – Святкова Літургія
9–00 – Хресна хода на Йордан. Велике освячення води на озері біля церкви перед Йорданським хрестом 
З 9–00 до 12–00 – Освячення води довкола церкви

СВЯТКОВІ ЗАХОДИ НА КОЗАЦЬКУ ОРДАНЬ (ВОДОХРЕЩУ):

12–00 – КУПАННЯ В ОРДАНСЬКІЙ ВОДІ 

Усі бажа­ю­чі пір­ну­ти (шубов­сну­ти) в опо­лон­ку озе­ра Кра­са­ви­ця, з яко­го бере поча­ток річка Либідь, зби­ра­ю­ться на бере­зі. Насто­я­тель Став­ро­пі­гій­ної коза­цької цер­кви Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці освя­чує воду в опо­лон­ці та бла­го­слов­ляє всіх, хто бажає зану­ри­тись в кри­жа­ну воду...  

Луна­ють пострі­ли з коза­цьких гар­мат та мушке­тів – коза­ки сим­во­лі­чно роз­стрі­лю­ють «нечи­сту силу», яка в цей час, як вва­жа­ли наші пра­ді­ди, нама­га­є­ться «вистри­бну­ти» з освя­че­ної води. Люди весе­ло та гамір­но стри­ба­ють у воду, луна­ють коза­цькі литав­ри. Коза­ки ого­ло­шу­ють, що всі, хто прийняв купель в кри­жа­ній Хре­щен­ській воді, тепер мають пра­во позма­га­тись за «Ордан­ський Орден» (вирі­за­ний з кри­ги хрест). Від­так Коза­цький Оса­вул поді­лить усіх при­су­тніх на дві лави й роз‘яснить пра­ви­ла дру­жньої сути­чки. Пере­мож­ці отри­ма­ють в наго­ро­ду сим­во­лі­чний «Ордан­ський Орден» та мого­рич (сулію зна­ме­ни­тої коза­цької горіл­ки «Запі­кан­ки»). На Запо­розь­кій Січі мого­рич вистав­ля­ла сто­ро­на котра про­гра­ла в дру­жній дужа­н­нях (бороть­бі).

12–30 – Спалення на вогнищі дідухів, обряд «Водіння кози» та символічне «вигнання Куті» за участі фольклорних колективів.

13–00 – Народні гуляння: пісні та танці біля вогнища. 

- кушту­ва­н­ня зва­ре­но­го на від­кри­то­му вогні коза­цько­го кулі­ша  та пече­ної на від­кри­то­му вогні соко­ви­тої каба­ня­ти­ни… Тут же ж коза­ки та дів­ча­та коза­чки при­го­ту­ють для Вас ста­ро­вин­ний коза­цький гаря­чий хміль­ний напій «Мусу­лєс» (глін­твейн).

Нео­дмін­но буде і коза­цький чай «гер­ба­та». Також ви змо­же­те про­де­гу­сту­ва­ти тра­ди­цій­ні хміль­ні укра­їн­ські напої коза­цької доби - вишняк, слив’янку, дулів­ку, медо­ву­ху.

ДАВАЙТЕ ДРУЖНО ТА ГУЧНО, ПО-КОЗАЦЬКИ, ВІДСВЯТКУЄМО ОРДАНЬ (ВОДОХРЕЩЕ) ТАК, ЯК ЦЕ ВМІЛИ РОБИТИ НАШІ ПРАДІДИ ЗАПОРОЖЦІ!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»