Козацьке селище «Мамаєва Слобода» вітає з Вербною неділею!
Опубліковано: 24 Кві 2016 11:10

Коли Ісус Хри­стос вхо­див до Єру­са­лиму, він набли­зився до Вітфа­гії і Віфа­нії, до гори, що зве­ться Олив­ної і послав двох учнів Своїх, ска­завши: “Ідіть у село; уві­йшовши до нього, зна­йдете прив’язане осля, що на нього ніхто з людей ніколи не сідав; Відв’яжіть його, і при­ве­діть, і якщо хто спи­тає: Нащо відв’язуєте? ска­жіть тому так: Господь потре­бує його “. Посланці ж віді­йшли, і зна­йшли, як Він ска­зав їм. Коли ж стали відв’язувати моло­дого осла, госпо­дарі його їх запи­тали: Нащо осля відв’язуєте? Вони ж від­ка­зали: Господь потре­бує його. І при­вели його до Ісуса, і, поклавши одежу свою на осля, поса­дили на нього Ісуса. І, коли Він їхав, люди сте­лили одежу свою по дорозі. А як Він набли­жався вже до сходу з гори Олив­ної, то весь натовп учнів в радо­сті веле­мовно Бога хва­лив за всі чудеса, що бачили, кажучи: Бла­го­сло­вен­ний Цар, що йде в ім’я Госпо­днє! Мир на небе­сах, і слава на висоті! ”

Уро­чи­стий вхід Ісуса в Єру­са­лим був всту­пом Його на шлях хре­сних стра­ж­дань. Про цю подію роз­по­від­а­ють у своїх Єван­ге­ліях всі чотири єван­ге­лі­сти (див. Мт. 21,1–11; Мк. 11,1–11; Лк. 19,29–44: Ів. 12,12–19).

У євреїв був зви­чай: царі і пере­можці в’їжджали до Єру­са­лиму на конях або ослах, і народ уро­чи­стими вигу­ками, з паль­мо­вими гіл­ками в руках зустрі­чав їх. Вико­ну­ючи про­ро­цтва Ста­рого Завіту (див. Зах. 9,9), Хри­стос саме таким уро­чи­стим чином в’їжджав в Єру­са­лим, але не як Цар зем­ний або пере­мо­жець у війні, а як Цар, Цар­ство Якого не від світу цього (Ін. 18,36) як Пере­мо­жець гріха і смерті. Єврей­ський народ, що зна­хо­дився під рим­ським ярмом, очі­ку­вав Месію як полі­ти­чного визво­ли­теля, і всім зда­ва­лося, що Чудо­тво­рець, який вчора воскре­сив Лазаря і колись наго­ду­вав 5 тисяч народу, ціл­ком може бути саме тим зем­ним вождем, який при­веде свій народ до полі­ти­чної неза­ле­жно­сті і зем­ного цар­ства насо­лоди.

З тих, які тоді пере­бу­вали на вули­цях Єру­са­лиму тільки один Хри­стос знав, що замі­сть зем­ного цар­ства Він при­но­сить людині Цар­ство Небе­сне, замі­сть позбав­ле­ння від зем­ного раб­ства Він звіль­няє людину від раб­ства наба­гато гір­шого – від раб­ства гріха. Він Один знав, що шлях, усі­я­ний нині паль­мо­вими гіл­ками, веде до Хре­ста і Гол­гофи. Це цар­ське про­слав­ля­ння Хри­ста перед Його смертю Цер­ква зга­дує для свід­че­ння, що стра­ж­да­ння Спа­си­теля були добро­віль­ними.

Назва Вер­бна неділя похо­дить від того, що на це свято віру­ючі при­хо­дять з гіл­ками, як пра­вило, вер­бо­вих рослин чи інших дерев, які пер­шими роз­пу­ска­ю­ться наве­сні, в озна­ме­ну­ва­ння тих гілок, які різали іудеї, що зустрі­чали Ісуса у Єру­са­лимі. Зви­чайно, на пів­дні вико­ри­сто­ву­ють квіти і гілки інших дерев, як пра­вило, пальм. В Укра­їні, де таких дерев немає і де перша роз­пу­ска­є­ться верба, з дав­ніх часів стали вико­ри­сто­ву­вати її гілки, тому і саме свято стало нази­ва­тися Вер­бною неді­лею. Але справ­жня його назва – Вхід Госпо­дній до Єру­са­лиму.

В 2016 році Вхід Госпо­дній в Єру­са­лим (Вер­бна неділя) при­па­дає на 24 кві­тня.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»