Козацьке селище «Мамаєва Слобода» запрошує на благодійну акцію з підтримки української армії (доповнено)
Опубліковано: 29 Сер 2014 10:25

Захід відбудеться 7 вересня 2014 року. Початок о 12–00. Виручка отримана в цей день від реалізації вхідних квитків на територію козацького селища «Мамаєва Слобода» піде на підтримку 80-ї Львівської десантно-штурмової бригади ВДВ та батальйону «Азов».

Також в цер­кві Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці та в кни­гар­ні «Мама­є­вої Сло­бо­ди» будуть роз­та­шо­ва­ні скринь­ки куди кожен бажа­ю­чий змо­же покла­сти свою пожер­тву.

У Вас можли­во вини­кне при­ро­дне запи­та­н­ня: «Чому саме 80-та Львів­ська десан­тно-штур­мо­ва бри­га­да ВДВ та баталь­йон «Азов»? А тому, що заснов­ник та дире­ктор коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» козак Леву­шків­сько­го куре­ня Вой­ска Запо­розь­ко­го Низо­во­го Костян­тин Олій­ник нині як добро­во­лець пере­бу­ває в рядах 80-ї Львів­ської десан­тно-штур­мо­вої бри­га­ди ВДВ, а ще кіль­ка наших коза­ків зна­хо­дя­ться в рядах добле­сно­го «Азо­ва».

Підтримати щирою піснею дух свого доброго друга – козака Левушківського куреня Войска Запорозького Низового Костянтина Олійника, його побратимів бійців 80-ї Львівської десантно-штурмової бригади ВДВ та славних козаків із лав доблесного «Азова» зголосились актори циганського академічного музично-драматичного театру «Романс» на чолі з народним артистом України Ігорем Крикуновим: «Дорогі наші герої! Ми молимось за вас! З вами правда, Бог і перемога! Нехай ніколи не згасне дух циганської свободи, що зміцнів на козацькій Слободі! Слава Україні!»

В програмі заходу:

12–30 – виступ кобза­ря Оле­ксан­дра Гон­ча­рен­ка

12–45 – виступ Заслу­же­но­го дія­ча мистецтв Укра­ї­ни, ком­по­зи­то­ра Алли Мігай 

13–00 – гурт «Пре­ле­ста»

13–15 – виступ Київ­сько­го ака­де­мі­чно­го теа­тру укра­їн­сько­го фоль­кло­ру «Бере­ги­ня»

14–00 – виступ циган­сько­го ака­де­мі­чно­го музи­чно-дра­ма­ти­чно­го теа­тру «Романс» на чолі з наро­дним арти­стом Укра­ї­ни Іго­рем Кри­ку­но­вим

15–00 – виступ кра­що­го кін­но­го каска­дер­сько­го під­роз­ді­лу укра­їн­ських коза­ків під ору­дою Нака­зно­го Ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на

До ува­ги фоль­клор­них коле­кти­вів та ансам­блів! Ми буде­мо раді, якщо Ви долу­чи­тесь до нашої іні­ці­а­ти­ви і візьме­те участь у цьо­му бла­го­дій­но­му захо­ді на під­трим­ку укра­їн­ської армії. З при­во­ду уча­сті звер­та­тись за тел. 361–98-48, або ел. адре­са: mamayevasloboda@gmail.com

Про­гра­ма захо­ду може коре­гу­ва­тись.

Запро­шу­є­мо всіх долу­чи­тись до захо­ду й фінан­со­во та мораль­но під­три­ма­ти суча­сних укра­їн­ських коза­ків, що зна­хо­дя­ться в лавах Зброй­них Сил Укра­ї­ни.

«Ой вийди, вийди, московський  царю, нехай ми собі поговоримо, свої коники випробуємо, а ясні мечики вимоцуємо: Чий коник швидший і мечик твердший? Ой виїдь, виїдь, ти, московський  царю, на ту толоку, та на мураву, покажи славу, ти, московський царю!”  (Давня українська колядка).

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»