Козацький бенкет в Новорічну ніч на «Мамаєвій Слободі».
Опубліковано: 23 Гру 2009 20:02

Є дав­нє повір’я: «Як зустрі­неш Новий Рік, такий і цілий рік буде…». Пев­на спра­ва, ми б хоті­ли, щоб біль­ше укра­їн­ців зга­да­ло, яко­го вони роду. Тож у Вас є гар­на наго­да про­бу­ди­ти свою гене­ти­чну пам’ять і від­гу­ля­ти коза­цький бен­кет у Ново­рі­чну Ніч саме так, як це роби­ли наші пра­ді­ди. Гай­да до нас на Сло­бо­ду! Вда­ри­мо лихом об зем­лю, та так, щоб у Ново­му році було ліпше ніж у цьо­му!

Замов­ле­н­ня при­йма­ю­ться за тел: 093–872-48–77.

В про­гра­мі свя­тку­ва­н­ня:

1. Стра­ви бен­ке­тно­го меню.

2. Він­шу­ва­н­ня та пода­рун­ки від коза­ків та Свя­то­го Мико­лая.

3. Свя­то­чний Ново­рі­чний пере­дзвін на 13 дзво­нах цер­ков­ної дзвін­ни­ці у вико­нан­ні кра­що­го дзво­на­ря Укра­ї­ни.

4. Жар­тів­ли­ве ново­рі­чне шоу-сюр­приз від коза­ків.

5. Ката­н­ня на запря­же­них кінь­ми санях чи возі вули­ця­ми Ново­рі­чної «Мама­є­вої Сло­бо­ди» з від­ві­ду­ва­н­ням хати ворож­ки, котра поча­стує хміль­ною варе­ною «Запі­кан­кою» (горіл­ка виго­тов­ле­на за сере­дньо­ві­чни­ми реце­пта­ми).

6. Тан­ці та коза­цькі заба­ви під супро­від тро­їстих музик.

VIP-про­по­зи­ція свя­тку­ва­н­ня Ново­рі­чної ночі в одній із садиб:

Якщо Ви при­хиль­ник родин­но­го зати­шку та тепла укра­їн­ської хати з тра­ди­цій­ним інтер’єром Над­дні­прян­щи­ни – сво­лок із пучка­ми освя­че­но­го на Мако­вея зіл­ля та мисни­ки на яких ряда­ми роз­мі­ще­ні бари­ла, што­фи, полу­ми­ски, гор­ня­та та таре­лі. На божни­ках сто­ять обра­зи при­кра­ше­ні «Обу­хів­ськи­ми» та «Чер­не­цьки­ми» рушни­ка­ми. Рога­чі, коцю­би і кочер­ги під­пи­ра­ють піч, з якої сма­чно тягне дим­ком та чутно потрі­ску­ва­н­ня дрів. Діду­хи, кили­ми та інше хатнє начи­н­ня в мере­хтли­во­му осві­тлен­ні «живо­го» вогню сві­чок та лам­па­док, непо­втор­ний запах духмя­них польо­вих трав, котри­ми рясно при­тру­ше­на долів­ка дають можли­вість від­чу­ти непо­втор­ну атмо­сфе­ру житла наших пра­ба­бусь та діду­сів…

Тож ми про­по­ну­є­мо зустрі­ти Новий 2010 Рік у одній із поло­ви­нок хат, або ж у цілій сади­бі.

Замов­ле­н­ня при­йма­ю­ться за тел: 093–872-48–77.

Хата тита­ря:

Ліва поло­ви­на – до 40 осіб.

Пра­ва поло­ви­на – до 20 осіб.

Хата джур:

Ліва поло­ви­на – до 20 осіб.

Пра­ва поло­ви­на – до 20 осіб.

Хата кова­ля:

Ліва поло­ви­на – до 20 осіб.

Пра­ва поло­ви­на – до 20 осіб.

Хата гон­ча­ра:

Ліва поло­ви­на – до 20 осіб.

Пра­ва поло­ви­на – до 20 осіб.

«Шинок – коса над чар­кою»:

малий зал – до 25 осіб.

вели­кий зал – до 55 осіб.

ґураль­ня – до 25 осіб.

Хата ворож­ки:

Хата – до 6 осіб.

Від­свя­тку­є­мо разом Ново­рі­чну ніч в коза­цько­му сели­щі “Мама­є­ва Сло­бо­да”!

Щоб наша доля нас не цура­лась!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»