Козацький фестиваль «Весільні вареники»
Дата події: 5 листопада 2017 року

Щиро запрошуємо Вас на козацький фестиваль «Весільні вареники»!

А мій милий, Варе­ни­чків хоче!
Нава­ри, милая, нава­ри, милая,
Нава­ри, у-ха-ха, моя чор­но­бри­вая…

Тож, давай­те поїмо «Весіль­них варе­ни­ків», заспі­ва­є­мо та потан­цю­є­мо, а потім дру­жно та гучно так гепне­мо лихом об зем­лю, щоб від заздро­щів на наших недру­гів гикав­ка напа­ла!

Поча­ток захо­ду 5 листо­па­да о 12–00 на виго­ні коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да», котре зна­хо­ди­ться пра­кти­чно в сер­ці сто­ли­ці Укра­ї­ни, всьо­го за сім кіло­ме­трів від вули­ці Хре­ща­тик!

На Вас чека­ти­муть фоль­клор­ні коле­кти­ви, коза­ки та дів­ча­та-коза­чки, медо­ва­ри та пере­ку­пки, циган­ки-ворож­ки, котрі допо­мо­жуть Вам та Вашим дру­зям пори­ну­ти у яскра­ву та само­бу­тню атмо­сфе­ру укра­їн­сько­го весі­л­ля дав­ньої коза­цької Укра­ї­ни.

У вико­нан­ні фоль­клор­них коле­кти­вів луна­ти­муть жар­тів­ли­ві та соро­мі­тни­цькі весіль­ні пісні, коза­ки та коза­чки тан­цю­ва­ти­муть наро­дні тан­ці під супро­від тро­їстих музик!  Пару­бо­цтво демон­стру­ва­ти­ме шпар­кі коза­цькі заба­ви та ста­ро­дав­ні наро­дні ігри. 

На виго­ні коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» у каза­нах на живо­му вогні вари­ти­му­ться усі­ля­кі коза­цькі наїд­ки та «Весіль­ні варе­ни­ки» з різно­ма­ні­тною начин­кою: вишня­ми, гру­ша­ми, маком, кар­то­плею та капу­стою, потру­ха­ми, а також з сиром соло­ним та солод­ким. Все це можна буде «запи­ти» не тіль­ки «сма­чни­ми» коза­цьки­ми жар­та­ми, але й хміль­ни­ми ста­ро­дав­ні­ми напо­я­ми: «Слив‘янкою», «Запі­кан­кою», «Варе­ну­хою», «Вишня­ком», «Медо­ву­хою» та «Кал­га­ном», а також пін­ною «Ган­ну­сів­кою». Якщо ж Ви не бажа­є­те хміль­них напо­їв, то ску­шту­є­те коза­цько­го трав‘яного чаю під зна­ме­ни­тою назвою «Гер­ба­та», або ску­шту­є­те «витри­шків»!

Крім того, на ярмарковому майдані «Мамаєвої Слободи»  проходитиме ярмарок народних майстрів, по хатах та майстернях відбуватимуться численні майстер-класи з народних ремесел. Також на Вас чекатимуть майстер-класи зі стрільби з лука, катання верхи на конях та возі спільно з козаками.

Кори­сту­ю­чись наго­дою, запро­шу­є­мо фоль­клор­ні коле­кти­ви та наро­дні гур­ти з різних земель та обла­стей Укра­ї­ни, котрі мають бажа­н­ня долу­чи­тись до нашо­го коза­цько­го свя­та та про­де­мон­стру­ва­ти кия­нам та гостям сто­ли­ці неве­ли­чку части­ну весіль­но­го обря­ду сво­єї місце­во­сті. Бо ж поки ми від­тво­рю­є­мо свої само­бу­тні тра­ди­ції –  ми і є укра­їн­ця­ми! Для реє­стра­ції Вашої уча­сті в фести­ва­лі «Весіль­ні варе­ни­ки» про­си­мо теле­фо­ну­ва­ти за номе­ром: 044–361–98–48; 066–091–12–79. Ваші заяв­ки на участь у свя­ті в «Мама­є­вій Сло­бо­ді» будуть роз­гля­ну­ті до 3 листо­па­да 2017 року (до 18–00).
Тож, дай­тесь чути, чи має­те бути!

Дрес-код захо­ду – виши­ван­ка та вмі­н­ня вір­но вимов­ля­ти дав­нє укра­їн­ське сло­во «ПАЛЯНИЦЯ» (без акцен­ту).

Шануймося, бо ми того варті! 

Гайда до нас у козацьке селище «Мамаєва Слобода» на фестиваль «Весільні вареники»!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»