Козацький Колодій (Масниця) в «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 16 Лют 2017 12:28

Всі знають як святкується російська «Маслєніца», а саме: з блінами та спаленням опудала «зіми»… А чи відомо Вам, українці, які самобутні традиції були у нас в Україні по обидва береги Дніпра? Як святкували та що їли наші прадіди в цей період? Тож, чи знаєте Ви, що тиждень перед Великим постом, на козацьких землях України, красномовно називався «Бабським тижнем», або ж Сиропустом, Пущенням, Масляницею, Масницею, однак найпоширенішою назвою цього свята було Колодій!

Аби довідатись про давні українські традиції «Колодія» (Масниці), приходьте святкувати в козацьке селище «Мамаєва Слобода»!

Початок народних гулянь на свято «Колодія» (Масниці) як 25 так і 26 лютого 2017 року о 12–00. О 15–00 як в суботу так і в неділю початок змагань «Українські вареники проти російських «блінов»

Впродовж семи днів святкування Колодія (Масниці), починаючи з понеділка, господиням годилося  щодня готувати макітру вареників з сиром, щедро присмачуючи їх вершками, маслом чи сметаною. Вареник із сиром на Колодій (Масницю) в козацьких землях України був головною ритуальною стравою на відміну від земель Московії (Росії), де головною стравою на «Маслєніцу» були «Бліни». Не дарма ж наші прадіди Запорозькі козаки, кепкуючи над москалями, казали, що на Масляну «… і турки вареники їдять!». А про нас, православних християн, і мови не може бути!

Істо­ри­чна довід­ка:

Ось як опи­сує зро­зумі­ли­ми для росі­ян тер­мі­на­ми свя­то Масля­ної (Коло­дія) на укра­їн­ських зем­лях, ще у дале­ко­му 1850 році, себ­то 167 років тому, вида­тний укра­їн­ський етно­граф та гро­мад­ський діяч М.Маркевич в газе­ті «ПЕТЕРБУРЖСКИЕ ВЕДОМОСТИ»: «В кон­це фев­ра­ля при­хо­дит Масля­ни­ца; жен­щи­ны воло­чат колод­ку, т.е. идут по домам  и при­вя­зыва­ют паруб­кам и див­кам неболь­шую колод­ку к ноге, в нака­за­ние за то, что не всту­пи­ли в брак в про­шлый Мясо­ед. Эту колод­ку можна снять не ина­че как за неко­то­рый выкуп; на собра­ные день­ги пиру­ют и вме­сто бли­нов москов­ских пода­ют варе­ни­ки со сме­та­ною; на масля­ни­це это глав­ное блю­до».

В наро­ді побу­ту­ва­ло прислів‘я: «Чекай­те варе­ни­ки, при­йде і на вас Масни­ця»!

Крім варе­ни­ків із сиром наші пра­ба­бу­сі в «баб­ський тиждень» готу­ва­ли сир­ни­ки, сир­ні баби, баби до вер­шків і ряжан­ки, сма­жи­ли нали­сни­ки з сиром, вари­ли локши­ну і галу­шки на моло­ці, а також роби­ли бага­то ряжан­ки, коло­ту­хи, роз­ти­ра­чки, моло­чної каші з гре­чкою, моло­чний кисіль ну і без­ліч інших моло­чних страв які ще могли вига­да­ти вправ­ні укра­їн­ські моло­ди­ці. На Коло­дій (Масни­цю) пра­гну­ли наїсти­ся «про запас» на цілих сім дов­гих тижнів весня­но­го Вели­ко­го посту. Однак Коло­дій, або ж Масля­на у коза­ків це був пері­од не тіль­ки для того, аби наїстись «про запас» усі­ля­кої вся­чи­ни з моло­чних про­ду­ктів, але й час коли паруб­ки шука­ли собі пару, тоб­то виби­ра­ли собі наре­че­них. Адже впро­довж Вели­ко­го посту не можна було не тіль­ки їсти м‘ясні та моло­чні стра­ви, але й забо­ро­ня­лось навіть близь­ко під­хо­ди­ти до дів­чат. Саме в цей пері­од нео­дру­же­ним прив‘язували до ноги дерев‘яну «колод­ку», від того і пішла назва «Коло­дій». «Колод­ку» нео­дру­же­ним паруб­кам та дів­кам мали пра­во прив‘язувати лише одру­же­ні моло­ди­ці. Це вони з жар­та­ми роби­ли впро­довж всьо­го «баб­сько­го тижня».

Тож про­довж тижня, почи­на­ю­чи з поне­діл­ка, зазда­ле­гідь домо­вив­шись, жін­ки зби­ра­ли­ся в шин­ку – «щоб поко­лод­ку­ва­ти», після цьо­го, замо­вив­ши налив­ки, виго­ло­шу­ва­ли здра­ви­ці (тости) і віта­ли оди­на одну. Все це носи­ло жар­тів­ли­вий хара­ктер. Доро­слих чоло­ві­ків та жінок «кара­ли»  за те, що не одру­жи­ли у цьо­му році сво­їх дітей, прив’язавши колод­ку до лівої ноги, а дів­ча­там та хло­пцям на ліву руку або до пояса…

Жіно­цтво роби­ло склад­чи­ну  із при­не­се­но­го сиру, варе­ни­ків, масла, яєць і горіл­ки. Кожно­му чоло­ві­ку чи паруб­ку, хто на ту пору захо­див до шин­ку, моло­ди­ці чіпля­ли колод­ку, зазда­ле­гідь заго­тов­ле­ну напе­ре­до­дні, за що він мав від­ку­пи­ти­ся поста­вив­ши мого­рич медо­ву­хою чи горіл­кою та потан­цю­ва­ти з ними…

На Над­дні­прян­ській Укра­ї­ні кожен день свя­тку­ва­н­ня Коло­дія, тоб­то Масля­ної, мав свої «імен­ні накли­чки».

В поне­ді­лок «колод­ка наро­ди­ла­ся»,
у вів­то­рок «хре­сти­ла­ся»,
сере­да – «похре­сти­ни»,
в четвер – «поми­ра­ла»,
в п’ятницю її «хоро­ни­ли»,
а в субо­ту «опла­ку­ва­ли».
В неді­лю, остан­ній день Масля­ної, молодь «воло­чить колод­ку»! Співи, музи­ки, тан­ці тягли­ся аж до опів­но­чі. Поча­сту­вав­шись, гурт спів­ав: «Чому мені горі­ло­чки не пити, коли в мене хоро­шії діти…».

Охо­чі змо­жуть зазда­ле­гідь забро­ню­ва­ти собі сто­лик у «Шин­ку – коса над чар­кою», або одну із хат на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» за тел.. 066–091–12–79; 044–361–98–48

У нас в козацькому селищі «Мамаєва Слобода» все буде точнісінько так, як у 1850 році в газеті «Петербуржские ведомости» описав для росіян  етнограф М.Маркевич. Велетенський стовп із подарунками для найспритніших, ярмарок народних майстрів, багато вареників із сиром, гурти жартівливих дівчат, троїсті музики та козаки верхи на конях та запряжених кіньми санях, допоможуть Вам відчути колоритну атмосферу козацької Наддніпрянщини.

Ласкаво запрошуємо Вас в «Мамаєву Слободу» на козацький Колодій, або ж свято українського вареника з сиром, як головної страви на Масницю!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»