Маковея в козацькому селищі «Мамаєва Слобода»
Опубліковано: 08 Сер 2012 12:59

В козацькій Україні Перший Спас ще мав назву Маковея, Маковія. Спозаранку в церкві святять зібране в пучки зілля: чебрець, м‘яту, любисток, волошки, мелісу, руту, гвоздики, чорнобривці, айстри, волове око. Але головною складовою частиною цього пучка зілля є стебла маку з маківками.

В козацькому селищі «Мамаєва Слобода» свято Маковея, або ж Перший Спас, розпочнеться 14 серпня 2012 року о 8–00 зі служби Божої в козацькій ставропігійній церкві Покрова Пресвятої Богородиці.

Перед тим, які йти до цер­кви свя­ти­ти зіл­ля, мак і кві­ти, наші пра­ді­ди добре сні­да­ли, аби насту­пно­го року доче­ка­тись гар­но­го вро­жаю. Тоб­то, щоб на горо­ді щедро вро­див не тіль­ки мак, але й жито, пше­ни­ця, овес, усі­ля­ка горо­ди­на, яго­ди та фру­кти.

Освя­че­не в цер­кві зіл­ля, кві­ти й маків­ки збе­рі­га­ли цілий рік за обра­за­ми та на сво­ло­ку, щоб запа­рю­ва­ти в разі потре­би для ліку­ва­н­ня різно­ма­ні­тних хво­роб. Таке зіл­ля вва­жа­ли помі­чним для вагі­тних, поро­діль, малих дітла­хів і для всіх, хто зане­ду­жає в роди­ні. Освя­че­ний в цер­кві мак вико­ри­сто­ву­ва­ли на Свя­тве­чір, дода­ю­чи до куті. А також на «голо­дну кутю» в перед­день Орда­ні (Водо­хре­ща). На Сорок Свя­тих вари­ли сорок варе­ни­ків з маком, або пекли сорок жай­во­рон­ків, густо поси­па­ю­чи їх маком. В Чистий четвер, перед Вели­ко­днем, коли пекли паски, корон­кою свя­че­ної на Мако­вея маків­ки вити­ска­ли хре­сти­ки на вер­ше­чку Вели­ко­дньої паски. Наші пра­ба­бу­сі на свя­то Мако­вея пекли обря­до­ві кор­жи­ки – шули­ки. Навіть при­каз­ка є: «Із води та муки пече дів­ка шули­ки». Потім роз­да­ва­ли їх сусід­ським дітла­хам та похре­сни­кам, котрі гамір­ни­ми гур­та­ми весе­ло гаса­ли від хати до хати, аби при­го­сти­ти­ся цими ласо­ща­ми.

Освя­че­ний на Мако­вея мак також був обе­ре­гом від «злих сил». Для цьо­го вико­ри­сто­ву­ва­ли дикий само­сі­я­ний мак (від­юк). Його свя­ти­ли в цер­кві: три, сім, а то й дев‘ять разів (впро­довж року від Мако­вея аж до Вели­ко­дня). Тоді його сила ста­ва­ла непе­ре­мо­жною. Обси­пав­ши таким свя­че­ним маком-від­ю­ком подвір‘я чи хату, наші пра­ба­бу­сі не сум­ні­ва­лись, що відьми, чаклу­ни та інша нечисть ні в яко­му випад­ку не доско­чуть сво­єї мети.

З огля­ду на такі диво­ви­жні вла­сти­во­сті маку, він був попу­ляр­ним у наро­дній твор­чо­сті: піснях, каз­ках, при­каз­ках. Відо­ма така загад­ка про мак: «Сто­їть тичка, на тичці капли­чка. Без вікон і две­рей, пов­на хатка людей. Сто­їть сте­бло коло села, а на сте­блі – сім­сот і два…».

Щиро по-козацьки, запрошуємо Вас до козацької церкви Покрова Пресвятої Богородиці на освячення квітів, зілля та маку.

Для малю­ків віком від 5 років, у хаті кова­ля на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», о 12–00 роз­по­чне­ться мате­рі­а­лі­за­ція укра­їн­ських наро­дних казок. Де каз­ко­ві герої: лиси­чка-сестри­чка, вовк-пані­брат, заєць-побі­га­єць, спіль­но з кова­лем  та чепур­ною госпо­ди­нею – пекти­муть шули­ки, при­сма­че­ні маком. А потім всі разом ними часту­ва­ти­му­ться на бере­зі озе­ра Кра­са­ви­ця, з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь.

Для тих батьків, у кого не вихо­дить при­вез­ти дити­ну на Мако­вея на 12–00 про­по­ну­є­мо попе­ре­дньо запи­са­тись на інший час до каз­ко­вої хати­ни на “Мама­є­вій Сло­бо­ді” за тел. 093–731-58–68.

Яскра­ві вра­же­н­ня з дитин­ства фор­му­ють осо­би­стість і роблять нас укра­їн­ця­ми. Згодь­тесь, ніхто не забо­ро­няє нам в сімей­но­му колі роз­по­від­а­ти дітям укра­їн­ські каз­ки коза­цькою мовою. А від­так, мова буде жити! 

Давайте  спільно відроджувати наші давні українські традиції та плекати рідну мову, мову гордих степових орлів – Запорозьких козаків!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»