«Мамаєва Слобода» святкує Ордань (Водохреща)(Доповнено)
Опубліковано: 14 Січ 2012 19:37

На Ордань (Водохреща) 19 січня 2012 року – «День відкритих дверей»
- до 13–00 для всіх бажаючих вхід вільний та безоплатний.


Сьогодні, числа 16, місяця січня, року Божого 2012, городові козаки кинули дружній виклик січовикам. Тож, 19 січня на Ордань (Водохреща), під бій бойових козацьких литаврів та постріли гармат, за вирізаний із криги хрест “Орданський Орден” у дружній побратимській сутичці, навкулачки, “Лава на лаву” (стінка на стінку) біля витоку річки Либідь, зійдуться городові, цебто реєстрові козаки Печерської сотні Київського полку під керівництвом Отамана Олександра Харченка та запорожці, цебто Низові Січові козаки кращого в Європі кінного каскадерського підрозділу під орудою Наказного Отамана Олега Юрчишина.

Здав­на так велось на коза­цькій Вкра­ї­ні, що коза­ки на Ордань роз­стрі­лю­ва­ли з рушниць та гар­мат «нечи­сту силу», котра чим­дуж виска­ку­ва­ла з води, саме в ту мить, коли свя­ще­ник зану­рю­вав у воду хре­ста.  Для нас це дві­чі акту­аль­но, адже саме на Різдвя­ні свя­та коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» було ата­ко­ва­не «нечи­стою силою» . Тож тра­ди­ція наших пра­ді­дів, Запо­розь­ких коза­ків, сим­во­лі­чно роз­стрі­лю­ва­ти з гар­мат, мушке­тів та рушниць усі­ля­ку нечисть буде нами мате­рі­а­лі­зо­ва­на, біля Ордан­ської опо­лон­ки, в пря­мо­му й пере­но­сно­му розу­мін­ні. Також наші пра­ді­ди мали добру тра­ди­цію, після слу­жби в цер­кві й купа­н­ня в кри­жа­ній опо­лон­ці, якщо це було на Запо­розь­кій Січі, діли­тись на верх­ні та нижні куре­ні (по течії Дні­пра) і бити­ся нав­ку­ла­чки «Лава на лаву» (стін­ка на стін­ку) за «Ордан­ський Орден» (вирі­за­ний у вигля­ді хре­ста кри­жа­ний хрест). Коза­ки, що мешка­ли на воло­сті, також на Ордань вла­што­ву­ва­ли бата­лії: бились «Лава на лаву»  – село про­ти села, або ж куток про­ти кутка.  Пере­мо­же­на сто­ро­на вистав­ля­ла пере­мож­цям мого­рич. Потім, як годи­лось у наших пра­ді­дів, були весе­лі гуля­н­ня. Під супро­від тро­їстих музик всі дру­жньо тан­цю­ва­ли та спів­а­ли…

09:00 – 10:30 – в козацькій церкві «Покрова Пресвятої Богородиці» відбудеться Святкова Літургія та освячення води.

10:00 – ярма­рок наро­дних май­стрів

11:00 – Кушту­ва­н­ня зва­ре­но­го на від­кри­то­му вогні коза­цько­го кулі­ша , а також запе­че­но­го на рожнах (вер­те­лі) ціло­го каба­на, дегу­ста­ція тра­ди­цій­них хміль­них укра­їн­ських напо­їв коза­цької доби (вишняк, слив’янка, дулів­ка, медо­ву­ха)

12:30 –  дружній бій між козаками «Лава на лаву» (стінка на стінку) за «Орданський Орден». Бій навкулачки відбудеться між реєстровими козаками Печерської сотні Київського полку під керівництвом Отамана Олександра Харченка та Низовими Січовими козаками  кращого в Європі кінного каскадерського підрозділу під орудою Наказного Отамана Олега Юрчишина. Осавул (суддя) – козак Левушківського куреня Війська Запорозького Низового Костянтин Олійник запропонує всім, хто покупався в Хрещенській воді витоку річки Либідь, приєднатись до однієї зі сторін. Охочі побитись навкулачки на боці городових, або ж Січових козаків мають ще гарну можливість до 19 січня визначитись за яку зі сторін вони будуть змагатись за “Орданський Орден”.

13:00 – Коляд­ки, щедрів­ки від  коле­кти­ву “Добри­ве­чір”. Пісні й тан­ці від гур­ту “Вули­ця”, наро­дні гуля­н­ня:

-      усі бажа­ю­чі пір­ну­ти (шубов­сну­ти) в опо­лон­ку озе­ра Кра­са­ви­ця, з яко­го бере поча­ток річка Либідь зби­ра­ю­ться на бере­зі. Насто­я­тель коза­цької цер­кви Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці освя­чує воду в опо­лон­ці та бла­го­слов­ляє всіх, хто бажає зану­ри­тись в кри­жа­ну воду.  В цей час луна­ють пострі­ли з коза­цьких гар­мат та мушке­тів – коза­ки сим­во­лі­чно роз­стрі­лю­ють «нечи­сту силу», яка в цей час нама­га­є­ться «вистри­бну­ти» з освя­че­ної води. Люди весе­ло та гамір­но стри­ба­ють у воду, луна­ють коза­цькі литав­ри. Коза­ки ого­ло­шу­ють, що всі, хто прийняв купель в кри­жа­ній Хре­щен­ській воді, тепер мають пра­во позма­га­тись за «Ордан­ський Орден» (вирі­за­ний з кри­ги хрест). Коза­цький Оса­вул ділить усіх при­су­тніх на дві лави й роз‘яснює пра­ви­ла дру­жньої сути­чки. Пере­мож­ці отри­му­ють в наго­ро­ду сим­во­лі­чний «Ордан­ський Орден» та мого­рич (від­ро дулів­ки) від сто­ро­ни, яка отри­ма­ла пораз­ку.
16:00 – про­дов­же­н­ня наро­дних гуляннь. Вико­на­н­ня коля­док  фоль­клор­ни­ми коле­кти­ва­ми. На берег озе­ра вино­си­ться дідух, де потім від­бу­ва­є­ться весе­ле його спа­ле­н­ня.

Давайте дружно та гучно, по-козацьки,  відсвяткуємо Ордань (Водохреще) так, як це вміли робити Запорожці! 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»