«Мамаєва Слобода» святкує Світле Христове Воскресіння
Опубліковано: 06 Кві 2014 11:57

Коли дзвони над козацькою церквою Покрова Пресвятої Богородиці, що на «Мамаєвій Слободі» вдарять у «Благовіст» і священик, ставши перед Царськими вратами скаже: «Христос Воскрес!!!», то всі у кого в  грудях б‘ється горде козацьке серце почують цю радісну вість й скажуть: «Воістину Воскрес!!!». 

Христос Воскрес, то Воскресне і козацька Вкраїна!

19 кві­тня (Субо­та). 23–00 – Чита­н­ня діянь Свя­тих Апо­сто­лів.

20 квітня (Неділя). СВІТЛЕ  ХРИСТОВЕ  ВОСКРЕСІННЯ,  ПАСХА,  ВЕЛИКДЕНЬ.

00–01 – Свя­тко­ва опів­ні­чна. Хре­сний хід. Пасхаль­на Утре­н­ня. Цар­ські Пасхаль­ні часи. Вели­ко­дня Літур­гія свт. Іоана Золо­то­усто­го.

Вхід до козацької церкви Покрова Пресвятої Богородиці вільний для освячення пасок до 12-00.

З 4–30 до 12–00 – Освя­че­н­ня Пасок.

В субо­ту, в ніч перед Вели­ко­днем, перед поча­тком свя­то­чної полу­но­шни­ці об оди­над­ця­тій годи­ні вечо­ра роз­по­чи­на­є­ться чита­н­ня Діянь свя­тих Апо­сто­лів. Далі, після вихо­ду Хре­сним ходом свя­ще­ни­ка та при­хо­жан з цер­кви та сто­я­н­ня біля її захі­дних врат, коли у замкне­ній цер­кві вже ніко­го з людей  немає, янго­ли виво­дять Спа­си­те­ля із гро­бу, а свя­ті уго­дни­ки вихо­дять із ікон та цілу­ю­ться між собою – Хри­сто­су­ю­ться!

 В той же час, коли в цер­кві йде від­пра­ва, непо­да­лік на виго­ні наші пра­ді­ди, котрі не змо­гли вмі­сти­ти­ся в цер­кві – роз­па­лю­ва­ли бага­т­тя, вла­што­ву­ю­чи так зва­ні «гоні­н­ня смер­ті».

«Вогни­ще під Велик­день – то так, як Ісу­со­ві при­сві­чу­ва­ли, коли Він мав воскре­сну­ти», – так поясню­ва­ли наші пра­ді­ди.

Для цьо­го бага­т­тя вва­жа­ло­ся за добру при­кме­ту поцу­пи­ти у жида-шин­ка­ря діж­ку або коле­со від ста­ро­го воза – «щоб було чим роз­па­ли­ти вогни­ще». Також для цьо­го вогню різа­ли десь в лева­ді суху вер­бу чи дере­ви­ну дуба – «бо в сухо­му дере­ві нечи­ста сила хова­є­ться». Вогонь у багат­ті під­три­му­ва­ли цілу ніч про­тя­гом слу­жби в цер­кві, та так, щоб вогни­ще було видно на все сели­ще.

Очи­ще­н­ня зем­лі вогнем від уся­кої нечи­сті, що від­бу­ва­ло­ся під час «гоні­н­ня смер­ті» три­ва­ло цілу ніч. Дро­ва під­ки­да­ли, аби вогонь не гаснув, бо «янго­ли над селом літа­ють». Дій­ство не при­пи­ня­лось до того часу, поки свя­щен­ник не ста­не перед цар­ськи­ми вра­та­ми облич­чям до наро­ду і не ска­же: «Хри­стос Воскрес!!!», а люди у від­по­відь йому: «Воі­сти­ну Воскрес!!!».

Також у наших пра­ді­дів був гар­ний зви­чай: «На Велик­день, кожен нама­гав­ся бодай кіль­ка разів сми­кну­ти за моту­зок і вда­ри­ти у цер­ков­ні дзво­ни», адже це, за наро­дни­ми віру­ва­н­ня­ми при­но­си­ло роди­ні щастя та доста­ток. Тож всі нави­пе­ред­ки нама­га­ли­ся під­ня­тись на дзвін­ни­цю і задзво­ни­ти у цер­ков­ні дзво­ни. Тому дзво­ни у Сві­тле Хри­сто­ве Воскре­сі­н­ня нести­ха­ю­чи луна­ли над укра­їн­ськи­ми місте­чка­ми, сло­бо­да­ми та села­ми цілі­сінь­кий день!

«На Велик­день цілий день дзво­нять. Хва­лять собі, як хто пер­ший, уку­сив­ши паски, або свя­че­но­го яйця, задзво­нить. Про­те, моло­ді паруб­ки, що ближ­че цер­кви сидять, пере­бі­га­ю­ться, аби пер­ший задзво­нив. Коли з’їдять обід, при­хо­дять до цер­кви і ста­рі, і моло­ді, бо ж колись на Укра­ї­ні люди дуже гар­но вмі­ли на дзво­нах видзво­ню­ва­ти – «гра­ти».

Коза­цька Спад­ко­ва Духов­на Респу­блі­ка  на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» запро­шує всіх долу­чи­ти­ся до наших пра­о­тців­ських тра­ди­цій: при­йти до цер­кви Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці на все­но­шну помо­ли­тись, посвя­ти­ти паску та наїд­ки. Ті, що не помі­стя­ться в цер­кві, змо­жуть кину­ти суху дро­ви­ня­ку з «нечи­стою силою» у вогни­ще. А потім всі, хто заба­жає, під­ні­му­ться на дзвін­ни­цю поряд із цер­квою, аби вда­ри­ти в «Бла­го­віст» та загра­ти на інших цер­ков­них дзво­нах.

Приходьте до нас на козацьку Слободу, відсвяткуємо разом Великодень!

Христос Воскрес – Воскресне і козацька Україна!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»