На Катерини – в день «дівочої долі», «Мамаєва Слобода» запрошує на гадання та козацькі вечорниці
Опубліковано: 29 Лис 2016 19:13

На Катерини – 7 грудня, аби погадати на долю (нареченого) Ви, дівчата, обов‘язково маєте взяти із собою по маленькій жменці якихось круп. Це може бути гречка, пшоно, ячка, перловка, себто що в кого вдома є…

Перед початком вечорниць, тобто після 19–00, в «Шинку – коса над чаркою», що на «Мамаєвій Слободі», розпочнуться молодіжні складки, веселі танці під супровід троїстих музик та гадання…

Отож, всю ту кру­пу яку Ви при­не­сли, буде зси­пано до гор­шка, зали­то водою та постав­лено в піч вари­тись. Паруб­ки в цей час можуть лише під­но­сити дро­ва, під­ки­дати їх до печі, тан­цю­вати та весе­ло до дів­чат мор­гати.
Після того, як каша зва­ри­ться, а з усьо­го видно, що це буде каша  під назвою «Тете­ря», кожній дів­чині, яка взя­ла уча­сть у моло­ді­жних склад­ках, буде вида­но гор­ня­тко і рушни­чок.  Пан­но­чка змо­же набра­ти в ньо­го щой­но зва­ре­ної каші. З цією кашею, обгор­ну­тою рушни­чком, потрі­бно буде біг­ти в якийсь дале­кий куток «Мама­є­вої Сло­боди», аби закли­кати долю… Заліз­ти на пле­те­ний тин, або ж про­сто ста­ти на пере­лаз та голо­сно гукну­ти: «Доле, доле, ходи до нас вече­ряти!». Якщо на цей пал­кий діво­чий заклик хтось, або щось пода­сть голос у від­по­відь (загав­кає соба­ка, щось грю­кне, або ж заку­ку­рі­кає півень), то це й буде пев­ною озна­кою, що «доля» почу­ла запро­ше­ння й усі­ляко спри­я­тиме Вам в пошу­ках наре­че­ного.
Потім, після закли­ків до «долі»,  Ви має­те повер­ну­тись з цією кашею до «Шин­ку – коса над чар­кою», де пару­бо­цтво під супро­від тро­їстих музик «шква­рить гоца­ка» (тан­цює); взя­ти у шин­карки дерев‘яну лож­ку, облю­бу­вати собі когось із паруб­ків та при­го­стити його оті­єю чарів­ною кашею…
Вдо­сталь натан­цю­вав­шись та ску­шту­вавши хміль­ного «вишня­ку», все това­ри­ство має піти на якусь із садиб коза­цького сели­ща «Мама­єва Сло­бода» та у вишне­вому сад­ку зла­мати собі по три вишне­ві гіло­чки й поба­жати, щоб вони роз­кві­тли до свя­та Малан­ки – 13 січня. В кого роз­кві­тне – та непри­мі­нно вийде най­ближ­чим часом заміж.

Існували й інші дівочі гадання на Катерини в день «дівочої долі». Тож, Ви зможете взяти в їх відтворенні безпосередню участь спільно з фольклорним колективом парубків та дівчат-козачок «Мамаєвої Слободи». 
Нагадуємо, що початок вечорниць на Катерини – 7 грудня о 19–00 (хто прийде пізніше – не запізниться).

Зав­жди Ваші – коза­ки з сели­ща «Коза­ка Мамая».

Ласка­во про­симо долу­чи­тися до від­тво­ре­ння цих дав­ніх добрих обря­дів наших пра­ба­бусь та пра­ді­ду­сів й ску­шту­вати на вечор­ни­цях духмя­ного хміль­ного  «вишня­ку», та тан­цю­ючи під супро­від тро­їстих музик, так гепну­ти лихом об зем­лю, щоб аж тур­ки почу­ли…

Дресс код захо­ду – виши­ванка.

З наступаючим днем Святої Великомучениці Катерини – днем «дівочої долі»!

 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»