На “Мамаєвій Слободі” 24 та 25 вересня відбудеться “Слобідський ярмарок” (доповнено)
Опубліковано: 01 Сер 2011 16:41

Вельмидостойні панове!

Раді сповістити Вас, що числа 24 та 25, місяця вересня, року Божого 2011, на ярмарковому майдані козацького селища «Мамаєва Слобода»  в місті Києві, обіч  витоку легендарної річки Либідь, заклекотить, загуде, закукурікає, заспіває та зарегоче  величезний «Слобідський ярмарок», на який ми щиросердно запрошуємо чиненайкращих майстрів зі всієї України.

 На  цьо­му веле­лю­дно­му дій­стві під назвою «Слобід­ський ярма­рок» ми хоче­мо бачи­ти без­пе­ре­чно само­бу­тні виро­би  наро­дних май­стрів, які дій­сно не тіль­ки є най­кра­щи­ми, але й гідно пре­зен­ту­ють мате­рі­аль­ну куль­ту­ру коза­цької Вкра­ї­ни від Кар­пат і до річки Дон.

Ярма­рок пла­ну­є­ться про­во­ди­ти щорі­чно в остан­ню субо­ту та неді­лю вере­сня. Тож від Вас зале­жить, чи змо­же­мо ми від­ро­ди­ти дав­ні тра­ди­ції наших май­стрів, або й нада­лі буде­мо під­три­му­ва­ти китай­сько­го виро­бни­ка «укра­їн­ських суве­ні­рів».

Для справ­жніх укра­їн­ських май­стрів спо­ві­ща­є­мо:

Аби забез­пе­чи­ти без­ко­штов­ний про­хід в коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» та резер­ву­ва­н­ня тор­го­во­го місця для роз­та­шу­ва­н­ня Вашо­го кра­му на ярмар­ко­во­му май­да­ні, необ­хі­дно зазда­ле­гідь нада­ти інфор­ма­цію за теле­фо­на­ми: (044) 361 98 48 чи (093) 872 48 77, або ж напи­са­ти на еле­ктрон­ну скринь­ку: mamayevasloboda@gmail.com      

Бра­ти участь у ярмар­ку на без­опла­тній осно­ві мати­муть змо­гу лише ті наро­дні май­стри, котрі попе­ре­дньо заре­є­стру­ю­ться, запов­нив­ши анке­ту.

Ми хоче­мо, аби «Слобід­ський ярма­рок» був справ­жні­сінь­ким ярмар­ком, як це було у наших пра­ді­дів, тоб­то, щоб окрім суве­ні­рів на ньо­му можна було при­дба­ти все, що зама­не­ться: живе поро­ся, коро­ву, курей, гусей; з‘їсти варе­них раків чи варе­ни­ків; поча­сту­ва­ти кума «чикил­ди­хою» або ж «варе­ну­хою»; потор­гу­ва­тись з пере­ку­пка­ми; «спи­та­ти» у циган­ки про долю. Одним сло­вом, все точні­сінь­ко так, як вда­ло опи­сав укра­їн­ський ярма­рок Мико­ла Васи­льо­вич Гоголь.

Саме тому посеред ярмаркового майдану буде закопаний семиметровий стовп із прикріпленим до його вершини колесом від дідівського воза. До колеса будуть прив‘язані дорогезні подарунки, серед яких:

1. Роман­ти­чний Ново­рі­чний бен­кет зутрі­чі 2012 р. на двох  у  «Шин­ку – коса над чар­кою». ( У про­по­зи­цію вклю­че­но: бен­кет з роз­ра­хун­ку 1000 грн. на осо­бу + участь у ново­рі­чних гуля­н­нях  на «Мама­є­вій Сло­бо­ді»)

2. Кера­мі­чні вироби(полумиски, миски, гор­ня­та тощо)

3. Май­стер-клас із коваль­ства

4. Май­стер-клас із гон­чар­ства

5. Медо­ву­ха гре­ча­на, айво­ва, кві­тко­ва, липо­ва

6. Печа­тні медо­ві пря­ни­ки

7. та інші ціка­вин­ки…

Тож охочі парубки зможуть дістати для своїх коханих таку бажану лагоминку (якщо, звичайно, в них пуп не розв‘яжеться видертись на стовпа!).

Також на Вас чека­ти­муть фоль­клор­ні коле­кти­ви, коза­ки та цига­ни, медо­ва­ри та кова­лі, котрі допо­мо­жуть Вам та Вашим дру­зям пори­ну­ти у яскра­ву атмо­сфе­ру свя­та «Слобід­сько­го ярмар­ку».

Початок «Слобідського ярмарку» як 24, так і 25 вересня об 11–00.

Дрес-код захо­ду – виши­ван­ка.

Поспішайте, бо з‘їдять усі варені раки та розкуплять бублики!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»