На “Мамаєвій Слободі” 9 лютого 2013 р. козацьке свято з нагоди 365-ї річниці обрання Гетьманом Богдана-Зиновія Хмельницького
Опубліковано: 31 Січ 2013 11:35

«Всі наро­ди, що живуть на сві­ті, зав­жди боро­ни­ли і боро­ни­ти­муть вічно жит­тя своє, сво­бо­ду і вла­сність; і навіть най­ниж­чі на зем­лі тва­ри­ни, які суть зві­ри­на, худо­ба і пта­ство, боро­нять ста­но­ви­ще своє, гні­зда свої і немов­лят сво­їх до зне­мо­ги; і при­ро­да з волі Твор­ця всіх і Госпо­да дала їм різне для того зна­ря­д­дя в самих чле­нах їх»  – ці сло­ва перед січо­вим това­ри­ством, на одно­му з остро­вів побли­зу Запо­розь­кої Січі, 9 люто­го 1648 року про­го­ло­сив   Бог­дан-Зино­вій Хмель­ни­цький після того, як його обра­ли Геть­ма­ном Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го.

Цього року на «Мамаєвій Слободі» з нагоди 365-ї річниці з дня проголошення Гетьманом Богдана Хмельницького відбудеться козацьке свято. Також в рамках святкування буде оголошено дружній виклик на IV Міжнародний Великий лицарський турнір «Шабля «Козака Мамая» який відбудеться 6–7 липня 2013 року. Виклик буде оголошено лицарським командам із Польщі, Італії, Швеції, АР Крим та Туреччини. Підрозділ українських козаків із «Мамаєвої Слободи» під орудою Наказного отамана Олега Юрчишина є триразовим переможцем лицарських турнірів «Шабля «Козака Мамая» у 2010, 2011 та 2012 роках, чим підтвердив своє право називатись кращим кінним каскадерським козацьким підрозділом на Євроазійському континенті.

Урочистості з нагоди святкування 365-ї річниці проголошення Гетьманом Богдана Хмельницького та оголошення виклику кращим лицарським командам Європи на IV Міжнародний Великий лицарський турнір «Шабля «Козака Мамая» розпочнуться 9 лютого 2013 року о 14–00 на ярмарковому майдані козацького селища «Мамаєва Слобода».

В про­гра­мі захо­ду:  Пока­зо­вий дру­жній бій вер­хи на конях між кін­ни­ми під­роз­ді­ла­ми коза­ків та поль­ськи­ми кри­ла­ти­ми гуса­ра­ми. Наро­дні гуля­н­ня, пісні, тан­ці. Кушту­ва­н­ня зва­ре­но­го на від­кри­то­му вогні коза­цько­го кулі­ша  та пече­ної на від­кри­то­му вогні соко­ви­тої каба­ня­ти­ни… Тут же ж коза­ки та коза­чки при­го­ту­ють для Вас ста­ро­вин­ний коза­цький гаря­чий хміль­ний напій «Мусу­лєс» (глін­твейн), або ж коза­цький чай «гер­ба­та». Також ви змо­же­те про­де­гу­сту­ва­ти тра­ди­цій­ні хміль­ні укра­їн­ські напої коза­цької доби (вишняк, слив’янку, дулів­ку, медо­ву­ху).

Бог­дан Хмель­ни­цький був одним із найосві­че­ні­ших людей сво­го часу, і не тіль­ки. Адже навчав­ся таєм­ни­цям дипло­ма­тії, роз­від­ки та кон­тр­ро­звід­ки у «гні­зді» най­по­ту­жні­шої таєм­ної слу­жби Сере­дньо­ві­чної Євро­пи. Саме такою була роз­від­ка Вати­ка­ну. Один із най­ва­жли­ві­ших її цен­трів якраз і містив­ся в Львів­сько­му Ізу­їт­сько­му коле­гі­у­мі, котрий готу­вав рези­ден­ту­ру для плюн­дру­ва­н­ня та поне­во­ле­н­ня Укра­ї­ни.

Бог­дан Хмель­ни­цький був вої­ном-хара­ктер­ни­ком, що неу­шко­дже­но вихо­див із сотень малих сути­чок та вели­ких бата­лій на тери­то­рії Укра­ї­ни, Мол­до­ви, Туреч­чи­ни, Кри­му, Росії, Біло­ру­сії, Литви, Поль­щі та Фран­ції. Окрім того, він був одним із найу­слав­ле­ні­ших рубак того часу. За наймай­стер­ні­ше воло­ді­н­ня холо­дною збро­єю, цеб­то шаблею, і  числен­ні вій­сько­ві зви­тя­ги поль­ський король Вла­ди­слав IV у 1634 році під містом Смо­ленськ вру­чив тоді ще сотни­ку реє­стро­вих коза­ків Бог­да­ну Хмель­ни­цько­му «Золо­ту імен­ну шаблю» – най­ви­щу наго­ро­ду Поль­ської Дер­жа­ви того часу. Однак цю золо­ту шаблю Бог­дан Хмель­ни­цький, як і таєм­ні зна­н­ня, здо­бу­ті в роз­ві­ду­валь­ній шко­лі «Рим­ської курії» отців-єзу­ї­тів, він, як справ­жній син сво­го коза­цько­го наро­ду, вико­ри­став на роз­бу­до­ву само­стій­ної Дер­жа­ви, що про­стя­глась по оби­два боки Дні­пра і мала назву «Вій­сько Запо­розь­ке Низо­ве» із сто­ли­цею в Чиги­ри­ні.

Таким чином обра­н­ня 9 люто­го 1648 року Геть­ма­ном Бог­да­на Хмель­ни­цько­го було, насправ­ді, про­го­ло­ше­н­ням неза­ле­жної Укра­їн­ської Дер­жа­ви, яка була пра­во­на­сту­пни­ком  Вели­кої Київ­ської Дер­жа­ви, яку зни­щив мон­голь­ський Хан Батий у 1240 році. Тож недар­ма  латин­ський вислів «Pro Fide, Lege et Voluntas» («За віру, закон і волю») був гаслом Вели­ко­го Геть­ма­на.

Слава Великому Гетьману, котрий прагнув повернути українським козацьким землям незалежність, велич і славу Держави Київська Русь! 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»