На «Мамаєвій Слободі» на Новий рік буде «Козацька ніч»
Опубліковано: 19 Гру 2011 10:34

Вельмидостойне панство, маємо гонор запропонувати Вам відсвяткувати Новорічний бенкет на козацький штиб!

Тож запрошуємо на «Козацьку ніч» до витоку річки Либідь, (в ніч з 31 грудня 2011 (субота) на 1 січня 2012 (неділя) в козацьке селище «Мамаєва Слобода» на справжнісінькі українські вечорниці за Наддніпрянськими прадавніми традиціями Гетьманської доби.

Зустрінемо 2012 рік так же весело і гамірно, як це полюбляли робити на козацьких бенкетах наші прадіди!!!

Коли на небі над «Мама­є­вою Сло­бо­дою» зій­дуть зір­ки та забли­щить сво­ї­ми золо­ти­ми рога­ми кра­сень місяць, біль­шість кра­ї­ни нудно схи­ли­ться над таріл­ка­ми з баналь­ним «олів‘є» та «шубою». Нато­мість у Вас та Ваших дру­зів 23–00 за київ­ським часом ста­не поча­тком неймо­вір­ної ман­дрів­ки у часі…

Ман­дрів­ка роз­по­чне­ться вули­ця­ми коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да»  з часту­ва­н­ня хміль­ни­ми насто­ян­ка­ми в одній із укра­їн­ських хат, де паруб­ки та дів­ча­та гего­чуть та весе­ло тан­цю­ють запаль­ні тан­ці під супро­від наро­дних музик…

Коза­цькі вечор­ни­ці почи­на­ю­ться…

«Вечор­ни­цький поїзд» від­ва­жно та смі­ло рушає на Слобід­ський ярмар­ко­вий май­дан, де близь­ко 23–45 спіль­но з коза­ка­ми всі охо­чі ладна­ти­муть (заря­джа­ти­муть дим­ним поро­хом) гар­ма­ти, під зал­пи яких та бриз­ки іскри­сто­го шам­пан­сько­го, ми дру­жньо й при­ві­та­є­мо один одно­го з Новим 2012 роком!

А далі всі руша­ють до шин­ку…

Як Ви бачи­те, ми сер­йо­зно нала­дна­лись зро­би­ти зустріч Ново­го року в «Коза­цьку ніч» неза­бу­тньою. Отож обі­ця­є­мо, що «Коза­цька ніч»  зла­має Ваші сте­ре­о­ти­пи про свя­тку­ва­н­ня Ново­го року.  Гуля­н­ня будуть напов­не­ні само­бу­тнім націо­наль­ним коло­ри­том Над­дні­прян­щи­ни та коза­цьким запа­лом. Наше гасло (девіз) Ново­рі­чних свя­тку­вань на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» є застіль­ний заклик наших пра­ді­дів – «Ерго біба­мус»! (лат. «отже випий­мо!»). Жар­тів­ли­ві дів­ча­та та моло­ди­ці з фоль­клор­но­го коле­кти­ву, віта­н­ня від Свя­то­го Мико­лая, шпар­кі доте­пи від  Шин­кар­ки, коза­ки з їхньою непе­ре­дба­чу­ва­ні­стю, тро­їсті музи­ки,  дав­ні тан­ці: «Місяць» «Орли­ця», «Ойра», «Гре­ча­ни­ки», «Бала­мут» та інші, живий вогонь сві­чок і це в тей час, коли сто­ли в «Шин­ку «Коса над чар­кою» букваль­но трі­щать від наїд­ків. Дбай­ли­ві госпо­ди­ні пода­ва­ти­муть сма­чню­щі Над­дні­прян­ські істо­ри­чні стра­ви коза­цької доби: (холо­дець, ціле пече­не поро­ся начи­не­не гре­чкою, пере­пе­ли­ні яйця фар­ши­ро­ва­ні кав‘яром (ікрою), кров‘янка, саль­ти­сон, вудже­ни­на, під­че­ре­ви­на копче­на, сало, огір­ки та помі­до­ри ква­ше­ні, салат із каплу­на, капу­ста ква­ше­на з пер­цем,  «тещин язик» (кру­че­ни­ки з бакла­жа­нів та пер­цю), риба чер­во­на та біла, кар­то­пля в кожу­сі, голуб­ці, деру­ни, капу­ста тушко­ва­на з чор­но­сли­вом, хрін та гір­чи­ця, чор­но­слив із воло­ським горі­хом у сме­та­ні, узвар, від­вар із вишень, варе­ну­ха, насто­ян­ка медо­ва, вишняк, слив‘янка ну і зви­чай­но ж іскри­сте шам­пан­ське).

Згодь­тесь, це роз­кі­шний Ново­рі­чний стіл, хто не впо­ра­є­ться – змо­же забра­ти із собою та досвя­тку­ва­ти вдо­ма. А ті, хто їсть за двох (бо пра­цює за чотирьох),то до їхніх послуг близь­ко 200 страв укра­їн­ської істо­ри­чної кухні, що нара­хо­вує меню «Шин­ку «Коса над чар­кою». Тож люб‘язно про­си­мо – доза­мов­ляй­те,  аби тіль­ки здоров‘я виста­чи­ло поду­жа­ти і ремінь не луснув! Сма­чно­го!

Поспі­шай­те!!! Кіль­кість місць обме­же­на! Ми на Вас чека­є­мо в «Коза­цьку ніч» в коза­цько­му сели­щі!

Отож пропонуємо Вам, Вашим кумам, сватам, друзям та колегам відчути перцюватий присмак давніх українських старосвітських традицій. Адже святкування наповнені жартами, піснями та гарним настроєм в козацькому селищі «Мамаєва Слобода», що розташоване обіч витоку легендарної річки Либідь, всього-навсього за сім кілометрів від Хрещатика, практично в центрі столиці України, славному від віків місті Києві, додасть Вам бадьорості та снаги на весь наступний 2012 рік!

Про дета­лі Ново­рі­чної 2012 р. про­гра­ми «Коза­цька ніч» та бро­ню­ва­н­ня місць чи сто­ли­ків, можна довід­а­тись за тел.. 361–98-48; 093–872-48–77, або ж напи­са­ти листа – mamayevasloboda@gmail.com

Давайте разом, по-козацьки, зустрінемо Новий 2012 рік у «Мамаєвій Слободі»!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»