На «Мамаєвій Слободі» відбудеться підготовка до «уходницького» походу реєстрових козаків Печерської сотні
Опубліковано: 13 Кві 2011 16:00

Козацьке товариство Печерської сотні реєстровців числа 16, місяця квітня, року Божого 2011, розташує походний войсковий табір з наметів, відтворених за давніми взірцями,  обіч витоку річки Либідь, на території «Мамаєвої Слободи» для підготовки до «уходницького» походу на річку Удай.

Реє­стро­ві коза­ки ота­ма­на Оле­ксан­дра Хар­чен­ка, готу­ю­чись поча­ти через два тижні свій шлях до річки Удай, в місця дав­ніх коза­цьких ухо­дів, будуть коно­па­ти­ти та смо­ли­ти чов­ни-дов­бан­ки, виго­тов­ле­ні із суціль­но­го стов­бу­ра вер­би. Всі охо­чі змо­жуть поба­чи­ти, як заго­тов­лю­ю­ться коза­цькі похі­дні хар­чі: про­сма­жу­є­ться в олії пшо­но для куле­шу та суши­ти­му­ться суха­рі. Коза­ки пере­ві­ря­ти­муть зброю (само­па­ли, рушни­ці, шаблі, луки) та  інше спо­ря­дже­н­ня так, як це, готу­ю­чись до ухо­дни­цько­го похо­ду, роби­ли наші пра­ді­ди 400 – 450 років тому.

Коза­цьке насе­ле­н­ня Укра­ї­ни в дале­ко­му XVI ст. на при­кор­дон­них з тата­ра­ми зем­лях вело напів­ко­чо­вий спо­сіб жит­тя. Коза­ки пере­бу­ва­ли взим­ку в дома­шніх сті­нах під захи­стом  Київ­сько­го, Чер­ка­сько­го та Канів­сько­го зам­ків. А з ран­ньої весни по гли­бо­ку  осінь про­ми­шля­ли у від­да­ле­них місце­во­стях, що одер­жа­ли назви «ухо­дів». Зна­чна кіль­кість таких ухо­дів зна­хо­ди­лась по обох бере­гах Дні­пра, а також на річках: Сулі, Оржи­ці, Удаю, Мно­зі, Пслу, Вор­склі, Оре­лі.

Коза­ки-ухо­дни­ки, щоми­ті осте­рі­га­ю­чись напа­ду татар, займа­ли­ся вило­вом риби та бобрів, полю­ва­н­ням на іншу зві­ри­ну, лова­ми диких коней-тар­па­нів, зби­ра­н­ням меду диких бджіл. Дуже часто коза­ки-ухо­дни­ки вла­што­ву­ва­ли засід­ки й лови на татар­ські кочо­ви­ща «бутин­ки». Коза­ки інко­ли про­сто лупцю­ва­ли татар­ських чаба­нів та заби­ра­ли у них ота­ри овець та худо­бу. Про­те, часті­ше коза­ки мали спра­ву з добре озбро­є­ни­ми заго­на­ми хижих кочів­ни­ків. Коза­ки роби­ли засід­ки на татар­ські чам­бу­ли, що займа­лись «людо­лов­ством» на при­кор­дон­них укра­їн­ських зем­лях  та захо­плю­ва­ли  «язи­ків», аби потім обмі­ня­ти їх на поло­не­них хри­сти­ян.

Ухо­дни­цтво вима­га­ло від Над­дні­прян­ських коза­ків вели­кої кіль­ко­сті від­ва­ги, неаби­яко­го зна­н­ня татар­ських зви­чок та місце­во­сті. Для більш успі­шно­го про­ми­слу коза­ки-ухо­дни­ки з‘єднувались в озбро­є­ні вата­ги та оби­ра­ли ота­ма­на. Наші пра­ді­ди для сво­єї обо­ро­ни в диких місцях – на ухо­дах – ста­ви­ли «город­ки», або ж «січі». Таким чином, дав­ні ухо­дни­цькі вата­ги коза­ків в XV-XVI ст..,  явля­ю­чи собою зара­зом і про­ми­сло­ву кам­па­нію і вій­сько­ву силу, були пред­те­чею всім відо­мо­го «Орли­но­го гні­зда» – Запо­розь­кої Січі.

У сере­ди­ні 1550-х рр. ста­ро­сти чер­ка­ські бра­ли з ухо­дни­ків напе­ред «поклін»: визна­че­ну кіль­кість бочок (кадей) соля­нок, кру­пи, соло­ду або їх екві­ва­лент медом чи гро­ши­ма. Коли ухо­дни­ки вер­та­ли­ся додо­му, ста­ро­ста брав як свою «вить» поло­ви­ну «з рыб, з сала, з мяса, с ко­жи со все­го». Лише з ухо­дів на Вор­склі чер­ка­ський ста­ро­ста одер­жу­вав 11 кадей меду. Вій­сько­вий «за­робіток» теж опо­да­тко­ву­вав­ся місце­вою адміні­страцією: «коды ся при­даст чер­ка­сцем бутынок або языки з людей непри­я­тель­ских, тоды старо­сте с бутын­ку того одно што лепшое: кони, або зброя або язык, а иншии языки и бутын­ки им».

Хто хоче скуштувати з димком вареного козацького пісного кулешу, гайда до нас!

Початок заходу 16 квітня 2011 року о 12–00 на березі озера Красавиця, з якого бере початок річка Либідь, що в козацькому селищі «Мамаєва Слобода».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»