На свято «Сорок Святих» «Мамаєва Слобода» чекає Вас та Ваших малюків «Весну закликати»!
Опубліковано: 21 Бер 2011 13:00

На свя­то «Сорок Свя­тих» на коза­цькій Укра­ї­ні госпо­ди­ні, готу­ю­чись до цьо­го дня, пекли риту­аль­не печи­во у вигля­ді пта­ше­чок із криль­ця­ми, дзьо­би­ка­ми, хво­сти­ка­ми та гре­бін­чи­ка­ми. Для най­мен­ших коза­цькі мате­рі випі­ка­ли «пта­ше­чок» (або як їх ще нази­ва­ли – «бусли­ки», «соро­ки», «пти­чки», «пта­шки», «жай­во­рон­ки»),  нани­зу­ю­чи ще сире тісто на вишне­ві пру­ти­ки, щоб потім розда­ти сво­їм та сусід­ським  малю­кам. Малю­ки, три­ма­ю­чи в руках таку зграй­ку «жай­во­рон­ків» чи «бусли­ків», нани­за­них на вишне­ву гіл­ку та дбай­ли­во спе­че­них мату­сею в печі, весе­ло кру­жля­ли дов­ко­ла хат, маха­ю­чи вишне­ви­ми пру­ти­ка­ми з печи­вом та закли­ка­ю­чи весну:

«Ой чом ти, буслю,

Не вилі­та­єш,

Чом дітям весни

Не даєш»?

Поде­ку­ди пта­ше­чок сади­ли не на вишне­ву гіл­ку, а на бублик, ніби­то на гні­зде­чко.

Вва­жа­лось, що обря­до­ве печи­во у вигля­ді «пта­ше­чок», котре з’їдають дітла­хи, є помі­чним у госпо­дар­ських спра­вах. А від­так, добре пло­ди­ти­му­ться кури, гуси, качки. Божа бла­го­дать від уми­ло­стив­ле­н­ня пта­хів, що повер­та­ю­ться із вирію, мала пере­йти й на дома­шню пти­цю.

На «Сорок Свя­тих» – «соро­ка – іме­нин­ни­ця», – так вва­жа­лось на Над­дні­прян­щи­ні. Наші пра­ді­ди віри­ли, що в цей день з вирію почи­на­ють повер­та­тись пер­на­ті – сорок різних видів, а соро­ка в цей день кла­де в своє гні­зде­чко сорок пер­ших пру­ти­ків.

Під час Вели­ко­го посту най­по­пу­ляр­ні­шою на «Сорок Свя­тих» стра­вою була горо­хо­ва юшка, також пекли пиріж­ки з горо­хом, готу­ва­ли­ся варе­ни­ки з маком або ж сухи­ми гру­ша­ми. Всі ці та інші пісні стра­ви є в меню нашо­го «Шин­ку – коса над чар­кою».

З 22 по 27 березня на «Мамаєвій Слободі» будуть проходити майстер-класи, де дорослі та діти зможуть випекти в печі однієї з хат на «Мамаєвій Слободі» зграйку «жайворонків» чи «бусликів», власноруч прикріпивши їх до вишневої гілки чи бублика.

26 березня о 12–00 всі бажаючі з дітьми спільно з фольклорним колективом зможуть «Закликати весну»! 

Ліни­вим” спо­ві­ща­є­мо: вишне­ву гіло­чку, до якої при­крі­пле­но печи­во у вигля­ді жай­во­рон­ка, чи бублик у вигля­ді гні­зде­чка з пта­ше­чка­ми можна буде при­дба­ти на ярмар­ко­во­му май­да­ні «Мама­є­вої Сло­бо­ди».

Домо­ви­тись про про­ве­де­н­ня май­стер-кла­су або ж при­дба­ти печи­во у вигля­ді “жай­во­рон­ка”, «бусли­ка» чи «соро­ки» можна за тел. 361–98-48; 093–872-48–77.

Тра­ди­цій­не печи­во у вигля­ді «пта­ше­чки» може бути небу­ден­ним суве­ні­ром-пода­рун­ком не тіль­ки для дітла­хів, але й для доро­слих, адже ним можна полю­бу­ва­тись та пола­су­ва­ти.

Та й до того ж сама техно­ло­гія випі­ка­н­ня вла­сно­руч виго­тов­ле­но­го печи­ва «жай­во­рон­ка» в хаті з укра­їн­ською піч­чю може ста­ти для Вас та Ваших дру­зів весе­лою ман­дрів­кою у часі, коли наші пра­пра­ба­бу­сі були ще моло­ди­ця­ми й пекли сво­їм та сусід­ським діткам пун­ди­ки у вигля­ді пта­ше­чок…

Давайте спільно відроджувати та зберігати наші давні українські самобутні традиції!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»