Нагородження переможців ІІ Міжнародного Українського Літературного конкурсу «Козацька Балачка»
Опубліковано: 29 Тра 2012 17:37

Вельмидостойна громадо! Панове товариство!

Числа 4, місяця червня, року Божого 2012, у 103-ю річницю з дня народження всесвітньознаного українського письменника Олександра ІЛЬЧЕНКА, автора химерного роману з народних вуст «Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця», в козацькому-таки селищі «Мамаєва Слобода»  відбудеться нагородження переможців ІІ Міжнародного Українського Літературного конкурсу «Козацька Балачка».

Поці­но­ву­ва­чі укра­їн­сько­го сло­ва вже зна­ють, що 7 кві­тня 2012 року, на Бла­го­ві­ще­ня, Коза­цька Спад­ко­ва Респу­блі­ка на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» ого­ло­си­ла резуль­та­ти ІІ Між­на­ро­дно­го Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька Бала­чка». Укра­ї­на дізна­ла­ся Бла­гу Звіс­тку  – пере­мож­цем кон­кур­су став роман «Кри­ни­чар», відо­мо­го укра­їн­сько­го письмен­ни­ка Миро­сла­ва Дочин­ця.

Окре­мо Орг­ко­мі­тет кон­кур­су наго­ро­див спе­ці­аль­ною від­зна­кою «Коза­цька Бала­чка реко­мен­дує» роман Радія Раду­тно­го «Важ­ка чоло­ві­ча робо­та» та роман Марії Моро­зен­ко «Сто­рін­ки діа­рі­у­ша Самій­ла Зор­ки».

Отже, пані та пано­ве, щиро запро­шу­є­мо всіх, в кого в жилах ще бур­лить та нур­тує гор­да коза­цька кров наших пра­ді­дів, від­ві­да­ти уро­чи­сте наго­ро­дже­н­ня пере­мож­ця та лау­ре­а­тів «Коза­цької Бала­чки», яке від­бу­де­ться 4 черв­ня 2012 року о 12–00 на «Мама­є­вій Сло­бо­ді». Наго­ро­дже­н­ня від­бу­де­ться на коза­цько­му колі.  В родо­во­му коза­цько­му дубо­во­му гаю, біля під­ніж­жя кур­га­ну з кам‘яним скіф­ським вої­ном «Мама­єм», поруч з кни­гар­нею укра­їн­сько­го сло­ва «Шабля Коза­ка Мамая» іме­ні Оле­ксан­дра Іль­чен­ка, будуть роз­сте­ле­ні стро­ка­ті рядна, а в каза­нах буде вари­тись справ­жній коза­цькій куліш.  Всі охо­чі змо­жуть, разом з пере­мож­цем «Коза­цької Бала­чки», в родин­но­му колі не тіль­ки ску­шту­ва­ти куліш, але й в неви­му­ше­ній атмо­сфе­рі поба­ла­ка­ти з пере­мож­цем.

Цьо­го ж таки дня, на коза­цько­му колі, буде ого­ло­ше­но про поча­ток ІІІ Між­на­ро­дно­го Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька Бала­чка».

З нале­жною шано­бою,

Голо­ва кон­кур­су «Коза­цька Бала­чка»

Козак Кор­сун­сько­го куре­ня
Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го                                              Іван Іль­чен­ко

Нехай славиться земля наша, наречена нашими прадідами від віків Україною!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»