Найромантичніше свято Купайла в місті Києві відбудеться біля витоку річки Либідь в козацькому селищі «Мамаєва Слобода»
Опубліковано: 21 Чер 2016 11:18

Ласкаво запрошуємо в козацьке селище «Мамаєва Слобода»!

Наша коза­цька Сло­бо­да зна­хо­ди­ться в урочи­щі, де бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь, всьо­го-нав­сьо­го за сім кіло­ме­трів від Хре­ща­ти­ка, пра­кти­чно в цен­трі сто­ли­ці!

Якщо Ви дій­сно мрі­є­те зану­ри­тись в справ­жню (автен­ти­чну) атмо­сфе­ру купаль­ських місте­рій наших пра­ді­дів, то щиро, по-коза­цьки, запро­шу­є­мо Вас здій­сни­ти ман­дрів­ку крізь час під час гулянь на Іва­на Купай­ла.  Саме тут, біля  роман­ти­чно­го озе­ра Кра­са­ви­ця рясно закві­тча­но­го біли­ми ліле­я­ми й жов­тим лата­т­тям, тата­ри­н­ням, папо­ро­т­тю й діво­чим вино­гра­дом, коли зай­де сон­це, коза­ки та дів­ча­та-коза­чки роз­па­лять веле­тен­ське бага­т­тя, полум‘я яко­го при поча­тку сяга­ти­ме три­по­вер­хо­во­го будин­ку…

Це місце уні­каль­не ще й тим, що за дав­ні­ми пере­ка­за­ми в 1756 році, біля ков­ба­ні (озе­ра), з яко­го бере поча­ток річка Либідь – якраз в тому місці, де зараз роз­та­шо­ву­є­ться коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» –  коза­цько-гай­да­ма­цький загін вто­пив два бари­ла з золо­ти­ми чер­він­ця­ми та коштов­но­стя­ми…

Наші пра­ді­ди небез­під­став­но вва­жа­ли, що в ніч з 6 на 7 липня роз­кві­тає чер­во­но-вогнен­на кві­тка папо­ро­ті. Той, хто її зна­йде та буде нею воло­ді­ти – стає зна­ха­рем, а від­так змо­же зна­йти будь який скарб, що неви­ди­мий для очей інших людей.

Скар­би бува­ють двох видів: закля­ті та неза­кля­ті. Остан­нім може ско­ри­ста­тись кожен хто його зна­йде, але закля­тим, а саме таким і є  клад захо­ва­ний на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», заво­ло­ді­ти не так-то і лег­ко. Хоча й місце відо­ме. Про­те це не дає досту­пу до скар­бу. Скарб може з’явитись  в різно­ма­ні­тній личи­ні: ста­рим дідом, вро­дли­вою моло­ди­цею, конем, клуб­ком ниток, соба­кою, пів­нем; штов­хніть ста­ро­го діда, обні­міть та при­гор­ніть моло­ди­цю, вдар­те соба­ку – вони тути­чки й роз­си­пля­ться у вигля­ді золо­тих дука­чів та чер­він­ців, або ж поці­лун­ком коха­ної… Однак як зви­чай­ній люди­ні здо­га­да­тись, що це саме скарб? Пев­ний засіб – це чер­во­но-вогнен­на кві­тка папо­ро­ті, вла­сни­ку цієї кві­тки все відо­мо, про­те як важ­ко добу­ти цю кві­тку. Різні пере­шко­ди ста­ють на шля­ху смі­лив­ця: відьми, чор­ти, вов­ку­ла­ки, гопи­рі, сичі, домо­ві, лісо­ви­ки, русал­ки. Все це «това­ри­ство» зби­ра­є­ться в купу в лісі й з рего­том, кри­ка­ми й зави­ва­н­ня­ми пере­шко­джає у пошу­ках бажа­ної кві­тки. Тож, якщо Ви роман­тик – спро­буй­те сво­го щастя в липне­ву ніч на Іва­на Купай­ла в коза­цько­му сели­щі «Мама­є­ва Сло­бо­да»!

Початок дівочих та парубоцьких гулянь 6 липня 2016 року о 12–00.
Кульмінація народних гулянь розпочнеться у надвечірню пору, тобто вже  після  19–00.

Роман­ти­чну атмо­сфе­ру в ніч на свя­то Купай­ла Вам допо­мо­жуть від­чу­ти фоль­клор­ні коле­кти­ви «Мама­є­вої Сло­бо­ди»: «Пан­но­чка-коза­чка», «Тер­лич-тра­ва» та «Бур­са­цькі тро­їсті музи­ки»!

Тільки відроджуючи свої прадавні самобутні традиції ми зможемо залишатись Українцями!

Тож, гайда до нас на «Мамаєву Слободу» – Купайла справляти, через вогонь стрибати, цвіт папороті шукати, віночки по воді пускати!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»