Найромантичніше свято Купайла в місті Києві відбудеться біля витоку річки Либідь в козацькому селищі «Мамаєва Слобода»
Опубліковано: 21 Чер 2016 11:18

Ласкаво запрошуємо в козацьке селище «Мамаєва Слобода»!

Наша коза­цька Сло­бода зна­хо­ди­ться в урочищі, де бере поча­ток леген­дарна річка Либідь, всього-нав­сього за сім кіло­ме­трів від Хре­ща­тика, пра­кти­чно в цен­трі сто­лиці!

Якщо Ви дій­сно мрі­єте зану­ри­тись в справ­жню (автен­ти­чну) атмо­сферу купаль­ських місте­рій наших пра­ді­дів, то щиро, по-коза­цьки, запро­шу­ємо Вас здій­снити ман­дрівку крізь час під час гулянь на Івана Купайла.  Саме тут, біля  роман­ти­чного озера Кра­са­виця рясно закві­тча­ного білими ліле­ями й жов­тим лата­т­тям, тата­ри­н­ням, папо­ро­ттю й діво­чим вино­гра­дом, коли зайде сонце, козаки та дів­чата-коза­чки роз­па­лять веле­тен­ське бага­ття, полум‘я якого при поча­тку сяга­тиме три­по­вер­хо­вого будинку…

Це місце уні­кальне ще й тим, що за дав­німи пере­ка­зами в 1756 році, біля ков­бані (озера), з якого бере поча­ток річка Либідь – якраз в тому місці, де зараз роз­та­шо­ву­є­ться коза­цьке селище «Мама­єва Сло­бода» –  коза­цько-гай­да­ма­цький загін вто­пив два барила з золо­тими чер­він­цями та коштов­но­стями…

Наші пра­діди небез­під­ставно вва­жали, що в ніч з 6 на 7 липня роз­кві­тає чер­воно-вогненна кві­тка папо­роті. Той, хто її зна­йде та буде нею воло­діти – стає зна­ха­рем, а від­так зможе зна­йти будь який скарб, що неви­ди­мий для очей інших людей.

Скарби бува­ють двох видів: закляті та неза­кляті. Остан­нім може ско­ри­ста­тись кожен хто його зна­йде, але закля­тим, а саме таким і є  клад захо­ва­ний на «Мама­є­вій Сло­боді», заво­ло­діти не так-то і легко. Хоча й місце відоме. Проте це не дає доступу до скарбу. Скарб може з’явитись  в різно­ма­ні­тній личині: ста­рим дідом, вро­дли­вою моло­ди­цею, конем, клуб­ком ниток, соба­кою, пів­нем; штов­хніть ста­рого діда, обні­міть та при­гор­ніть моло­дицю, вдарте собаку – вони тути­чки й роз­си­пля­ться у вигляді золо­тих дука­чів та чер­він­ців, або ж поці­лун­ком коха­ної… Однак як зви­чай­ній людині здо­га­да­тись, що це саме скарб? Пев­ний засіб – це чер­воно-вогненна кві­тка папо­роті, вла­снику цієї кві­тки все відомо, проте як важко добути цю кві­тку. Різні пере­шкоди ста­ють на шляху смі­ливця: відьми, чорти, вов­ку­лаки, гопирі, сичі, домові, лісо­вики, русалки. Все це «това­ри­ство» зби­ра­є­ться в купу в лісі й з рего­том, кри­ками й зави­ва­н­нями пере­шко­джає у пошу­ках бажа­ної кві­тки. Тож, якщо Ви роман­тик – спро­буйте свого щастя в липневу ніч на Івана Купайла в коза­цькому селищі «Мама­єва Сло­бода»!

Початок дівочих та парубоцьких гулянь 6 липня 2016 року о 12–00.
Кульмінація народних гулянь розпочнеться у надвечірню пору, тобто вже  після  19–00.

Роман­ти­чну атмо­сферу в ніч на свято Купайла Вам допо­мо­жуть від­чути фоль­клорні коле­ктиви «Мама­є­вої Сло­боди»: «Пан­но­чка-коза­чка», «Тер­лич-трава» та «Бур­са­цькі тро­їсті музики»!

Тільки відроджуючи свої прадавні самобутні традиції ми зможемо залишатись Українцями!

Тож, гайда до нас на «Мамаєву Слободу» – Купайла справляти, через вогонь стрибати, цвіт папороті шукати, віночки по воді пускати!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»