Наші прадіди називали жовтень – весільником або ж хмурнем, зазимником, листопадньом, грязнем
Опубліковано: 15 Жов 2014 11:03

У жов­тні не рід­ко сірень­кі ран­ки. За такої при­кме­ти наші пра­ді­ди спо­ді­ва­лись на ясний день.

У жов­тня не встиг роз­ди­витьсь як сон­це зійшло, а воно вже й зайшло. Саме в цьо­му міся­ці ніч стає все дов­шою, а день змен­шу­є­ться. Насту­па­ють коро­ткі осін­ні дні. Швид­ки­ми кро­ка­ми всту­пає осінь в свої воло­ді­н­ня.

Наші пра­ді­ди каза­ли: «В жов­тні до обі­ду осінь, а після обі­ду вже зима».

Пта­шки зби­ра­ю­ться у вирій. За дав­ні­ми віру­ва­н­ня­ми ця диво­ви­жно тепла кра­ї­на зна­хо­ди­ться десь дуже-дуже дале­ко, ген-ген біля моря і шлях до неї відо­мий лише пта­хам. Пер­ша летить туди і при­лі­тає звід­ти зозу­ля. На це, як вва­жа­ли в дав­ни­ну, є своя при­чи­на і вона дуже важли­ва: “У зозу­лі збе­рі­га­ю­ться клю­чі, бо ж вона клю­чни­ця вирію”.

До Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці польо­вих робіт вже не було, тому каза­ли: «Як при­шла косо­ви­ця, то й жін­ка коро­ди­ться; як при­йшли жни­ва – жін­ка як не жива; а як при­йшла Покро­ва, то й жін­ка здо­ро­ва».

Зараз, у жов­тні «Мама­є­ва Сло­бо­да» над­зви­чай­но кра­си­ва, де наман­дру­вав­шись стеж­ка­ми та доро­га­ми, Ви зі сво­ї­ми рідни­ми та близь­ки­ми змо­же­те поси­ді­ти за сто­ли­ком в “Шин­ку – коса над чар­кою”.

Ми чекаємо всіх Вас в гості до нас!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»