Ой чи живі чи здорові, всі родичі Гарбузові ?! Матеріалізація народних казок в «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 21 Чер 2017 12:39

Наше каз­ко­ве гасло «Ой чи живі чи здо­ро­ві, всі роди­чі Гар­бу­зо­ві»?! Тож пода­руй­те дити­ні укра­їн­ську наро­дну каз­ку!

Вель­ми достой­ні маля­та, беріть доро­слих
та гай­да стеж­ка­ми «Мама­є­вої Сло­бо­ди» гуля­ти, «Каз­ко­ву Хати­ну» шука­ти!

Цієї субо­ти – 24 черв­ня року Божо­го 2017 з 13:00–14:30 на сади­бі «Кова­ля» для дітла­хів віком від 4–12 років від­бу­де­ться від­тво­ре­н­ня каз­ки «Лиси­чка-сестри­чка»

У неді­лю 25 черв­ня з 13:00–14:30 коза­цька «Каз­ко­ва Хати­на»  мате­рі­а­лі­зу­ва­ти­ме укра­їн­ську наро­дну каз­ку «Кіт та пів­ник»

Отже, як в субо­ту так і в неді­лю малю­ки спіль­но з дів­ча­та­ми-коза­чка­ми та коза­ка­ми у «Мама­є­вій Сло­бо­ді» змо­жуть не лише почу­ти та від­тво­ри­ти дав­ню укра­їн­ську каз­ку, але про­жи­ти її осо­би­сто, пере­вті­лив­шись в образ каз­ко­во­го героя!

Також малень­кі гості змо­жуть погра­ти в актив­ні наро­дні ігри (дов­га лоза; квач; кобла; царів­на; подо­лян­ка; гуси; кіт і миша; тісна баба та ін..), озна­йом­ля­ться з пре­дме­та­ми хатньо­го начи­н­ня (коцю­бою, рога­ча­ми, пряд­кою, ночва­ми, сту­пою, рушни­ка­ми, макі­трою, копис­ткою), коза­цькою збро­єю (шаблею, келе­пом, татар­ським луком), госпо­дар­ським рема­нен­том (ярмом, возом, гра­бля­ми, жор­на­ми тощо) та одя­гом коза­цької доби, котрі без­пе­ре­чно були і в наших каз­ко­вих геро­їв (діда, баби, ведме­дя, сіро­го вов­ка, рудої лиси­чки, зай­чи­ка постри­бай­чи­ка, каче­чки, гусо­чки, солом’яного бичка та ін.).

Хоче­мо при­на­гі­дно нага­да­ти, що білі укра­їн­ські хати­ни коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» роз­та­шу­ва­лись серед вишне­вих сад­ків в урочи­щі, з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь, лишень за 7 кіло­ме­трів від вули­ці Хре­ща­тик, тоб­то неда­ле­чко!

Саме тому, хоче­мо осо­бли­во наго­ло­си­ти на тому, якщо хтось із діду­сів та бабусь, неньок і вуса­тих батьків не всти­гне з яко­їсь «пова­жної» обста­ви­ни, у цю субо­ту чи неді­лю до нас заві­та­ти, то нада­лі спо­ві­ща­є­мо, що Ви не спі­зни­лись, адже ми мрі­є­мо, що субо­ти та неді­лі від­тво­рю­ва­ти такі відо­мі укра­їн­ські каз­ки як: «Рука­ви­чка»; «Котик та пів­ник» «Лиси­чка та жура­вель»; «Ріпка»; «Кри­вень­ка каче­чка»; «Пан Коцький»; «Коло­бок»; «Сір­ко»; « Вовк коля­дник» та ще пів тор­би інших не менш відо­мих наро­дних казок та казо­чок…

Також з дітка­ми в печі укра­їн­ської хати, вари­ти­ме­мо в чарів­но­му  гор­ня­тку бор­щик, випі­ка­ти­ме­мо пиріж­ки з «гороб­ця­ми» та капу­стою, ліпи­ти­ме­мо з дітла­ха­ми, медо­ві жай­во­рон­ки, бала­бу­шки з маком, пере­пі­чки й інші пун­ди­ки. У кузні кува­ти­ме­мо кві­тку щастя, займа­ти­ме­мось з ваши­ми ону­ка­ми та дітьми солом­ко­пле­ті­н­ням, роз­фар­бо­ву­ва­ти­ме­мо дерев‘яні укра­їн­ські наро­дні ігра­шки, та буде­мо навча­ти іншим не менш ціка­ви­ми майстер–класам.

Запи­са­тись, або довід­а­тись про інші дета­лі, рів­но як домо­ви­тись про про­ве­де­н­ня «Каз­ко­вої Хати­ни» в будь-який інший день тижня, ви може­те за теле­фо­на­ми 066–728–00–34; 044–361–98–48 або ж,  наді­сла­ти свої про­по­зи­ції і поба­жа­н­ня на  еле­ктрон­ну адре­су dityms@gmail.com

Пода­руй­те сво­їй дити­ні справ­жню укра­їн­ську каз­ку! Гай­да всі до коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да»!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»