Печатний медовий пряник «миколайчик» Ви власноруч можете виготовити та спекти в печі в одній із хат на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 11 Гру 2009 16:08

Люб’язно запро­шу­є­мо Вас при­дба­ти, або вла­сно­руч виго­то­ви­ти та спе­кти у справ­жні­сінь­кій укра­їн­ській печі в одній з хат «Мама­є­вої Сло­бо­ди», або ж «Шин­ку – коса над чар­кою» печа­тний медо­вий пря­ник «мико­лай­чик» за дідів­ськи­ми реце­пта­ми.

Май­стер-кла­си будуть про­во­ди­тись кожну субо­ту та неді­лю до 14 січня о 13–00.

Домо­ви­тись про про­ве­де­н­ня май­стер-кла­су або ж при­дба­ти печа­тний медо­вий пря­ник – “мико­лай­чик” можна за тел. 361–98-48; 093–872-48–77.

Під час про­ве­де­н­ня май­стер-кла­су доро­слі змо­жуть про­де­гу­сту­ва­ти в “Шин­ку-коса над чар­кою” тра­ди­цій­ні укра­їн­ські хміль­ні напої (слив’янка, вишняк, медо­ву­ха, варе­ну­ха, чикил­ди­ха, дулів­ка тощо).

Тра­ди­цій­ний печа­тний медо­вий пря­ник мико­лай­чик є пре­кра­сним суве­ні­ром-пода­рун­ком не тіль­ки для дітей але й для доро­слих, адже ним не тіль­ки можна полю­бу­ва­ти­ся але і з’їсти…

Та й до того ж сама техно­ло­гія випі­ка­н­ня вла­сно­руч виго­тов­ле­но­го пря­ни­ка «мико­лай­чи­ка» в хаті з укра­їн­ською піч­чю може ста­ти для Вас та Ваших дру­зів не буден­ною при­го­дою.

У дав­ни­ну зимо­во­го Мико­лая вва­жа­ли покро­ви­те­лем хлі­бо­роб­ства, пове­ли­те­лем сти­хій, Добрим (Уго­дни­ком), вша­но­ву­ва­ли дуже пишно.

Наші пра­ді­ди, як і ми віри­ли в чудо­дій­ну силу Свя­то­го: з ним пов’язували випад­ки чуде­сно­го спа­сі­н­ня замер­злих, уто­пле­ни­ків, подо­ро­жніх, котрі опи­ни­ли­ся у скру­ті.

З наго­ди цьо­го свя­та батьки готу­ва­ли гостин­ці. Як пра­ви­ло це були медо­ві пря­ни­ки різно­ма­ні­тно­го вигля­ду – « мико­лай­ці», «мико­лай­чи­ки» і лози­ни. Чем­ним, добрим дітям – роз­да­ва­ли медя­ни­ки, а неслу­хня­ним спер­шу погро­жу­ва­ли лози­ною, а вже потім зми­ло­сти­вив­шись, таки дава­ли пря­ник.

У містах батьки самі кла­ли малю­кам вно­чі під поду­шку мико­лай­чи­ка. Вран­ці, зна­йшов­ши печи­во, діти дуже раді­ли й тіши­ли­ся, вихва­ля­ю­чись один перед одним сво­ї­ми медо­ви­ми пря­ни­ка­ми. Дещо пізні­ше, цей добрий зви­чай поши­рив­ся і на доро­слих. Осо­бли­во попу­ляр­ний він і серед моло­ді. Дів­ча­та та хло­пці, навіть зараз обмі­ню­ю­ться печа­тни­ми медо­ви­ми пря­ни­ка­ми – мико­лай­чи­ка­ми.

Моли­тва до Свя­то­го Мико­лая.

Свя­тий отче Мико­лає, вір­ний Засту­пни­че тих, що до Тебе вда­ю­ться і в Тебе про­сять помо­чі. Молю Тебе, заопі­куй­ся мною та вбе­ре­жи мене від доча­сних нещасть, а ще біль­ше від душев­них нещасть, себ­то від грі­хів. Свя­тий Отче! Як Ти вми­ло­сер­див­ся над трьо­ма ув’язненими воє­во­да­ми й виба­вив їх від кари смер­ти, так уми­ло­сер­ди­ся і наді мною, що поги­баю в грі­хах і заслу­го­вую собі на вічну погибель.Святий Отче Мико­лає, встав­ся за мною до мило­сер­дно­го Бога й випро­си мені ласки, щоб я в здоров’ї, невин­но­сті душі, а голов­не, без грі­ха пере­йшов (ла) цю доли­ну сліз, а в вічно­сті разом з Тобою сла­вив (ла) у Трой­ці одно­го Бога в без­ко­не­чні віки. Амінь.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»