Передноворічні та Різдвяні вечірки в козацькій Слободі
Опубліковано: 19 Лис 2009 12:42

Оскіль­ки коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» пра­цює мето­дом від­тво­ре­н­ня живої істо­рії , цеб­то всі об’єкти вико­ри­сто­ву­ю­ться за сво­їм пер­ві­сним фун­кціо­наль­ним при­зна­че­н­ням, то має­мо гонор запро­по­ну­ва­ти Вам від­свя­тку­ва­ти Пере­дно­во­рі­чні та Різдвя­ні свя­та у нас.

 

Зга­дай­те «Вечо­ри на хуто­рі біля Дикань­ки…» Мико­ли Васи­льо­ви­ча Гого­ля і Ви зро­зу­мі­є­те які пози­тив­ні емо­ції та вра­же­н­ня ми Вам про­по­ну­є­мо. Адже неза­бу­тня атмо­сфе­ра 98 об’єктів, котрі роз­ки­ну­лись на пло­щі більш ніж 9 га, пра­кти­чно за 7 км від цен­тра сто­ли­ці по вул. М.Донця,2 (Від­ра­дний) в урочи­щі біля істо­ри­чно­го вито­ку річки Либідь, дозво­ляє нам як на маши­ні часу пере­не­сти Вас, Ваших дру­зів та близь­ких в добу сере­дньо­ві­чної Укра­ї­ни. А від­так від­зна­чи­ти пере­дно­во­рі­чні та Різдвя­ні свя­та так як це роби­ли наші пра­ба­бу­сі та діди.

Ваше родин­не свя­то (кор­по­ра­тив) можна замо­ви­ти таким чином:

Свя­тко­вий пода­рун­ко­вий сер­ти­фі­кат «Вечір­ка в коза­цькій Сло­бо­ді».

 (про­по­зи­ція дій­сна з Дня Свя­то­го Мико­лая 19 гру­дня 2009 р. по Водо­хре­щу 19 січня 2010 р.; Ново­рі­чна ніч (з 31.12.09 на 01.01.2010р) не вхо­дить до цієї про­по­зи­ції)

Хата тита­ря:

Хата джур:

Хата кова­ля:

Хата гон­ча­ра:

Пові­тка гон­ча­ра: – до 6 осіб.

Шинок:

Хата ворож­ки вели­ка:

Пові­тка:

Дода­тко­ві послу­ги:

Шоу-пода­ча страв госпо­ди­нею хати: яблу­ка пече­ні з медом (пече­ться в при­су­тно­сті гостей в печі та пода­є­ться до сто­лу); селе­зень фар­ши­ро­ва­ний (качка з яблу­ка­ми пече­ться в при­су­тно­сті гостей в печі та пода­є­ться до сто­лу), при­го­ту­ва­н­ня у Вашій при­су­тно­сті най­улю­бле­ні­шо­го хміль­но­го напою наших пра­ді­дів коза­ків – варе­ну­хи.

Також можна замо­ви­ти: ката­н­ня на бри­чках або санях запря­же­них кінь­ми, кон­церт цер­ков­них дзво­нів, салют з коза­цьких гар­мат, кін­не шоу, виступ фоль­клор­но­го коле­кти­ву.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»