Передноворічний подарунковий сертифікат «Ніч перед Різдвом…»
Опубліковано: 19 Лис 2015 16:23

Коза­ки та дів­ча­та-коза­чки про­по­ну­ють Вам зро­би­ти сво­їм рідним та близь­ким роман­ти­чний гости­нець у вигля­ді «Пере­дно­во­рі­чно­го пода­рун­ко­во­го сер­ти­фі­ка­та «Ніч перед Різдвом»! 

За Вашим бажа­н­ням все буде саме так, як опи­са­но у Мико­ли Васи­льо­ви­ча Гого­ля у зна­ме­ни­тій пові­сті «Ніч перед Різдвом» з циклу «Вечо­ри на хуто­рі біля Дикань­ки»!

Отже пропонуємо Вам відсвяткувати передноворічний бенкет, Святвечір, Різдво та Щедрий вечір (Старий Новий рік) за давніми традиціями в козацькому селищі «Мамаєва Слобода», котре знаходиться за 7 кілометрів від вулиці Хрещатик, тобто, практично в центрі Києва.

Подарунковий сертифікат «Ніч перед Різдвом»

Свя­тко­вий бен­кет на 8 осіб

Вар­тість – 2400 грн.

До вар­то­сті пере­дно­во­рі­чно­го пода­рун­ко­во­го сер­ти­фі­ка­та на свя­тко­вий бен­кет «Ніч перед Різдвом» вхо­дять всі стра­ви та напої стра­во­пи­су (меню) «Шин­ку – коса над чар­кою» на дану суму.

Бонус: безоплатний вхід на територію козацького селища «Мамаєва Слобода» для 8 осіб та надання безоплатно приміщення в одній із хат, або столика в шинку для проведення заходу.

При­дба­ти «Пода­рун­ко­вий сер­ти­фі­кат» можна в при­мі­щен­ні каси на вхо­ді до коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» за адре­сою: м. Київ вул. Михай­ла Донця,2 (Від­ра­дний)

1. Вла­сни­ку «Пода­рун­ко­во­го сер­ти­фі­ка­та» в обов’язковому поряд­ку необ­хі­дно попе­ре­дньо зате­ле­фо­ну­ва­ти мене­дже­ру та пові­до­ми­ти (узго­ди­ти) бажа­ну дату та час отри­ма­н­ня сво­єї послу­ги.

2. Про дода­тко­ві опції: фоль­клор­ний кол­ле­ктив; тро­їсті музи­ки; ката­н­ня вер­хи на коні, або на запря­же­них кінь­ми санях чи возі; коза­цьке кін­не шоу; стріль­бу з лука; доза­мов­ле­н­ня страв та напо­їв, а також інші послу­ги можна довід­а­тись в мене­дже­ра.

Ува­га! Вар­тість дано­го сер­ти­фі­ка­та вка­за­на без ура­ху­ва­н­ня 10% за обслу­го­ву­ва­н­ня бан­ке­ту.

Теле­фон мене­дже­ра: 044–383-84–67; 099–259-32–48  korporativms@gmail.com

P.S. Також до Вашої ува­ги про­по­ну­ю­ться інші Пода­рун­ко­ві сер­ти­фі­ка­ти коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да»

Гей, наливаймо, повнії чари, щоб через вінця лилося…

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»