Перший лист до Резиденції Святого Миколая
Опубліковано: 19 Лис 2014 12:15

Вельмидостойна українська громадо! Панове-товариство!

Цього року на території Козацького селища «Мамаєва Слобода» вже вшосте гостинно відкриє свої двері Резиденція Святого Миколая.

Під охороною українських козаків, Резиденція Святого Миколая вперше почала працювати на «Мамаєвій Слободі» ще в грудні 2009 року.

Три роки тому, а саме  числа 10, місяця грудня, року Божого 2011 за спільним рішенням Святого Миколая та українських козаків Резиденція Святого Миколая на території Козацького селища «Мамаєва Слобода» набула юридичного статусу «Головна Резиденція Святого Миколая» в Україні. Підтвердженням цього є не тільки Глейт (охоронна грамота) підписана обома Високими сторонами, але й відповідне Свідоцтво Держпатенту України. 

Раді сповістити Вас, що впродовж кількох років на адресу: 03061 м.Київ, вул.. М. Донця,2 «Мамаєва Слобода» – «Головна Резиденція Святого Миколая» надійшло більше чотирьох тисяч листів у яких діти з різних областей України звертались до Святого Миколая.

Цей 2014 рік для нас дуже непро­стий. На схо­ді йде гібри­дна вій­на. Тож є дуже сим­во­лі­чним, що пер­ший лист, котрий наді­йшов Свя­то­му Мико­лаю в цьо­му році, а саме 14 листо­па­да 2014 р. був від дів­чин­ки з міста Арте­мівськ Доне­цької обла­сті…

До Вашої ува­ги пода­є­мо цей лист зі збе­ре­же­н­ням орфо­гра­фі­чних поми­лок та сти­лю авто­ра, а також дода­є­мо ска­но­ва­ну копію дано­го листа.

Здрав­ствуй Свя­тий Мико­лай!

Мене звуть Гали­на, мені оди­над­цять років. Я мешкаю в Арте­мів­ську. В мене є свій­ські тва­ри­ни: кіт, соба­ка, кури. Я живу в мно­го­ді­тній сім‘ї. Я вчусь неду­же добре. Я хожу в двад­цять четвер­ту шко­лу. Я навча­юсь в п‘ятому кла­сі і вчусь гра­ти на фор­те­пі­а­но. Я слу­хаю батьків. В мене дві сестри і один брат і я. Я вітаю тебе зі свя­том

Я хочу щоб ти пода­ру­вав мені пода­ру­нок: – У мене є млад­ша сестра. Їй два роки. Вона малень­ка і не може сама писа­ти письмо а тому я дуже про­шу тебе пода­руй і їй пода­ру­нок.

Я знаю, що в Укра­ї­ні йде вій­на, тому що вій­сько­ві по всьо­му нашо­му місті. Поруч з нашим домом про­ля­гає доро­га і по ній постій­но про­їжза­ють вій­сько­ві маши­ни, тан­ки, БТР. За годи­ну їзди від нашо­го міста зна­хо­ди­ться Гор­лів­ка і там вій­на. Я хочу щоб не була вій­на, а був мир. Я дуже хочу пода­ру­нок на день Свя­то­го Мико­лая. І думаю що ти змо­жеш його при­не­сти. Я вірю в чудо.

Допо­ба­че­ня Свя­тий Мико­лай.

Я вірю що ти змо­жеш при­ле­ті­ти і поло­жить під поду­шку пода­ру­нок і мені, і моєй млад­шій сестрі і сестрі, і бра­то­ві. Пишу тобі свою адре­су: вул.. Лево­нев­сько­го, буд. 8, місто Арте­мівськ. Доне­цької обла­сті, Укра­ї­на 84500 

Коза­ків та дів­чат-коза­чок, котрі опі­ку­ю­ться кан­це­ля­рі­єю «Голов­ної Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая» над­зви­чай­но роз­чу­лив лист малень­кої укра­їн­ки з міста Арте­мівськ. Тож ми обов‘язково пора­ди­мось зі Свя­тим Мико­ла­єм, який пода­ру­нок зро­би­ти Галин­ці та її двом малень­ким сестри­чкам та бра­ти­ку!

Щиро по-коза­цьки, запро­шу­є­мо і Вас, пано­ве-това­ри­ство, долу­чи­тись до добро­чин­ної акції «Голов­ної Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая» щодо збо­ру пода­рун­ків одно­кла­сни­кам Галин­ки.

Хоче­ться, аби там, в місті Арте­мівськ, діти хоча б на кіль­ка мит­тє­во­стей забу­ли про гур­кіт арти­ле­рії оку­пан­тів, рів­но як і не звер­та­ли ува­гу на коло­ни тан­ків та БТРів на вули­цях, нато­мість  від­чу­ли теплу при­язнь сер­дець всі­єї коза­цької Укра­ї­ни! 

Ваші пода­рун­ки для дів­чин­ки Галин­ки з Аре­тмів­ська про­си­мо над­си­ла­ти на адре­су: 03061 м.Київ, вул.. М. Донця,2 «Мама­є­ва Сло­бо­да» – «Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая».

З кре­а­тив­ни­ми іде­я­ми щодо дано­го пита­н­ня про­си­мо звер­та­тись на сто­рін­ку Свя­то­го Мико­лая на фейс­бу­ці -https://www.facebook.com/sviatyimykolay?pnref=story

Батько Небесний, прости гріхи наші, ми каємось. Благослови добрі справи робити! Во ім‘я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»