Поетичний конкурс «І покажем, що ми, браття, козацького роду!»
Опубліковано: 10 Вер 2015 11:03

Панове товариство!

Книгарня українського слова «Шабля «Козака Мамая», що на «Мамаєвій Слободі», має гонор оголосити тематичний конкурс піїтики (поезії).

Тема конкурсу: «І покажем, що ми, браття, козацького роду!»

Як Вам непев­но відо­мо, наша коза­цька Сло­бо­да є сели­щем, котре роз­ки­ну­лось серед вишне­вих сад­ків в урочи­щі з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь. Також ми пра­цю­є­мо мето­дом від­тво­ре­н­ня живої істо­рії, а від­так, серед білих хатин живуть зви­чаї та тра­ди­ції пра­ді­дів­ської коза­цької Вкра­ї­ни!

Таким чином, пере­бу­ва­н­ня на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» дає можли­вість від­чу­ти та пере­жи­ти осо­бли­ві роман­ти­чні істо­рії, емо­ції, ожи­ви­ти гене­ти­чну пам‘ять про наших слав­них пред­ків «сте­по­вих орлів» – запо­розь­ких коза­ків!
Відо­мо від віків, що ця пора року у наших пра­ді­дів була часом, коли завер­шу­вав­ся збір уро­жаю та наста­вав пері­од огля­дин, сва­тань, весіль, наро­дних гулянь, вечор­ниць, діво­чих досві­док…

Осінь – пора митців. Саме восе­ни дере­ва покри­ва­ю­ться позо­ло­тою, вкри­ва­ю­ться листям стеж­ки, про­бу­джу­ю­ться роз­ду­ми та вини­кає натхне­н­ня. Саме тому, кни­гар­ня «Шабля «Коза­ка Мамая» вирі­ши­ла спо­ну­ка­ти Ваше натхне­н­ня.
Отож ми, керу­ю­чись спад­ко­вою гене­ти­чною пам‘яттю, ого­ло­шу­є­мо кон­курс пое­ти­чно­го сло­ва «І пока­жем, що ми, бра­т­тя, коза­цько­го роду!» про коза­цький воле­лю­бний дух, про місци­ну серед Киє­ва, де живуть справ­жні коза­ки та коза­чки, цеб­то сели­ще «Коза­ка Мамая» – «Мама­є­ву Сло­бо­ду».

Цим прагнемо нагадати усім, кому не байдужа українська мова, українське слово, пророчі слова автора химерного роману з народних вуст «Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа молодиця» Олександра Ільченка: «Мова – перша зброя в боротьбі: виживе мова, виживе й Вітчизна, бо ж мова є не тільки найпевніший засіб поневолення, а й вірне (разом з ножем та хлібом), надійне оружжя добування волі, бо геній народу без буяння рідної мови не варт нічого…».

Кори­сту­ю­чись натхне­н­ням отри­ма­ним від про­гу­ля­нок мальов­ни­чи­ми стеж­ка­ми коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да», про­по­ну­є­мо Вам, поді­ли­тись з нами Ваши­ми емо­ці­я­ми та прийня­ти участь в кон­кур­сі!

Щоб взя­ти участь в пое­ти­чно­му кон­кур­сі Вам необ­хі­дно:

– мате­рі­а­лі­зу­ва­ти своє натхне­н­ня у вигля­ді вір­ша
– наді­сла­ти його нам на еле­ктрон­ну адре­су до 1 гру­дня 2015 року: Shablya_Mamaya@ukr.net
– роз­мі­сти­ти запис про кон­курс на вла­сній сто­рін­ці в фейс­бук

Книгарня «Шабля «Козака Мамая» працює за адресою:
м. Київ, вул.. Михайла Донця, 2 «Мамаєва Слобода».

Най­кра­щі вір­ші ми роз­мі­сти­мо на сто­рін­ці кни­гар­ні «Шабля «Коза­ка Мамая», а пере­мож­ців чекає коштов­ний пода­ру­нок від коза­ків та дів­чат коза­чок «Мама­є­вої Сло­бо­ди»!

Чекаємо на Вашу активність та бажаємо успіху!

Слава Україні!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»