Покинь сани, візьми віз! Переддень свята Теплого Олекси на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 25 Бер 2015 11:27

Наші прадіди починали співати веснянки з березня місяця. Вважалось, що справжня весна наступала з того самого дня, в який маленька пташечка вівсянка заспіває свою першу пісню. Саме ця пташка віщувала про прихід весни. Нашим прадідам у щебеті вівсянки вчувались наступні слова: «Покинь сані, візьми віз, візьми віз!».

На свя­то Тепло­го Оле­кси, яке при­па­дає на 30 бере­зня, щука про­би­ває хво­стом кри­гу на озе­рах, став­ках та річках і вже після цьо­го дій­сно насту­пає весна. Якщо ж на той час повер­та­лись з вирію ластів­ки, то слід було взя­ти груд­ку зем­лі, під­ки­ну­ти її в небо і ска­за­ти: «На тобі ластів­ко на гні­здо, а мені на горо­ди­ну». Укра­їн­ські госпо­ди­ні вва­жа­ли, що тоді на горо­ді мали виро­сти гар­ні огір­ки, гар­бу­зи, редь­ка, цибу­ля, часник та інша горо­ди­на.

Мале­ча в одних соро­чках босо­ніж вибі­га­ла на вигін чи сте­пок біля хат, де стар­ші дів­ча­та спів­а­ли веснян­ки:

Нема льо­ду, нема льо­ду, нема й пере­хо­ду.
Коли тобі люба мила, бре­ди й через воду.
Пере­бре­ла дві річень­ки й поло­ви­ну ста­ву
Не вводь мене коза­чень­ку в вели­кую сла­ву…

Забав виста­ча­ло не тіль­ки для дітей та під­лі­тків, але й для доро­слих. Дів­ча­та води­ли хоро­во­ди, паруб­ки під­пи­ра­ли тини пожи­ра­ю­чи очи­ма дів­чат, дітво­ра гра­ла в різні ігри: «ква­ча», «коро­ля», «пере­піл­ки», «воро­на», «дур­не коле­со», «украв ріпку», «дрі­бу­шку», «гал­ку», «щітку», «паці», «жгу­ти», «про­со» та бага­то інших.

З деяки­ми із цих тра­ди­цій­них для коза­цької Над­дні­прян­щи­ни дитя­чих та юна­цьких наро­дних ігор, Ви змо­же­те позна­йо­ми­тись в «Мама­є­вій Сло­бо­ді» 28 бере­зня, вла­сне як і 4 та 5 кві­тня, напе­ре­до­дні «Біло­го тижня» і Вели­ко­дня. В цей же самий час в хатах май­стри­ні про­во­ди­ти­муть май­стер-клас із виго­тов­ле­н­ня Вели­ко­дньої писан­ки. А поки діти забав­ля­ти­му­ться на подвір‘ї хати, гра­ю­чи в ква­ча, або якусь іншу наро­дну гру, доро­слі змо­жуть заві­та­ти до «Шин­ка – коса над чар­кою», де можна замо­ви­ти борщ із зеле­ної кро­пи­ви, або ж будь-яку стра­ву зі стра­во­пи­су (меню), в яко­му є вели­ка кіль­кість пісних страв та наїд­ків, котрі наші пра­ді­ди вжи­ва­ли саме в пері­од Вели­ко­го посту.

Для орга­ні­зо­ва­них груп, що бажа­ють запи­са­тись на май­стер-клас із «Вели­ко­дньої Писан­ки» інфор­ма­ція тут.

Веснянка:

Розлилися води
На чотири броди;
У первому броді
Соловейко щебетав,
Зелені сади розвивав;
У другому броді
Зозуля кувала
Літечко казала
У третьому броді
Коничок заржав,
Він дороженьку почав;
А в четвертом броді
Де дівчина плаче,
За нелюбого йдучи
Собі лихо чуючи.
Світи, зоре, на все поле,
Закіль місяць зійде
Да до мене мій миленький
Вечеряти прийде…

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»