Покинь сани, візьми віз! Переддень свята Теплого Олекси в «Мамаєвій Слободі»
Дата події: 25 березня 2017 року

Будь козаком! Стрічай весну в «Мамаєвій Слободі»!

Наші прадіди починали співати веснянки з березня місяця. Вважалось, що справжня весна наступала з того самого дня, в який маленька пташечка вівсянка заспіває свою першу пісню. Саме ця пташка віщувала про прихід весни. Нашим прадідам у щебеті вівсянки вчувались наступні слова: «Покинь сані, візьми віз, візьми віз!».

На свято Теплого Оле­кси, яке при­па­дає на 30 бере­зня, щука про­би­ває хво­стом кригу на озе­рах, став­ках та річках і вже після цього дій­сно насту­пає весна. Якщо ж на той час повер­та­лись з вирію ластівки, то слід було взяти грудку землі, під­ки­нути її в небо і ска­зати: «На тобі ластівко на гні­здо, а мені на горо­дину». Укра­їн­ські госпо­дині вва­жали, що тоді на городі мали виро­сти гарні огірки, гар­бузи, редька, цибуля, часник та інша горо­дина.

Малеча в одних соро­чках босо­ніж вибі­гала на вигін чи сте­пок біля хат, де старші дів­чата спів­али веснянки:

Нема льоду, нема льоду, нема й пере­ходу.
Коли тобі люба мила, бреди й через воду.
Пере­брела дві річеньки й поло­вину ставу
Не вводь мене коза­ченьку в вели­кую славу…

Забав виста­чало не тільки для дітей та під­лі­тків, але й для доро­слих. Дів­чата водили хоро­води, парубки під­пи­рали тини пожи­ра­ючи очима дів­чат, дітвора грала в різні ігри: «квача», «короля», «пере­пілки», «ворона», «дурне колесо», «украв ріпку», «дрі­бу­шку», «галку», «щітку», «паці», «жгути», «просо» та багато інших.

З деякими із цих тра­ди­цій­них для коза­цької Над­дні­прян­щини дитя­чих та юна­цьких наро­дних ігор, Ви змо­жете позна­йо­ми­тись в «Мама­є­вій Сло­боді» 25 бере­зня. В цей же самий час в хатах май­стрині про­во­ди­ти­муть май­стер-клас із виго­тов­ле­ння тра­ди­цій­ного весня­ного печива “Жай­во­рон­ків”. А поки діти забав­ля­ти­му­ться на подвір‘ї хати, гра­ючи в квача, або якусь іншу наро­дну гру, доро­слі змо­жуть заві­тати до «Шинка – коса над чар­кою», де можна замо­вити борщ із зеле­ної кро­пиви, або ж будь-яку страву зі стра­во­пису (меню), в якому є велика кіль­кі­сть пісних страв та наїд­ків, котрі наші пра­діди вжи­вали саме в період Вели­кого посту.

Для орга­ні­зо­ва­них груп, що бажа­ють запи­са­тись на май­стер-клас із виго­тов­ле­ння тра­ди­цій­ного весня­ного печива “Жаво­рон­ків” інфор­ма­ція за тел. 044–361-98–48; 066–091-12–79 або на адресу: IrynaMS2010@gmail.com або mamayevasloboda@gmail.com

Нага­ду­ємо, що коза­цьке селище «Мама­єва Сло­бода» зна­хо­ди­ться пра­кти­чно в цен­трі Києва, за 7 кіло­ме­трів від вулиці Хре­ща­тик, в урочищі з якого бере поча­ток леген­дарна річка Либідь. Наша адреса: вул. М.Донця,2. Їхати тро­лей­бу­сом №27 від метро Шуляв­ська п‘ять зупи­нок (Від­ра­дний).

Веснянка:

Розлилися води
На чотири броди;
У первому броді
Соловейко щебетав,
Зелені сади розвивав;
У другому броді
Зозуля кувала
Літечко казала
У третьому броді
Коничок заржав,
Він дороженьку почав;
А в четвертом броді
Де дівчина плаче,
За нелюбого йдучи
Собі лихо чуючи.
Світи, зоре, на все поле,
Закіль місяць зійде
Да до мене мій миленький
Вечеряти прийде…

 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»