Пошта Святого Миколая
Опубліковано: 02 Лис 2016 13:07

Раді спо­ві­сти­ти всіх дітла­хів, як слу­хня­них так і неслу­хів!

Отже, числа 5, міся­ця листо­па­да, року Божо­го 2016 при «Голов­ній Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая» понов­лює свою робо­ту «Пошта Свя­то­го Мико­лая».

Дітки, ми зна­є­мо, що Ви всі були слу­хня­ни­ми, або май­же всі, тому Свя­тий Мико­лай з нетер­пі­н­ням чекає на Ваші малюн­ки та листи за адре­сою:

«Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая» в Укра­ї­ні
Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да»
вул. Михай­ла Дон­ця, 2
м. Київ
03061

Хоче­мо при­на­гі­дно нага­да­ти, що Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» зна­хо­ди­ться пра­кти­чно в сер­ці сто­ли­ці Укра­ї­ни, всьо­го за сім кіло­ме­трів від вули­ці Хре­ща­тик! Саме тут восьмий рік поспіль і роз­мі­щу­є­ться «Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая»

Кори­сту­ю­чись наго­дою пові­дом­ля­є­мо, що в «Сві­тли­ці» одні­єї з хат коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» роз­мі­щу­є­ться «Пошта Свя­то­го Мико­лая». Діти не тіль­ки змо­жуть озна­йо­ми­тись  з інтер‘єром справ­жньої укра­їн­ської хати та госпо­дар­ським начи­н­ням, але й зру­чно вмо­стив­шись за стіл під божни­ком, візьмуть аркуш папе­ру та напи­шуть лист Свя­то­му Мико­лаю. Лист пише­ться справ­жнім гуся­чим пером та кольо­ро­вим чор­ни­лом. Після цьо­го всі дітла­хи часту­ю­ться духмя­ним  трав‘яним чаєм та печа­тни­ми «Медів­ни­ка­ми».

P.S. Попе­ре­дньо домо­ви­тись про від­ві­ду­ва­н­ня Рези­ден­ції Мико­лая, а також про­ве­де­н­ня май­стер-кла­сів, або ж при­дба­ти печа­тний медо­вий пря­ник – «Мико­лай­чик» можна за тел.: 066–728–00–34; 044–361–98–48; mamayevasloboda@gmail.com ,   dityms@gmail.com

Для замов­ле­н­ня екс­кур­сій про­си­мо теле­фо­ну­ва­ти до екс­кур­сій­но­го від­ді­лу: 066–091–10–76; або ж писа­ти: tourexms@gmail.com

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»