Пошта Святого Миколая
Опубліковано: 02 Лис 2016 13:07

Раді спо­ві­стити всіх дітла­хів, як слу­хня­них так і неслу­хів!

Отже, числа 5, місяця листо­пада, року Божого 2016 при «Голов­ній Рези­ден­ції Свя­того Мико­лая» понов­лює свою роботу «Пошта Свя­того Мико­лая».

Дітки, ми зна­ємо, що Ви всі були слу­хня­ними, або майже всі, тому Свя­тий Мико­лай з нетер­пі­н­ням чекає на Ваші малюнки та листи за адре­сою:

«Головна Рези­ден­ція Свя­того Мико­лая» в Укра­їні
Коза­цьке селище «Мама­єва Сло­бода»
вул. Михайла Донця, 2
м. Київ
03061

Хочемо при­на­гі­дно нага­дати, що Коза­цьке селище «Мама­єва Сло­бода» зна­хо­ди­ться пра­кти­чно в серці сто­лиці Укра­їни, всього за сім кіло­ме­трів від вулиці Хре­ща­тик! Саме тут восьмий рік поспіль і роз­мі­щу­є­ться «Головна Рези­ден­ція Свя­того Мико­лая»

Кори­сту­ю­чись наго­дою пові­дом­ля­ємо, що в «Сві­тлиці» однієї з хат коза­цького селища «Мама­єва Сло­бода» роз­мі­щу­є­ться «Пошта Свя­того Мико­лая». Діти не тільки змо­жуть озна­йо­ми­тись  з інтер‘єром справ­жньої укра­їн­ської хати та госпо­дар­ським начи­н­ням, але й зру­чно вмо­стив­шись за стіл під божни­ком, візьмуть аркуш паперу та напи­шуть лист Свя­тому Мико­лаю. Лист пише­ться справ­жнім гуся­чим пером та кольо­ро­вим чор­ни­лом. Після цього всі дітлахи часту­ю­ться духмя­ним  трав‘яним чаєм та печа­тними «Медів­ни­ками».

P.S. Попе­ре­дньо домо­ви­тись про від­ві­ду­ва­ння Рези­ден­ції Мико­лая, а також про­ве­де­ння май­стер-кла­сів, або ж при­дбати печа­тний медо­вий пря­ник – «Мико­лай­чик» можна за тел.: 066–728–00–34; 044–361–98–48; mamayevasloboda@gmail.com ,   dityms@gmail.com

Для замов­ле­ння екс­кур­сій про­симо теле­фо­ну­вати до екс­кур­сій­ного від­ділу: 066–091–10–76; або ж писати: tourexms@gmail.com

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»