Пошук «Козацького скарбу» під час осінніх шкільних канікул в «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 25 Жов 2016 19:10

Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» запро­шує шко­ля­рів на квест «Пошук коза­цько­го скар­бу», а також на мате­рі­а­лі­за­цію укра­їн­ських казок та май­стер-кла­си з наро­дних реме­сел.

Отож, з поне­діл­ка 31 жов­тня по 6 листо­па­да щоден­но о 13:00, під зву­ки коза­цьких литав­рів, шко­ля­рі можуть взя­ти участь у кве­сті «Пошук коза­цько­го скар­бу».

В хаті, або ж на сади­бі «Кова­ля» з 15:00 щоден­но за осо­би­стої уча­сті дітей про­хо­ди­ти­ме мате­рі­а­лі­за­ція одні­єї з укра­їн­ських наро­дних казок, а також май­стер-кла­си з наро­дних реме­сел.

В пері­од кані­кул на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» шко­ля­рі за бажа­н­ням змо­жуть пока­та­тись вер­хи на конях спіль­но з коза­ка­ми, пострі­ля­ти з татар­сько­го лука, ску­шту­ва­ти коза­цько­го кулі­шу, пого­ду­ва­ти справ­жні­сінь­ких кру­то­ро­гих сірих волів, овець, гусей, поро­сят, пога­са­ти на сві­жо­му пові­трі нав­ви­пе­ред­ки з кро­ля­ми.

Теле­фон від­ді­лу з орга­ні­за­ції дитя­чих свят:

066–728-00–34; 044–361-98–48; або над­си­лай­те запит – dityms@gmail.com

Хоче­мо при­на­гі­дно нага­да­ти, що Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» зна­хо­ди­ться за адре­сою: вул.. М. Донця,2 (Від­ра­дний), тоб­то пра­кти­чно в сер­ці сто­ли­ці Укра­ї­ни, всьо­го за сім кіло­ме­трів від вули­ці Хре­ща­тик!

За дав­ні­ми пере­ка­за­ми в 1756 році в урочи­щі, де зна­хо­ди­ться ков­ба­ня (дже­ре­ло), з яко­го бере поча­ток річка Либідь – саме в тому місці, де зараз роз­та­шо­ву­є­ться коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» – коза­цько-гай­да­ма­цький загін «вто­пив» два бари­ла з золо­ти­ми чер­він­ця­ми та коштов­но­стя­ми…

Коза­цький скарб – зача­ро­ва­ний, і забра­ти його змо­жуть лише ті, хто має коза­цький дух, гострий розум та неаби­яку спри­тність!

Тож запро­шу­є­мо шко­ля­рів під час осін­ніх кані­кул у захо­плю­ю­чу при­го­ду в коза­цько­му сели­щі, у якій уча­сни­ки, вико­ну­ю­чи зав­да­н­ня, позна­йом­ля­ться з тра­ди­ці­я­ми та побу­том укра­їн­ців 17–18 сто­лі­т­тя, про­яв­лять свою вина­хі­дли­вість, спри­тність та витри­ва­лість, а в наго­ро­ду отри­ма­ють не лише зна­йде­ні коза­цькі скар­би, а й гар­ний настрій, коман­дний дух і неза­бу­тні вра­же­н­ня.

Скарбів вистачить на всіх!!!
Давайте спільно відроджувати традиції рідного краю!
Гайда всі до козацького селища «Мамаєва Слобода» в урочище з якого бере початок легендарна річка Либідь, саме в те місце де наші прадіди – лицарі Запорожці зачаклували «Козацький скарб»!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»