Пошук «Козацького скарбу» під час осінніх шкільних канікул в «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 25 Жов 2016 19:10

Коза­цьке селище «Мама­єва Сло­бода» запро­шує шко­ля­рів на квест «Пошук коза­цького скарбу», а також на мате­рі­а­лі­за­цію укра­їн­ських казок та май­стер-класи з наро­дних реме­сел.

Отож, з поне­ділка 31 жов­тня по 6 листо­пада щоденно о 13:00, під звуки коза­цьких литав­рів, шко­лярі можуть взяти уча­сть у кве­сті «Пошук коза­цького скарбу».

В хаті, або ж на садибі «Коваля» з 15:00 щоденно за осо­би­стої уча­сті дітей про­хо­ди­тиме мате­рі­а­лі­за­ція однієї з укра­їн­ських наро­дних казок, а також май­стер-класи з наро­дних реме­сел.

В період кані­кул на «Мама­є­вій Сло­боді» шко­лярі за бажа­н­ням змо­жуть пока­та­тись верхи на конях спільно з коза­ками, пострі­ляти з татар­ського лука, ску­шту­вати коза­цького кулішу, пого­ду­вати справ­жні­сінь­ких кру­то­ро­гих сірих волів, овець, гусей, поро­сят, пога­сати на сві­жому пові­трі нав­ви­пе­редки з кро­лями.

Теле­фон від­ділу з орга­ні­за­ції дитя­чих свят:

066–728-00–34; 044–361-98–48; або над­си­лайте запит – dityms@gmail.com

Хочемо при­на­гі­дно нага­дати, що Коза­цьке селище «Мама­єва Сло­бода» зна­хо­ди­ться за адре­сою: вул.. М. Донця,2 (Від­ра­дний), тобто пра­кти­чно в серці сто­лиці Укра­їни, всього за сім кіло­ме­трів від вулиці Хре­ща­тик!

За дав­німи пере­ка­зами в 1756 році в урочищі, де зна­хо­ди­ться ков­баня (дже­рело), з якого бере поча­ток річка Либідь – саме в тому місці, де зараз роз­та­шо­ву­є­ться коза­цьке селище «Мама­єва Сло­бода» – коза­цько-гай­да­ма­цький загін «вто­пив» два барила з золо­тими чер­він­цями та коштов­но­стями…

Коза­цький скарб – зача­ро­ва­ний, і забрати його змо­жуть лише ті, хто має коза­цький дух, гострий розум та неаби­яку спри­тні­сть!

Тож запро­шу­ємо шко­ля­рів під час осін­ніх кані­кул у захо­плю­ючу при­году в коза­цькому селищі, у якій уча­сники, вико­ну­ючи зав­да­ння, позна­йом­ля­ться з тра­ди­ці­ями та побу­том укра­їн­ців 17–18 сто­лі­ття, про­яв­лять свою вина­хі­дли­ві­сть, спри­тні­сть та витри­ва­лі­сть, а в наго­роду отри­ма­ють не лише зна­йдені коза­цькі скарби, а й гар­ний настрій, коман­дний дух і неза­бу­тні вра­же­ння.

Скарбів вистачить на всіх!!!
Давайте спільно відроджувати традиції рідного краю!
Гайда всі до козацького селища «Мамаєва Слобода» в урочище з якого бере початок легендарна річка Либідь, саме в те місце де наші прадіди – лицарі Запорожці зачаклували «Козацький скарб»!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

50грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 35грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 35грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 35грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»